Thông tin bên mời thầu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar

Tìm thấy: 14:49 12/11/2022
Mã định danh (theo MSC mới)
vn6000939231
Tên cơ quan (đầy đủ)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Số ĐKKD
6000939231
Phân loại trực thuộc
Loại hình cơ quan
Tỉnh/TP
Đắk Lắk
Địa chỉ
Số 09 - Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk
Số điện thoại
02623625924
Số fax
Trang web
Mã số thuế
6000939231
Ngày cấp MST
04/09/2009
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
Cơ quan chủ quản
UBND tỉnh Đắk Lắk
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
Trần Đình Toản
Chức vụ
Giám Đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 11/06/2022
Trạng thái
Đang hoạt động

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

 • Là chủ đầu tư của 42 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bên mời thầu này cũng là nhà thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho nhà thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar như sau:
 • Đã tham gia 17 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Tổng giá trị trúng thầu: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 0% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 99.59% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Không xác định (17)
 • Có quan hệ với 4 bên mời thầu
 • Đã từng đấu với 0 nhà thầu trong 0 gói thầu, thắng 0 gói, thua 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Đã từng liên danh với 0 nhà thầu trong 0 gói thầu, thắng thầu 0 gói, thua 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Đã nhận 0 quyết định xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu.
Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.
Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Xây dựng các trục đường giao thông từ các buôn M'ar, M'oa đi trung tâm xã Cư Huê, huyện Ea Kar
Công bố: 08:56 20/09/2023
Số gói thầu: 2
Tên dự án: Đường giao thông liên xã Cư Prông đi xã Ea Tíh (từ thôn Hạ Long xã Cư Prông đi thôn Tiến Đông xã Ea Tíh)
Công bố: 08:19 08/09/2023
Số gói thầu: 2
Tên dự án: Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn 2C, xã Ea Ô và thôn 6B, xã Ea Pal
Công bố: 08:06 08/09/2023
Số gói thầu: 2
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar đã đăng tải 37 KHLCNT, trong đó có 93 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar đã đăng tải 59 TBMT trong 49 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2300301290-00 Gói thầu số 2: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300243721-00 Gói thầu số 2: Chi phí xây lắp (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300246033-01 Gói thầu số 02: Chi phí xây lắp (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar đã đăng tải 114 KQLCNT trong đó:
 • Đã công bố kết quả của 114 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
 • 68 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar có quan hệ với 83 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar có quan hệ với 1 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar là chủ đầu tư của 62 TBMT, trong đó tự mời thầu 51 TBMT, đơn vị khác mời thầu 11 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tên dự án
Bên mời thầu
Công bố
Gói thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar là chủ đầu tư của 26 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 26 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 0 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar là chủ đầu tư có quan hệ 84 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar là chủ đầu tư của 42 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 255
Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Quảng cáo Chữ ký số
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Quảng cáo Rada
Thống kê
 • 8320 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1103 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1598 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 24388 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 35834 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây