Thông tin bên mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên

Tìm thấy: 07:00 02/09/2020
Mã cơ quan
Z015483
Mã định danh (theo MSC mới)
vnz000013151
Tên cơ quan (đầy đủ)
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Số ĐKKD
0154830000000
Phân loại trực thuộc
Tổ chức hành chính sự nghiệp
Loại hình cơ quan
Lớn
Tỉnh/TP
Hà Nội
Địa chỉ
thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Số điện thoại
0433855664
Số fax
0433855664
Trang web
Mã số thuế
0154830000000
Ngày cấp MST
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
Cơ quan chủ quản
UBND thành phố Hà Nội
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
Nguyễn Quang Khải
Chức vụ
Giám Đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 25/04/2022
Trạng thái
Đang hoạt động

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

  • Là chủ đầu tư của 335 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án:
Công bố: 15:51 28/11/2023
Số gói thầu: 2
Tên dự án: Cải tạo, xây mới trường THCS thị trấn Phú Xuyên
Công bố: 10:08 13/11/2023
Số gói thầu: 10
Tên dự án: Trường tiểu học Quang Trung
Công bố: 14:50 08/11/2023
Số gói thầu: 4
Tổng kết: Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên đã đăng tải 423 KHLCNT, trong đó có 2199 gói thầu.

Danh sách TBMST đã đăng tải

Gói thầu
Thời điểm đăng tải
Thời gian phát hành HSMST
Thời điểm đăng tải:

Để xem đầy đủ thông tin

Thời gian phát hành HSMST:
Thời điểm đăng tải:

Để xem đầy đủ thông tin

Thời gian phát hành HSMST:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên đã đăng tải 2 TBMST.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên đã đăng tải 577 TBMT trong 496 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2300313088-00 Gói thầu số 09: Chi phí thi công xây dựng+ thiết bị PCCC
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300308548-01 Gói thầu số 17: Chi phí mua sắm thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300308419-01 Gói thầu số 17: Chi phí mua sắm thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên đã đăng tải 678 KQLCNT trong đó:
  • Đã công bố kết quả của 678 gói, hủy thầu 1 gói (trong số các gói thầu ở trên).
  • 245 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Tổng kết: Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên có quan hệ với 331 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Bên mời thầu:

Dữ liệu khai báo bên mời thầu không chính xác (thiếu mã cơ quan và trùng tên với nhiều bên khác)

Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên có quan hệ với 45 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên là chủ đầu tư của 354 TBMT, trong đó tự mời thầu 184 TBMT, đơn vị khác mời thầu 170 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tên dự án
Bên mời thầu
Công bố
Gói thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên là chủ đầu tư của 363 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 119 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 244 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên là chủ đầu tư có quan hệ 302 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên là chủ đầu tư của 335 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 5204
Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Công ty EcoIT tuyển dụng
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Quảng cáo Rada
Thống kê
  • 8355 dự án đang đợi nhà thầu
  • 1120 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1596 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 24421 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 35843 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây