Thông tin bên mời thầu

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

Tìm thấy: 15:23 12/11/2022
Mã định danh (theo MSC mới)
vn3500102414
Tên cơ quan (đầy đủ)
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Vietsovpetro Joint Venture
Số ĐKKD
3500102414
Phân loại trực thuộc
N/A
Loại hình cơ quan
N/A
Tỉnh/TP
Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ
105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu BRVT
Trang web
http://www.vietsov.com.vn
Mã số thuế
3500102414
Ngày cấp MST
19/09/1998
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Loại hình khác
Cơ quan chủ quản
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
Vũ Mai Khanh
Chức vụ
TUQ. Tổng giám đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 13/06/2022
Trạng thái
Đang hoạt động

Tiện ích dành cho bạn:

BÁO CÁO PDF "KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỊ TRƯỜNG MUA SẮM CÔNG"

DauThau.info mới cho ra mắt tính năng xuất báo cáo PDF "Kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường Mua sắm công" nhằm hỗ trợ người dùng ra quyết định đầu tư và chiến lược tài chính hay đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào các dự án/công ty cụ thể… xem chi tiết tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để xác định quyền tải file của gói T100.

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

 • Là chủ đầu tư của 12 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bên mời thầu này cũng là nhà thầu. Kết quả phân tích dữ liệu cho nhà thầu Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro như sau:
 • Đã tham gia 8 gói thầu, trong đó trúng 5 gói, trượt 3 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Tổng giá trị trúng thầu: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: VND (Trong đó VND là các gói chỉ định thầu; VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT)
 • Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 89.75% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 79.54% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu)
 • Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Không xác định (4)
 • Có quan hệ với 5 bên mời thầu
 • Đã từng đấu với 6 nhà thầu trong 4 gói thầu, thắng 1 gói, thua 3 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Đã từng liên danh với 2 nhà thầu trong 1 gói thầu, thắng thầu 1 gói, thua 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
 • Đã nhận 0 quyết định xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu.
Phần mềm DauThau.info tổng hợp và phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng kí để có thể xem được thông tin đầy đủ.
Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Nam Rồng - Đồi Mồi
Công bố: 17:51 19/04/2024
Số gói thầu: 1
Tên dự án: Nam Rồng - Đồi Mồi
Công bố: 17:49 19/04/2024
Số gói thầu: 1
Tên dự án: Sửa chữa nhỏ
Công bố: 17:09 19/04/2024
Số gói thầu: 1
Tổng kết: Bên mời thầu Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã đăng tải 4055 KHLCNT, trong đó có 3721 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Tổng kết: Bên mời thầu Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã đăng tải 3808 TBMT trong 3516 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2400035829-00 Phân tích mẫu nhớt cho các thiết bị trên giàn nén khí (DV-0483/24/KHI-TTH)
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2400026798-00 VT-0271/24-KT-TTH_Hệ thống ĐHTT cho block nhà ở No2 và Điều hòa lắp mái của BM-1, BM-2 trên MSP-PPD-40.000
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2300248215-00 OTHER BULK MATERIALS FOR ELECTRICAL, INSTRUMENT AND COMMUNICATION SYSTEM WHP-KTN (BLOCK 09-2/09) (Gói thầu số 36-VT-3136/23-XL-DA-VPL, phát hành tại P.TM - Vietsovpetro, Tel.: 0254.3839871-2675, [email protected])
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã đăng tải 1642 KQLCNT trong đó:
 • Đã công bố kết quả của 1642 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
 • 34 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Tổng kết: Bên mời thầu Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro có quan hệ với 817 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro có quan hệ với 1 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tổng kết: Chủ đầu tư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro là chủ đầu tư của 3805 TBMT, trong đó tự mời thầu 3804 TBMT, đơn vị khác mời thầu 1 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tên dự án
Bên mời thầu
Công bố
Gói thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro là chủ đầu tư của 2614 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 2614 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 0 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro là chủ đầu tư có quan hệ 818 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro là chủ đầu tư của 12 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 2519
Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Thống kê
 • 5415 dự án đang đợi nhà thầu
 • 786 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1423 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 27712 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây