Thông tin bên mời thầu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG

Tìm thấy: 14:40 12/11/2022
Mã cơ quan
Z082821
Mã định danh (theo MSC mới)
vn5100472407
Tên cơ quan (đầy đủ)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Số ĐKKD
5100472407
Phân loại trực thuộc
Loại hình cơ quan
Tỉnh/TP
Hà Giang
Địa chỉ
Thôn Lùng Càng
Số điện thoại
0949112269
Số fax
Trang web
Mã số thuế
5100472407
Ngày cấp MST
09/09/2019
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Cơ quan chủ quản
UBND tỉnh Hà Giang
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
ĐỖTHỊ HỒNG
Chức vụ
Giám Đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 25/09/2019
Trạng thái
Đang hoạt động
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để xác định quyền tải file.

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

 • Là chủ đầu tư của 3 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bên mời thầu này cũng là nhà thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho nhà thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG như sau:
 • Đã tham gia 114 gói thầu, trong đó trúng 114 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Tổng giá trị trúng thầu: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 0% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 100% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Hà Giang (50), Không xác định (64)
 • Có quan hệ với 12 bên mời thầu
 • Đã từng đấu với 0 nhà thầu trong 0 gói thầu, thắng 0 gói, thua 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Đã từng liên danh với 0 nhà thầu trong 0 gói thầu, thắng thầu 0 gói, thua 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Đã nhận 0 quyết định xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu.
Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.
Bên mời thầu này cũng là tổ chức xây dựng với những thông tin như sau:

 • Tên tổ chức xây dựng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HG

 • Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00056731

 • Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

 • Lĩnh vực:

   ⚬ Thi công xây dựng công trình: Thi công xây dựng công trình: Xây dựng dân dụng
   ⚬ Giám sát thi công xây dựng công trình: Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông
   ⚬ Giám sát thi công xây dựng công trình: Giám sát thi công xây dựng công trình: NNPTNT


Phần mềm DauThau.info thu thập từ cơ sở dữ liệu Năng lực hoạt động xây dựng quốc gia

Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Mua sắm thiết bị xét xử trực tuyến của Tòa án nhân dân huyện Mèo Vạc
Công bố: 06:21 05/12/2023
Số gói thầu: 3
Tên dự án: Mua téc nước sinh hoạt xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên (Đợt 2)
Công bố: 17:47 04/12/2023
Số gói thầu: 3
Tên dự án: Mua téc nước sinh hoạt xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên (Đợt 2)
Công bố: 17:42 04/12/2023
Số gói thầu: 3
Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG đã đăng tải 445 KHLCNT, trong đó có 1063 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG đã đăng tải 477 TBMT trong 447 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2300317023-00 Mua sắm trang thiết bị phiên tòa xét xử trực tuyến của Tòa án nhân dân huyện Quản Bạ
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300313841-00 Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị văn phòng
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300300535-00 Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị xét xử trực tuyến của Tòa án nhân dân huyện Yên Minh
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG đã đăng tải 524 KQLCNT trong đó:
 • Đã công bố kết quả của 524 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
 • 151 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Tổng kết: Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG có quan hệ với 226 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG có quan hệ với 1 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG là chủ đầu tư của 346 TBMT, trong đó tự mời thầu 346 TBMT, đơn vị khác mời thầu 0 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tên dự án
Bên mời thầu
Công bố
Gói thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG là chủ đầu tư của 284 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 284 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 0 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG là chủ đầu tư có quan hệ 184 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 88 - HÀ GIANG là chủ đầu tư của 3 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 770
aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Công ty EcoIT tuyển dụng
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
 • 8764 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1203 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1683 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 25289 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 36000 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây