Thông tin bên mời thầu

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH

Tìm thấy: 19:02 02/10/2022
Mã định danh (theo MSC mới)
vnz000022090
Tên cơ quan (đầy đủ)
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Số ĐKKD
0100105052-034
Phân loại trực thuộc
N/A
Loại hình cơ quan
N/A
Tỉnh/TP
Nghệ An
Địa chỉ
Đường Đinh Văn Chất
Trang web
Mã số thuế
0100105052-034
Ngày cấp MST
12/10/2015
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Chi nhánh
Cơ quan chủ quản
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
BÙI VĂN HIỆN
Chức vụ
Giám Đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 13/06/2022
Trạng thái
Đang hoạt động

Tiện ích dành cho bạn:

BÁO CÁO PDF "KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỊ TRƯỜNG MUA SẮM CÔNG"

DauThau.info mới cho ra mắt tính năng xuất báo cáo PDF "Kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường Mua sắm công" nhằm hỗ trợ người dùng ra quyết định đầu tư và chiến lược tài chính hay đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào các dự án/công ty cụ thể… xem chi tiết tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để xác định quyền tải file của gói T100.

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

  • Là chủ đầu tư của 8 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Nâng cấp cải tạo máy thử công suất động cơ Bỉ
Công bố: 16:47 12/10/2023
Số gói thầu: 1
Tên dự án: Sửa chữa lớn máy tiện trục bánh xe Nhật SEIKI"
Công bố: 16:10 07/08/2023
Số gói thầu: 1
Tên dự án: Đầu tư mới xe nâng hàng 3 tấn
Công bố: 07:05 25/07/2023
Số gói thầu: 1
Tổng kết: Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH đã đăng tải 13 KHLCNT, trong đó có 12 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH đã đăng tải 18 TBMT trong 18 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2300275122-00 Gói thầu số 1: Thi công Nâng cấp cải tạơ máy thử công suất động cơ Bỉ
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300192431-00 Gói thầu số 1: Thi công, công trình " Sửa chữa lớn máy tiện trục bánh xe Nhật SEIKI"
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300174278-00 Gói thầu số 1: Đầu tư mua mới 01 xe nâng hàng 3 tấn
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH đã đăng tải 14 KQLCNT trong đó:
  • Đã công bố kết quả của 14 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
  • 0 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Tổng kết: Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH có quan hệ với 9 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH có quan hệ với 1 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH là chủ đầu tư của 19 TBMT, trong đó tự mời thầu 18 TBMT, đơn vị khác mời thầu 1 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tên dự án
Bên mời thầu
Công bố
Gói thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH là chủ đầu tư của 7 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 7 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 0 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH là chủ đầu tư có quan hệ 9 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY VINH là chủ đầu tư của 8 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 159
Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Thống kê
  • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
  • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1497 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 28181 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây