Thông tin bên mời thầu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân

Tìm thấy: 15:23 12/11/2022
Mã cơ quan
Z040927
Mã định danh (theo MSC mới)
vn2802272989
Tên cơ quan (đầy đủ)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Số ĐKKD
2802272989
Phân loại trực thuộc
Loại hình cơ quan
Tỉnh/TP
Thanh Hoá
Địa chỉ
Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại
0962383983
Số fax
Trang web
Mã số thuế
2802272989
Ngày cấp MST
03/09/2015
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
Cơ quan chủ quản
UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
Lê Văn Long
Chức vụ
Giám Đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 13/06/2022
Trạng thái
Đang hoạt động

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

  • Là chủ đầu tư của 91 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại thuộc khu phố Mỹ Ré, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, Thanh Hoá.
Công bố: 09:23 30/10/2023
Số gói thầu: 1
Tên dự án: Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Thanh Đồng, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân
Công bố: 09:03 17/10/2023
Số gói thầu: 4
Tên dự án: Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Đồng Phống, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân
Công bố: 16:30 15/10/2023
Số gói thầu: 4
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân đã đăng tải 70 KHLCNT, trong đó có 256 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân đã đăng tải 100 TBMT trong 80 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2300301804-00 Gói thầu số 01: Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300301786-00 Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300299946-00 Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân đã đăng tải 235 KQLCNT trong đó:
  • Đã công bố kết quả của 235 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
  • 162 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân có quan hệ với 116 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Bên mời thầu:

Dữ liệu khai báo bên mời thầu không chính xác (thiếu mã cơ quan và trùng tên với nhiều bên khác)

Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân có quan hệ với 3 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân là chủ đầu tư của 98 TBMT, trong đó tự mời thầu 98 TBMT, đơn vị khác mời thầu 0 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tên dự án
Bên mời thầu
Công bố
Gói thầu
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân là chủ đầu tư của 77 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 68 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 9 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân là chủ đầu tư có quan hệ 116 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân là chủ đầu tư của 91 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 598
Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
QC sàn đấu thầu tư nhân
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Quảng cáo Rada
Thống kê
  • 8320 dự án đang đợi nhà thầu
  • 1103 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1598 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 24388 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 35834 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây