Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

Tên công ty Tổng Công ty Bảo hiểm PVI
Tên quốc tế PVI Insurance
Lượt xem 5383
Mã số thuế 0105402531
Ngày cấp MST 11/07/2011
Quốc gia cấp MST Việt Nam
Mã định danh vn0105402531
Địa chỉ trụ sở Tầng 24 Tòa Nhà PVI - Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website công ty http://www.pvi.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh
Loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Ngày thành lập công ty 28/06/2011
Vốn điều lệ
Số nhân viên 1.598
Ngày phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia 25/03/2014
Trạng thái nộp phí Đã nộp chi phí.

Theo Thông tư 06/2021, từ tháng 3.2022, các nhà đầu tư, nhà thầu sẽ bị ngừng giao dịch nếu không nộp phí đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Người đại diện pháp luật Phạm Anh Đức
Chức vụ Tổng Giám đốc
Cập nhật lần cuối 14:07 23/10/2023 - Cập nhật lần thứ 34.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng kí thành viên để yêu cầu hệ thống cập nhật lại dữ liệu mới nhất

Để xem đầy đủ thông tin

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho nhà thầu Tổng Công ty Bảo hiểm PVI như sau:

Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể xem biểu đồ giá trị các gói chỉ định thầu và các gói có KQLCNT nhưng không có TBMT

Nhà thầu này cũng là bên mời thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho bên mời thầu Tổng Công ty Bảo hiểm PVI như sau:
 • Đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 3 dự án với tổng số 5 gói thầu.
 • Đã thực hiện mời thầu 3 gói (với 5 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói.
 • Đã công bố kết quả của 2 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
 • 0 gói có kết quả mà không có TBMT, TBMST.
Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Nhà thầu này cũng là chủ đầu tư. Kết quả phân tích dữ liệu cho chủ đầu tư Tổng Công ty Bảo hiểm PVI như sau:

 • Là chủ đầu tư của 1 dự án đầu tư phát triển.
 • Là chủ đầu tư của 3 KHLCNT trong đó có 2 KHLCNT tự đăng tải, có 1 KHLCNT là do đơn vị khác đăng tải.
 • Là chủ đầu tư của 1 gói thầu trong đó tự mời thầu 0 gói, có 1 gói là do đơn vị khác mời thầu.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Nhà thầu này cũng có thông tin trên Mạng đấu thầu tư nhân DauThau.Net với tên hồ sơ doanh nghiệp là Công ty ABC.

Hoạt động của nhà thầu

Các hoạt động của nhà thầu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Danh sách các gói thầu đã tham gia
STT
Gói thầu
Bên mời thầu
Số tiền
Thời gian
Kết quả
Vai trò nhà thầu
Tỉnh/tp
STT: 1
Bên mời thầu: Ban quản lý dự án 6
Số tiền: 20.402.961.978 VND
Thời gian: 29/11/2023
Kết quả: Trúng thầu
Vai trò nhà thầu: Liên danh phụ
Tỉnh/tp:
STT: 2
Số tiền: 8.300.000.000 VND
Thời gian: 29/11/2023
Kết quả: Trúng thầu
Vai trò nhà thầu: Liên danh chính
Tỉnh/tp:
STT: 3
Số tiền: 803.000.000 VND
Thời gian: 28/11/2023
Kết quả: Trúng thầu
Vai trò nhà thầu: Liên danh chính
Tỉnh/tp:

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tổng kết: Nhà thầu Tổng Công ty Bảo hiểm PVI có tham gia 4461 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 2817 gói, trượt thầu 1238 gói, 289 gói chưa có kết quả, 117 gói thầu đã huỷ.

Danh sách bên mời thầu mà nhà thầu đã tham gia dự thầu
STT
Bên mời thầu
Tổng số gói thầu đã đấu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Số gói thầu đã huỷ
Tổng giá trị trúng thầu
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán (*)
STT: 1
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
Tổng giá trị trúng thầu:
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán:
STT: 2
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
Tổng giá trị trúng thầu:
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán:
STT: 3
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
Tổng giá trị trúng thầu:
Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán:
(*)Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tổng kết: Nhà thầu Tổng Công ty Bảo hiểm PVI có quan hệ với 1409 bên mời thầu.

Danh sách nhà thầu từng đấu
STT
Nhà thầu
Tổng số gói thầu đã đấu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Số gói thầu đã huỷ
STT: 1
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 2
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 3
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:

Tổng kết: Nhà thầu Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã từng đấu với 34 nhà thầu trong 2631 gói thầu, thắng thầu 1005 gói, thua 1235 gói, 282 gói thầu chưa có kết quả, 109 gói thầu đã huỷ.

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Danh sách nhà thầu cùng liên danh
STT
Nhà thầu
Tổng số gói thầu đã đấu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Số gói thầu đã huỷ
STT: 1
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 2
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:
STT: 3
Tổng số gói thầu đã đấu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Số gói thầu đã huỷ:

Tổng kết: Nhà thầu Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã từng liên danh với 19 nhà thầu trong 877 gói thầu, thắng thầu 690 gói, thua 113 gói, 35 gói thầu chưa có kết quả, 39 gói thầu đã huỷ.

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

TOP nhà thầu dự thầu

STT
Nhà thầu
Gói thầu
STT: 1
Gói thầu: 4744
STT: 2
Gói thầu: 4479
STT: 3
Gói thầu: 4461
Banner chu ky so winca

Doanh nghiệp theo loại hình

Tổng số:

Số lượng nhà thầu tham gia tính theo số gói thầu

Có 59.189 nhà thầu chưa tham dự gói thầu nào

TOP nhà thầu trúng thầu

STT
Nhà thầu
Gói thầu
STT: 1
Gói thầu: 2817
STT: 2
Gói thầu: 2524
STT: 3
Gói thầu: 2283

TOP nhà thầu trượt thầu

STT
Nhà thầu
Gói thầu
STT: 1
Gói thầu: 3308
STT: 2
Gói thầu: 2098
STT: 3
Gói thầu: 1670
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
 • 8351 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1119 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1597 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 24418 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 35845 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây