Tìm kiếm hàng hoá của thông báo mời thầu


STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Ghi chú Thời gian đăng tải Số TBMT
1 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 256.944 m2 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 21/03/2024 IB2400043359-01
2 SXLD cửa cổng sắt 2.8 m2 SXLD cửa cổng sắt 21/03/2024 IB2400043359-01
3 San nền, tạo mặt bằng thi công sân , đường bê tông 3 công San nền, tạo mặt bằng thi công sân , đường bê tông 21/03/2024 IB2400043359-01
4 Rải nilong chống mất nước 0.683 100m2 Rải nilong chống mất nước 21/03/2024 IB2400043359-01
5 Bê tông sân đường, M150, đá 1x2, PCB40 4.779 m3 Bê tông sân đường, M150, đá 1x2, PCB40 21/03/2024 IB2400043359-01
6 HẠNG MỤC: CƠ SỞ TẠM GIỮ ĐỒN NẬM CÀN (547) HẠNG MỤC: CƠ SỞ TẠM GIỮ ĐỒN NẬM CÀN (547) 21/03/2024 IB2400043359-01
7 Đào móng nhà tạm giữ bằng máy đào - Cấp đất III 0.245 100m3 Đào móng nhà tạm giữ bằng máy đào - Cấp đất III 21/03/2024 IB2400043359-01
8 Đào móng cột, trụ, nhà tạm giữ bằng thủ công - Cấp đất III 2.722 1m3 Đào móng cột, trụ, nhà tạm giữ bằng thủ công - Cấp đất III 21/03/2024 IB2400043359-01
9 Đào móng băng nhà tạm giữ bằng thủ công - Cấp đất III 3.249 1m3 Đào móng băng nhà tạm giữ bằng thủ công - Cấp đất III 21/03/2024 IB2400043359-01
10 Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 4.002 m3 Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 21/03/2024 IB2400043359-01
11 Bê tông móng, M200, đá 1x2 10.794 m3 Bê tông móng, M200, đá 1x2 21/03/2024 IB2400043359-01
12 Ván khuôn móng 0.205 100m2 Ván khuôn móng 21/03/2024 IB2400043359-01
13 Ván khuôn móng băng 0.482 100m2 Ván khuôn móng băng 21/03/2024 IB2400043359-01
14 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 0.133 tấn Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 21/03/2024 IB2400043359-01
15 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm 1.13 tấn Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm 21/03/2024 IB2400043359-01
16 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 0.402 100m3 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 21/03/2024 IB2400043359-01
17 Bê tông lót nền nhà, M100, đá 4x6 6.027 m3 Bê tông lót nền nhà, M100, đá 4x6 21/03/2024 IB2400043359-01
18 Bê tông cột, M200, đá 1x2 2.091 m3 Bê tông cột, M200, đá 1x2 21/03/2024 IB2400043359-01
19 Ván khuôn cột 0.38 100m2 Ván khuôn cột 21/03/2024 IB2400043359-01
20 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.015 tấn Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 21/03/2024 IB2400043359-01
Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây