CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG
Tên quốc tế DAI PHONG JOINT STOCK COMPANY
Lượt xem 11851
Mã số thuế 0600333201
Ngày cấp MST 16/01/2004
Quốc gia cấp MST Việt Nam
Mã định danh vn0600333201
Địa chỉ trụ sở Khu A, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định
Website công ty N/A
Lĩnh vực kinh doanh
Loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Ngày thành lập công ty 05/06/2013
Vốn điều lệ
Số nhân viên 891
Ngày phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia 12/07/2016
Trạng thái nộp phí Đã nộp chi phí.

Theo Thông tư 06/2021, từ tháng 3.2022, các nhà đầu tư, nhà thầu sẽ bị ngừng giao dịch nếu không nộp phí đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Hãy xác thực tài khoản trên DauThau.Net để hệ thống tự động gửi thư nhắc bạn khi bạn quên gia hạn.
Người đại diện pháp luật TRẦN QUANG ĐẠI
Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Cập nhật lần cuối 01:00 02/11/2023 - Cập nhật lần thứ 34.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng kí thành viên để yêu cầu hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất
1 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
2 Trồng cây lâu năm khác
3 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
5 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
6 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
7 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
8 Sản xuất bao bì bằng gỗ
9 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
10 Sản xuất sản phẩm chịu lửa
11 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
12 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
13 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
14 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
15 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
16 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
17 Đúc sắt, thép
18 Đúc kim loại màu
19 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
20 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
21 Sản xuất máy chuyên dụng khác
22 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
23 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
24 Thoát nước và xử lý nước thải
25 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
26 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
27 Xây dựng nhà để ở
28 Xây dựng nhà không để ở
29 Xây dựng công trình đường sắt
30 Xây dựng công trình đường bộ
31 Xây dựng công trình điện
32 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
33 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
34 Xây dựng công trình công ích khác
35 Xây dựng công trình thủy
36 Xây dựng công trình khai khoáng
37 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
38 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
39 Phá dỡ
40 Chuẩn bị mặt bằng
41 Lắp đặt hệ thống điện
42 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
43 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
44 Hoàn thiện công trình xây dựng
45 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
46 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
47 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
48 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
49 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
50 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
51 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
52 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
53 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
54 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
55 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
56 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
57 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
58 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
59 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
60 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
61 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
62 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
63 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
1 Thoát nước và xử lý nước thải
2 Đúc sắt, thép
3 Đúc kim loại màu
4 Lắp đặt hệ thống điện
5 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
6 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
7 Hoàn thiện công trình xây dựng
8 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
9 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
10 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
11 Xây dựng nhà không để ở
12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
13 Xây dựng công trình đường sắt
14 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
15 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
16 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
17 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
18 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
19 Xây dựng công trình đường bộ
20 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
21 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
22 Xây dựng công trình điện
23 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
24 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
25 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
26 Truyền tải và phân phối điện
27 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
28 Sản xuất bao bì bằng gỗ
29 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
30 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
31 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
32 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
33 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
34 Xây dựng công trình thủy
35 Xây dựng công trình khai khoáng
36 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
37 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
38 Phá dỡ
39 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
40 Sản xuất điện
41 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
42 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
43 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
44 Xây dựng nhà để ở
45 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
46 Sản xuất máy chuyên dụng khác
47 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
48 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
49 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
50 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
51 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
52 Chuẩn bị mặt bằng
53 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
54 Sản xuất sản phẩm chịu lửa
55 Xây dựng công trình công ích khác
56 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
57 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
58 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
59 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
60 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
61 Trồng cây lâu năm khác
62 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
63 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
64 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
65 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Ngành nghề chính)
66 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Để xem đầy đủ thông tin

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG như sau:

Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể xem biểu đồ giá trị các gói chỉ định thầu và các gói có KQLCNT nhưng không có TBMT

Nhà thầu này cũng là tổ chức xây dựng với những thông tin như sau:
 • Tên tổ chức xây dựng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG
 • Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00010207
 • Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định
 • Lĩnh vực:
   ⚬ Thi công xây dựng công trình: Giao thông cầu (đường bộ)
   ⚬ Thi công xây dựng công trình: Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu đường bộ
Phần mềm DauThau.info thu thập từ cơ sở dữ liệu Năng lực hoạt động xây dựng quốc gia
Nhà thầu này cũng có thông tin trên Mạng đấu thầu tư nhân DauThau.Net với tên hồ sơ doanh nghiệp là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG.

Hoạt động của nhà thầu

Các hoạt động của nhà thầu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Danh sách các gói thầu đã tham gia
STT
Gói thầu
Bên mời thầu
Số tiền
Thời gian
Kết quả
Vai trò nhà thầu
Tỉnh/tp
STT: 3
Số tiền: 67.785.745.000 VND
Thời gian: 06/09/2023
Kết quả: Trúng thầu
Vai trò nhà thầu: Độc lập
Tỉnh/tp:

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG có tham gia 62 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 55 gói, trượt thầu 3 gói, 3 gói chưa có kết quả, 1 gói thầu đã huỷ.

Danh sách bên mời thầu mà nhà thầu đã tham gia dự thầu
STT
Bên mời thầu
Tổng số gói thầu đã đấu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Số gói thầu đã huỷ
Tổng giá trị trúng thầu
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán (*)
STT: 1
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
Tổng giá trị trúng thầu:
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán:
STT: 2
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
Tổng giá trị trúng thầu:
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán:
STT: 3
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
Tổng giá trị trúng thầu:
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán:
(*)Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG có quan hệ với 37 bên mời thầu.

Danh sách nhà thầu từng đấu
STT
Nhà thầu
Tổng số gói thầu đã đấu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Số gói thầu đã huỷ
STT: 1
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 2
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 3
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG đã từng đấu với 23 nhà thầu trong 14 gói thầu, thắng thầu 8 gói, thua 3 gói, 2 gói thầu chưa có kết quả, 1 gói thầu đã huỷ.

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Danh sách nhà thầu cùng liên danh
STT
Nhà thầu
Tổng số gói thầu đã đấu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Số gói thầu đã huỷ
STT: 1
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 2
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 3
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG đã từng liên danh với 20 nhà thầu trong 13 gói thầu, thắng thầu 13 gói, thua 0 gói, 0 gói thầu chưa có kết quả, 0 gói thầu đã huỷ.

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

TOP nhà thầu dự thầu

STT
Nhà thầu
Gói thầu
STT: 1
Gói thầu: 4744
STT: 2
Gói thầu: 4479
STT: 3
Gói thầu: 4461
Banner chu ky so winca

Doanh nghiệp theo loại hình

Tổng số:

Số lượng nhà thầu tham gia tính theo số gói thầu

Có 59.189 nhà thầu chưa tham dự gói thầu nào

TOP nhà thầu trúng thầu

STT
Nhà thầu
Gói thầu
STT: 1
Gói thầu: 2817
STT: 2
Gói thầu: 2524
STT: 3
Gói thầu: 2283

TOP nhà thầu trượt thầu

STT
Nhà thầu
Gói thầu
STT: 1
Gói thầu: 3308
STT: 2
Gói thầu: 2098
STT: 3
Gói thầu: 1670
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
 • 8358 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1122 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1587 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 24428 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 35841 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây