Thông tin bên mời thầu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm

Tìm thấy: 07:00 02/09/2020
Mã cơ quan
Z026391
Mã định danh (theo MSC mới)
vnz000012522
Tên cơ quan (đầy đủ)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm
Tên viết tắt
Ban QLDA đầu tư xây dựng Thanh Liêm
Tên tiếng Anh
Thanh Liem PMU for investment and construction
Số ĐKKD
0700828769
Phân loại trực thuộc
Cơ quan Địa phương
Loại hình cơ quan
Lớn
Tỉnh/TP
Hà Nam
Địa chỉ
Cầu Gừng
Trang web
Mã số thuế
0700828769
Ngày cấp MST
10/07/2019
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
Cơ quan chủ quản
UBND tỉnh Hà Nam
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
Lê Quang Sơn
Chức vụ
Giám Đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 16/04/2022
Trạng thái
Đang hoạt động

Tiện ích dành cho bạn:

BÁO CÁO PDF "KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỊ TRƯỜNG MUA SẮM CÔNG"

DauThau.info mới cho ra mắt tính năng xuất báo cáo PDF "Kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường Mua sắm công" nhằm hỗ trợ người dùng ra quyết định đầu tư và chiến lược tài chính hay đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào các dự án/công ty cụ thể… xem chi tiết tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để xác định quyền tải file của gói T100.

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

  • Là chủ đầu tư của 37 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Đ.N11 (đoạn kết nối đường ĐH.06 với đường Đ.D05), huyện Thanh Liêm
Công bố: 16:54 12/04/2024
Số gói thầu: 13
Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Đ.N09 (đoạn kết nối đường ĐH.06 với đường Đ.D05) huyện Thanh Liêm
Công bố: 16:26 12/04/2024
Số gói thầu: 13
Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.07 (đoạn từ Khu nhà ở đô thị tại thị trấn Tân Thanh đến Khu đấu giá xã Thanh Phong, xã Thanh Hà), huyện Thanh Liêm
Công bố: 07:58 12/04/2024
Số gói thầu: 19
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm đã đăng tải 210 KHLCNT, trong đó có 1036 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm đã đăng tải 154 TBMT trong 138 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2400083063-00 Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2400082479-00 Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2400082474-00 Gói thầu số 14: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm đã đăng tải 404 KQLCNT trong đó:
  • Đã công bố kết quả của 404 gói, hủy thầu 1 gói (trong số các gói thầu ở trên).
  • 279 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm có quan hệ với 169 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm có quan hệ với 1 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm là chủ đầu tư của 50 TBMT, trong đó tự mời thầu 50 TBMT, đơn vị khác mời thầu 0 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm là chủ đầu tư của 78 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 78 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 0 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm là chủ đầu tư có quan hệ 163 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm là chủ đầu tư của 37 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 3659
aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Thống kê
  • 5416 dự án đang đợi nhà thầu
  • 786 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1423 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27712 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây