Searching for goods in the tender notice


No Goods name Goods code Quantity Calculation Unit Description Note Publishing time Tender ID
1
Vận chuyển phế thải bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II (5 km tiếp theo)
0.054
100m3/1km
Vận chuyển phế thải bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II (5 km tiếp theo)
26/06/2024
2
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II
0.054
100m3/1km
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II
26/06/2024
3
Lắp đặt lại xí bệt (NC)
2
bộ
Lắp đặt lại xí bệt (NC)
26/06/2024
4
Lắp đặt chậu Lavabo (1 bộ mua mới: VL+NC)
1
bộ
Lắp đặt chậu Lavabo (1 bộ mua mới: VL+NC)
26/06/2024
5
Lắp đặt vòi rửa 1 vòi cho Lavabo (1 bộ mua mới: VL+NC)
1
bộ
Lắp đặt vòi rửa 1 vòi cho Lavabo (1 bộ mua mới: VL+NC)
26/06/2024
6
Xi phông chậu rửa
1
cái
Xi phông chậu rửa
26/06/2024
7
Lắp đặt chậu Lavabo (1 bộ tận dụng: NC)
1
bộ
Lắp đặt chậu Lavabo (1 bộ tận dụng: NC)
26/06/2024
8
Lắp đặt vòi rửa 1 vòi cho lavabo (1 bộ tận dụng: NC)
1
bộ
Lắp đặt vòi rửa 1 vòi cho lavabo (1 bộ tận dụng: NC)
26/06/2024
9
Lắp đặt chậu tiểu nam (1 bộ mua mới)
1
bộ
Lắp đặt chậu tiểu nam (1 bộ mua mới)
26/06/2024
10
Van xả tiểu nam Inax UF-7v hoặc tương đương
1
cái
Van xả tiểu nam Inax UF-7v hoặc tương đương
26/06/2024
11
Lát nền, sàn bằng gạch chống trơn 300x300mm, vữa XM75#
9.404
m2
Lát nền, sàn bằng gạch chống trơn 300x300mm, vữa XM75#
26/06/2024
12
Ốp tường, trụ, cột bằng gạch ceramic 300x600 mm, vữa XM M75, PCB30
35.372
m2
Ốp tường, trụ, cột bằng gạch ceramic 300x600 mm, vữa XM M75, PCB30
26/06/2024
13
Vách ngăn vệ sinh compact HPL chịu nước dày 18mm, inox 304 (bao gồm cả phụ kiện đi kèm)
6.125
m2
Vách ngăn vệ sinh compact HPL chịu nước dày 18mm, inox 304 (bao gồm cả phụ kiện đi kèm)
26/06/2024
14
Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
29.029
m2
Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
26/06/2024
15
Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
11.758
m2
Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
26/06/2024
16
Xử lý 1m3 hào phòng mối bao ngoài.
4.44
m3
Xử lý 1m3 hào phòng mối bao ngoài.
26/06/2024
17
Phòng chống mối, mọt, nấm mốc cho cấu kiện gỗ bằng phương pháp phun quét
12.583
m2
Phòng chống mối, mọt, nấm mốc cho cấu kiện gỗ bằng phương pháp phun quét
26/06/2024
18
Lắp đặt đèn sợi đốt ánh sáng vàng
3
bộ
Lắp đặt đèn sợi đốt ánh sáng vàng
26/06/2024
19
Lắp đặt dây dẫn lõi đồng bọc XPLE 2x1,5mm2
10
m
Lắp đặt dây dẫn lõi đồng bọc XPLE 2x1,5mm2
26/06/2024
20
Lắp đặt dây dẫn lõi đồng bọc XPLE 2x2,5mm2
6
m
Lắp đặt dây dẫn lõi đồng bọc XPLE 2x2,5mm2
26/06/2024
Greeting
Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second