Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km23+300 - Km24+500 (T,P); Km24+950 - Km25+500 (T,P); Km25+800 - Km26+400 (T,P); Km27+000 - Km27+400 (T,P); Km27+600 - Km28+600 (T,P); Km29+600 - Km29+800 (T,P); Km30+000 - Km30+800 (T,P); Km32+200 - Km32+400 (T); Km33+150 - Km33+750 (P); Km34+000 - Km34+200 (P), Km34+300 - Km34+500 (T); Km46+300 - Km46+500 (T); Km47+130 - Km47+380 (P); Km47+340 - Km47+470 (T); Km47+760 - Km47+880 (P); Km49+800 - Km52+000 (T,P); Km57+500 - Km57+700 (P); Km57+640 - Km57+770 (T). Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km15+400 - Km15+800 (T,P) QL.20 tỉnh Đồng Nai

  Đang xem      
Tìm thấy: 13:39 22/02/2024
Số KHLCNT
PL2400021352-00
Công bố
13:39 22/02/2024
Loại thông báo
Đã đăng tải
Tên kế hoạch LCNT
Sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km23+300 - Km24+500 (T,P); Km24+950 - Km25+500 (T,P); Km25+800 - Km26+400 (T,P); Km27+000 - Km27+400 (T,P); Km27+600 - Km28+600 (T,P); Km29+600 - Km29+800 (T,P); Km30+000 - Km30+800 (T,P); Km32+200 - Km32+400 (T); Km33+150 - Km33+750 (P); Km34+000 - Km34+200 (P), Km34+300 - Km34+500 (T); Km46+300 - Km46+500 (T); Km47+130 - Km47+380 (P); Km47+340 - Km47+470 (T); Km47+760 - Km47+880 (P); Km49+800 - Km52+000 (T,P); Km57+500 - Km57+700 (P); Km57+640 - Km57+770 (T). Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km15+400 - Km15+800 (T,P) QL.20 tỉnh Đồng Nai
Tên dự án
Sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km23+300 - Km24+500 (T,P); Km24+950 - Km25+500 (T,P); Km25+800 - Km26+400 (T,P); Km27+000 - Km27+400 (T,P); Km27+600 - Km28+600 (T,P); Km29+600 - Km29+800 (T,P); Km30+000 - Km30+800 (T,P); Km32+200 - Km32+400 (T); Km33+150 - Km33+750 (P); Km34+000 - Km34+200 (P), Km34+300 - Km34+500 (T); Km46+300 - Km46+500 (T); Km47+130 - Km47+380 (P); Km47+340 - Km47+470 (T); Km47+760 - Km47+880 (P); Km49+800 - Km52+000 (T,P); Km57+500 - Km57+700 (P); Km57+640 - Km57+770 (T). Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km15+400 - Km15+800 (T,P) QL.20 tỉnh Đồng Nai
Có sử dụng vốn ODA
Không
Nguồn vốn đầu tư
Không sử dụng vốn ODA
Số hiệu dự án
PR2400006344-00
Tổng mức đầu tư
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Nhóm dự án
Nhóm C
Thời gian thực hiện dự án
2 Năm
Cơ quan phê duyệt
Cục đường bộ Viêt Nam
Ngày phê duyệt
07/02/2024
Số QĐ phê duyệt
1143/QĐ-CĐBVN
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611
Danh sách gói thầu:
Số gói thầu: 1
1.Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán XDCT
Số TBMT/TBMST
Thực hiện trong
60 ngày
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Lĩnh vực
Tư vấn
Quy trình áp dụng
Luật đấu thầu
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước (Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Phương thức LCNT
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian LCNT
Tháng 2, 2024
Hình thức HĐ
Trọn gói
Có sơ tuyển không
Không
Địa điểm thực hiện
Tỉnh Đồng Nai
Đấu thầu qua mạng
Qua mạng

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Chức năng Theo dõi kế hoạch lựa chọn nhà thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nắm bắt các thay đổi của kế hoạch LCNT "Sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km23+300 - Km24+500 (T,P); Km24+950 - Km25+500 (T,P); Km25+800 - Km26+400 (T,P); Km27+000 - Km27+400 (T,P); Km27+600 - Km28+600 (T,P); Km29+600 - Km29+800 (T,P); Km30+000 - Km30+800 (T,P); Km32+200 - Km32+400 (T); Km33+150 - Km33+750 (P); Km34+000 - Km34+200 (P), Km34+300 - Km34+500 (T); Km46+300 - Km46+500 (T); Km47+130 - Km47+380 (P); Km47+340 - Km47+470 (T); Km47+760 - Km47+880 (P); Km49+800 - Km52+000 (T,P); Km57+500 - Km57+700 (P); Km57+640 - Km57+770 (T). Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km15+400 - Km15+800 (T,P) QL.20 tỉnh Đồng Nai". Phần mềm của chúng tôi sẽ thay bạn theo dõi các kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà bạn đã đăng ký. Khi có bất kỳ thay đổi nào, nó sẽ ngay lập tức gửi mail thông báo đến bạn. Khi xuất hiện thông báo mời thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần mềm cũng sẽ thông tin đến bạn.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tương tự như kế hoạch "Sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km23+300 - Km24+500 (T,P); Km24+950 - Km25+500 (T,P); Km25+800 - Km26+400 (T,P); Km27+000 - Km27+400 (T,P); Km27+600 - Km28+600 (T,P); Km29+600 - Km29+800 (T,P); Km30+000 - Km30+800 (T,P); Km32+200 - Km32+400 (T); Km33+150 - Km33+750 (P); Km34+000 - Km34+200 (P), Km34+300 - Km34+500 (T); Km46+300 - Km46+500 (T); Km47+130 - Km47+380 (P); Km47+340 - Km47+470 (T); Km47+760 - Km47+880 (P); Km49+800 - Km52+000 (T,P); Km57+500 - Km57+700 (P); Km57+640 - Km57+770 (T). Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn Km15+400 - Km15+800 (T,P) QL.20 tỉnh Đồng Nai" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 2 của DauThau.info.
Đã xem: 4

Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
  • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1499 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 28181 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây