CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG

Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG
Tên quốc tế DAI PHONG JOINT STOCK COMPANY
Lượt xem 13314
Mã số thuế 0600333201
Ngày cấp MST 16/01/2004
Quốc gia cấp MST Việt Nam
Mã định danh vn0600333201
Địa chỉ trụ sở Khu A, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định
Website công ty N/A
Lĩnh vực kinh doanh Xây lắp
Loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Ngày thành lập công ty 05/06/2013
Vốn điều lệ
Số nhân viên 400
Ngày phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia 12/07/2016
Trạng thái nộp phí Đã nộp chi phí.

Theo Thông tư 06/2021, từ tháng 3.2022, các nhà đầu tư, nhà thầu sẽ bị ngừng giao dịch nếu không nộp phí đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Hãy xác thực tài khoản trên DauThau.Net để hệ thống tự động gửi thư nhắc bạn khi bạn quên gia hạn.
Người đại diện pháp luật TRẦN QUANG ĐẠI
Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
File đính kèm
Quy mô doanh nghiệp Doanh nghiệp vừa
Cập nhật lần cuối 09:29 29/01/2024 - Cập nhật lần thứ 35.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng kí thành viên để yêu cầu hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất
1 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
2 Trồng cây lâu năm khác
3 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
5 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
6 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
7 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
8 Sản xuất bao bì bằng gỗ
9 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
10 Sản xuất sản phẩm chịu lửa
11 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
12 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
13 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
14 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
15 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
16 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
17 Đúc sắt, thép
18 Đúc kim loại màu
19 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
20 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
21 Sản xuất máy chuyên dụng khác
22 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
23 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
24 Thoát nước và xử lý nước thải
25 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
26 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
27 Xây dựng nhà để ở
28 Xây dựng nhà không để ở
29 Xây dựng công trình đường sắt
30 Xây dựng công trình đường bộ
31 Xây dựng công trình điện
32 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
33 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
34 Xây dựng công trình công ích khác
35 Xây dựng công trình thủy
36 Xây dựng công trình khai khoáng
37 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
38 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
39 Phá dỡ
40 Chuẩn bị mặt bằng
41 Lắp đặt hệ thống điện
42 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
43 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
44 Hoàn thiện công trình xây dựng
45 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
46 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
47 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
48 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
49 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
50 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
51 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
52 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
53 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
54 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
55 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
56 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
57 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
58 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
59 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
60 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
61 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
62 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
63 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Mở rộng
1 Thoát nước và xử lý nước thải
2 Đúc sắt, thép
3 Đúc kim loại màu
4 Lắp đặt hệ thống điện
5 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
6 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
7 Hoàn thiện công trình xây dựng
8 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
9 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
10 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
11 Xây dựng nhà không để ở
12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
13 Xây dựng công trình đường sắt
14 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
15 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
16 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
17 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
18 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
19 Xây dựng công trình đường bộ
20 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
21 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
22 Xây dựng công trình điện
23 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
24 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
25 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
26 Truyền tải và phân phối điện
27 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
28 Sản xuất bao bì bằng gỗ
29 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
30 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
31 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
32 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
33 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
34 Xây dựng công trình thủy
35 Xây dựng công trình khai khoáng
36 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
37 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
38 Phá dỡ
39 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
40 Sản xuất điện
41 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
42 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
43 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
44 Xây dựng nhà để ở
45 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
46 Sản xuất máy chuyên dụng khác
47 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
48 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
49 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
50 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
51 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
52 Chuẩn bị mặt bằng
53 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
54 Sản xuất sản phẩm chịu lửa
55 Xây dựng công trình công ích khác
56 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
57 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
58 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
59 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
60 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
61 Trồng cây lâu năm khác
62 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
63 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
64 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
65 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Ngành nghề chính)
66 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Mở rộng

Để xem đầy đủ thông tin

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG như sau:

Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.
Thống kê các gói thầu nhà thầu từng tham gia

Tổng số kết quả trúng/trượt thầu qua từng năm được khảo sát
Tổng giá trị trúng thầu và tổng giá trị các gói dự thầu

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể xem biểu đồ giá trị các gói chỉ định thầu và các gói có KQLCNT nhưng không có TBMT

Biểu đồ về tỉ lệ chênh lệch giá gói thầu và giá trúng thầu
Công thức tính % chênh lệch:
Giá gói thầu - Giá trúng thầu
Giá gói thầu
x 100
Phân nhóm Số lượng
>20% 2
(10,20]% 2
(5,10]% 3
(1,5]% 5
(0,1]% 35
0% 0
[-1,0)% 4
[-5,-1)% 2
[-10,-5)% 2
<-10% 4
Không xác định 0
Diễn giải:
 • Các nhóm tỉ lệ âm thể hiện giá trúng thầu lớn hơn giá gói thầu
 • Các nhóm tỉ lệ dương thể hiện giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu
 • (0,1]% có nghĩa Từ 0 đến bằng 1%, (1,5]% có nghĩa Từ trên 1 đến bằng 5%, không tính trường hợp bằng 1. Áp dụng ý nghĩa tương tự với các nhóm tỉ lệ khác
Nhà thầu này cũng là tổ chức xây dựng với những thông tin như sau:
 • Tên tổ chức xây dựng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG
 • Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00010207
 • Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định
 • Lĩnh vực:
   ⚬ Thi công xây dựng công trình: Giao thông cầu (đường bộ)
   ⚬ Thi công xây dựng công trình: Thi công xây dựng công trình Giao thông cầu đường bộ
Phần mềm DauThau.info thu thập từ cơ sở dữ liệu Năng lực hoạt động xây dựng quốc gia
Nhà thầu này cũng có thông tin trên Mạng đấu thầu tư nhân DauThau.Net với tên hồ sơ doanh nghiệp là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG.

Tiện ích dành cho bạn:

BÁO CÁO PDF "KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỊ TRƯỜNG MUA SẮM CÔNG"

DauThau.info mới cho ra mắt tính năng xuất báo cáo PDF "Kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường Mua sắm công" nhằm hỗ trợ người dùng ra quyết định đầu tư và chiến lược tài chính hay đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào các dự án/công ty cụ thể… xem chi tiết tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để xác định quyền tải file của gói T100.

Hoạt động của nhà thầu

Các hoạt động của nhà thầu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Danh sách các gói thầu đã tham gia
STT
Gói thầu
Bên mời thầu
Số tiền
Thời gian
Kết quả
Vai trò nhà thầu
Tỉnh/tp
STT: 2
Số tiền: 1.852.806.032.606 VND
Thời gian: 26/12/2023
Kết quả: Trúng thầu
Vai trò nhà thầu: Liên danh chính
Tỉnh/tp: Bình Dương
STT: 3
Số tiền: 126.686.599.000 VND
Thời gian: 05/12/2023
Kết quả: Trúng thầu
Vai trò nhà thầu: Liên danh chính
Tỉnh/tp: Bình Dương

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG có tham gia 65 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 59 gói, trượt thầu 3 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói thầu đã huỷ.

Danh sách bên mời thầu mà nhà thầu đã tham gia dự thầu
STT
Bên mời thầu
Tổng số gói thầu đã đấu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Số gói thầu đã huỷ
Tổng giá trị trúng thầu
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán (*)
STT: 1
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
Tổng giá trị trúng thầu:
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán:
STT: 2
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
Tổng giá trị trúng thầu:
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán:
STT: 3
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
Tổng giá trị trúng thầu:
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán:
(*)Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG có quan hệ với 38 bên mời thầu.

Danh sách nhà thầu từng đấu
STT
Nhà thầu
Tổng số gói thầu đã đấu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Số gói thầu đã huỷ
STT: 1
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 2
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 3
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG đã từng đấu với 36 nhà thầu trong 15 gói thầu, thắng thầu 10 gói, thua 3 gói, 1 gói thầu chưa có kết quả, 1 gói thầu đã huỷ.

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Danh sách nhà thầu cùng liên danh
STT
Nhà thầu
Tổng số gói thầu đã đấu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Số gói thầu đã huỷ
STT: 1
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 2
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 3
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:

Tổng kết: Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG đã từng liên danh với 22 nhà thầu trong 15 gói thầu, thắng thầu 15 gói, thua 0 gói, 0 gói thầu chưa có kết quả, 0 gói thầu đã huỷ.

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

TOP nhà thầu dự thầu

STT
Nhà thầu
Gói thầu
STT: 1
Gói thầu: 5041
STT: 2
Gói thầu: 5013
STT: 3
Gói thầu: 4839

Doanh nghiệp theo loại hình

Tổng số:

Số lượng nhà thầu tham gia tính theo số gói thầu

Có 62.336 nhà thầu chưa tham dự gói thầu nào

Banner dai - thi trac nghiem dau thau

TOP nhà thầu trúng thầu

STT
Nhà thầu
Gói thầu
STT: 1
Gói thầu: 3279
STT: 2
Gói thầu: 2832
STT: 3
Gói thầu: 2772

TOP nhà thầu trượt thầu

STT
Nhà thầu
Gói thầu
STT: 1
Gói thầu: 3650
STT: 2
Gói thầu: 2232
STT: 3
Gói thầu: 1942
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 6122 dự án đang đợi nhà thầu
 • 765 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1444 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14993 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 28403 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây