Thông tin bên mời thầu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì

Tìm thấy: 13:55 01/10/2022
Mã định danh (theo MSC mới)
vn0103249454
Tên cơ quan (đầy đủ)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Số ĐKKD
0107793390
Phân loại trực thuộc
N/A
Loại hình cơ quan
N/A
Tỉnh/TP
Hà Nội
Địa chỉ
375 đường ngọc hồi - thị trấn văn điển - huyện thanh trì
Trang web
Mã số thuế
0107793390
Ngày cấp MST
05/04/2017
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Cơ quan chủ quản
UBND thành phố Hà Nội
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
Trần Việt Trung
Chức vụ
Giám Đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 25/04/2022
Trạng thái
Đang hoạt động

Tiện ích dành cho bạn:

BÁO CÁO PDF "KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỊ TRƯỜNG MUA SẮM CÔNG"

DauThau.info mới cho ra mắt tính năng xuất báo cáo PDF "Kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường Mua sắm công" nhằm hỗ trợ người dùng ra quyết định đầu tư và chiến lược tài chính hay đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào các dự án/công ty cụ thể… xem chi tiết tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để xác định quyền tải file của gói T100.

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

  • Là chủ đầu tư của 152 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bên mời thầu này cũng là nhà thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho nhà thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì như sau:
  • Đã tham gia 0 gói thầu.
Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.
Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Thanh Trì giai đoạn 2024-2026
Công bố: 17:37 31/10/2023
Số gói thầu: 2
Tên dự án: Duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Thanh Trì giai đoạn 2024-2026
Công bố: 14:30 31/10/2023
Số gói thầu: 2
Tên dự án: Duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn huyện Thanh Trì giai đoạn 2024-2026
Công bố: 14:26 31/10/2023
Số gói thầu: 2
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì đã đăng tải 84 KHLCNT, trong đó có 376 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì đã đăng tải 130 TBMT trong 115 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2400066855-00 Gói thầu số 11: Thi công tu bổ, tôn tạo
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2400085460-00 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2400085447-00 Khảo sát, đo vẽ hiện trạng
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì đã đăng tải 149 KQLCNT trong đó:
  • Đã công bố kết quả của 149 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
  • 38 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Tổng kết: Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì có quan hệ với 144 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Bên mời thầu:

Dữ liệu khai báo bên mời thầu không chính xác (thiếu mã cơ quan và trùng tên với nhiều bên khác)

Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì có quan hệ với 3 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì là chủ đầu tư của 137 TBMT, trong đó tự mời thầu 130 TBMT, đơn vị khác mời thầu 7 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tên dự án
Bên mời thầu
Công bố
Gói thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì là chủ đầu tư của 79 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 68 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 11 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì là chủ đầu tư có quan hệ 151 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì là chủ đầu tư của 152 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 847
Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Thống kê
  • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
  • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1499 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 28181 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây