Search the catalog of goods

No Goods name Goods code Description Origin Capacity Classify Note Winning price Tender ID
1

Chi phí lắp đặt cáp quang vật lý

Theo quy định tại Chương V

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

2

Kênh thuê riêng Internet chính

Theo quy định tại Chương V

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

3

Kênh thuê riêng Internet dự phòng

Theo quy định tại Chương V

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

4

Sleeve Gun Repair KIT Solenoid ISV-2K

Avalon/Mind Maritime

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

5

Kit-Rebuild SGll

Avalon/Mind Maritime

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

6

Biển hiền tài là nguyên khí quốc gia

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

7

Biển Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. (Nóc tầng 4)

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

8

Biển thầy cô nhiệt huyết tâm tài sáng, học trò năng động đức trí cao.

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

9

Lô gô nhà trường. (nóc tầng 2)

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

10

Biển trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

11

Biển Đảng cộng sản việt nam

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

12

Bộ chữ UBND Huyện Cẩm Giàng, trường THCS Nguyễn Huệ

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

13

Biển truyền thống nhà trường, hình cán bộ quản lý qua các thời ký, cán bộ giáo viên tiêu biểu, hình ảnh học sinh thành đạt.

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

14

Bộ chữ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

15

Bộ chữ truyền thống nhà trường, cán bộ quản lý qua các thời ký, cán bộ giáo viên tiêu biểu, hình ảnh học sinh thành đạt.

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

16

Hoa văn trang trí.

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

17

Tủ sách phòng truyền thống

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

18

Tủ trưng bày phòng truyền thống

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

19

Nhựa nano ốp tường

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.

20

Thép hộp mạ kẽm 20x20

Theo quy định tại Chương V

Việt Nam

You are not logged in
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.


Search in: 0.331 - Number of results: 174.339
Greeting
Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

Consultants are supporting you
You are not logged in.
To view information, please Login or Register if you do not have an account.
Signing up is simple and completely free.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second