Một số quy định khi tham gia đấu giá trực tuyến cần nắm

Thứ bảy - 10/12/2022 17:14
Trong xã hội hiện nay, đấu giá được xem là vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế. Quá trình đấu giá ngày càng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn khi đấu giá trực tuyến được ra đời, giúp cho các nhà đầu tư giải quyết được những khó khăn trong quá trình tham gia đấu giá. Vậy để cuộc đấu giá trực tuyến diễn ra thành công thì cần nắm rõ một số quy định sau đây.
Một số quy định khi tham gia đấu giá trực tuyến cần nắm

Theo Điều 40 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 có quy định đấu giá bao gồm các hình thức như: Đấu giá trực tuyến bằng lời nói, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá trực tuyến. 

Tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 có quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản, theo đó hình thức đấu giá trực tuyến sẽ được quy định như sau:

Thứ nhất, đấu giá trực tuyến phải tuân thủ đúng nguyên tắc

Trong quá trình tham gia đấu giá trực tuyến nhà đầu tư cần tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản cụ thể:

 • Phải bảo mật về tài khoản truy cập, thông thị về người tham gia đấu giá 

 • Quá trình đấu giá phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch, an toàn, an ninh mạng 

 • Bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và cá nhân, tổ chức có liên quan.

quy định về đấu giá trực tuyến
Một số quy định về đấu giá trực tuyến

Thứ hai, quá trình tổ chức đấu giá phải thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến

Tổ chức đấu giá tài sản sử dụng Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức mình hoặc ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản khác có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến. 

Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện hoặc trường hợp tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tự đấu giá thì Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá.

Chi phí bỏ ra thuê tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử sẽ được tính vào chi phí đấu giá tài sản quy định tại Luật đấu giá tài sản.

Thứ ba, thực hiện đúng trình tự đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến 

Tổ chức đấu giá phải đăng tải Quy chế cuộc đấu giá lên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. 

Đối với nhà đầu tư khi tham gia đấu giá sẽ được:

 • Cấp một tài khoản truy cập

 • Được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết để thực hiện đấu giá trực tuyến

 • Nhà đầu tư khi tham gia đấu giá phải sử dụng tài khoản của mình để thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố

Đấu giá viên có trách nhiệm thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, xác định người trúng đấu giá thông qua 2 trường hợp.

 • Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức trả giá lên thì người trúng đấu giá phải là người có mức trả giá cao nhất và được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận lại thời điểm kết thúc việc trả giá.

 • Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức đặt giá xuống thì người trúng đấu giá là người đầu tiên chất nhận mức giá khởi điểm hoặc góa đã giảm được hệ thống thông tín đấu giá trực tuyến ghi nhận. 

Kết quả sẽ được công bố ngay trên hệ thống sau khi cuộc đấu giá kết thúc và sẽ được công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến. Đồng thời những nhà đầu tư tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản sẽ nhận được thông tin về kết quả đấu giá.

Thứ tư, thông báo kết quả đấu giá trực tuyến

Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến. Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá.

Thứ năm, biên bản cuộc đấu giá trực tuyến

Biên bản cuộc đấu giá sẽ được ghi nhận tại thời điểm bắt đầu tiến hàng đấu giá, thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Quá trình diễn ra cuộc đấu giá sẽ được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành.

Biên bản đấu giá sẽ được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của đấu giá viên, thành viên được hội Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì biên bản đấu giá còn phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng. Biên bản đấu giá được gửi cho người trúng đấu giá để ký. Việc sử dụng chữ ký số trong biên bản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Ngoài ra, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP cũng quy định cụ thể điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, việc thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, việc phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến nhằm đảm bảo hình thức đấu giá trực tuyến được thực hiện khách quan theo quy định của pháp luật.

Để nhận thông tin đấu giá quyền sử dụng đất nhanh chóng, kịp thời, chính xác nhà đầu tư có thể tham khảo ngay trên DauGia.Net. Nếu cần tư vấn hoặc gặp bất cứ vấn đề gì xảy ra trong quá trình đăng ký và sử dụng phần mềm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ sau: 

Tác giả: Hồ Thị Linh

 Tags: đấu giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
 • 2506 dự án đang đợi nhà thầu
 • 329 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 681 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 5212 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 11239 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây