Thông tin bên mời thầu

CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT

Tìm thấy: 15:00 12/11/2022
Mã định danh (theo MSC mới)
vn0500589150
Tên cơ quan (đầy đủ)
CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
VIETTEL-CHT COMPANY LIMITED
Số ĐKKD
0500589150
Phân loại trực thuộc
Loại hình cơ quan
Tỉnh/TP
Hà Nội
Địa chỉ
Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long
Số điện thoại
0982111279
Số fax
Trang web
Viettelidc.com.vn
Mã số thuế
0500589150
Ngày cấp MST
11/04/2008
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Cơ quan chủ quản
Bộ Quốc phòng
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
HOÀNG VĂN NGỌC
Chức vụ
Giám Đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 12/06/2022
Trạng thái
Đang hoạt động

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

 • Là chủ đầu tư của 37 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bên mời thầu này cũng là nhà thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho nhà thầu CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT như sau:
 • Đã tham gia 189 gói thầu, trong đó trúng 128 gói, trượt 40 gói, 17 chưa có kết quả, 4 gói đã bị huỷ.
 • Tổng giá trị trúng thầu: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 70.49% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 91.76% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Hà Nội (89), TP.Hồ Chí Minh (27), Đà Nẵng (3), Sơn La (2), Nam Định (2), Lâm Đồng (1), Yên Bái (1), Thái Nguyên (1), Gia Lai (1), Quảng Nam (1), Trà Vinh (1), An Giang (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Ninh (1), Bình Dương (1), Cà Mau (1), Lai Châu (1), Không xác định (56)
 • Có quan hệ với 119 bên mời thầu
 • Đã từng đấu với 119 nhà thầu trong 80 gói thầu, thắng 24 gói, thua 40 gói, 14 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ.
 • Đã từng liên danh với 9 nhà thầu trong 11 gói thầu, thắng thầu 9 gói, thua 2 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Đã nhận 0 quyết định xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu.
Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.
Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Đầu tư Trung tâm dữ liệu mới tại Trung tâm kỹ thuật Viettel Hòa Lạc
Công bố: 09:48 25/10/2023
Số gói thầu: 1
Tên dự án: Đầu tư cải tạo hệ thống nguồn nhà N4 tại Trung tâm dữ liệu Hoàng Hoa Thám
Công bố: 10:11 19/10/2023
Số gói thầu: 3
Tên dự án: Đầu tư Cải tạo tổng thể và mở rộng phòng máy tại Trung tâm dữ liệu Bình Dương
Công bố: 16:20 09/10/2023
Số gói thầu: 1
Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT đã đăng tải 26 KHLCNT, trong đó có 43 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT đã đăng tải 92 TBMT trong 71 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2300205226-01 Cung cấp, lắp đặt và thi công cải tạo hệ thống điều hòa Chiller tại Trung tâm dữ liệu Bình Dương
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300221828-00 Đầu tư máy chủ và RAM cho dự án mở rộng tài nguyên tính toán public cloud
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300250883-00 Cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS cho phòng máy N4T5 - TTDL Hoàng Hoa Thám
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT đã đăng tải 82 KQLCNT trong đó:
 • Đã công bố kết quả của 82 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
 • 19 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT có quan hệ với 100 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT có quan hệ với 2 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT là chủ đầu tư của 93 TBMT, trong đó tự mời thầu 92 TBMT, đơn vị khác mời thầu 1 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT là chủ đầu tư của 25 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 24 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 1 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT là chủ đầu tư có quan hệ 101 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT là chủ đầu tư của 37 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 636
Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Banner phai duoi - thi trac nghiem dau thau
Thống kê
 • 8351 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1119 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1597 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 24418 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 35845 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây