Thông tin bên mời thầu

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Tìm thấy: 15:20 12/11/2022
Mã định danh (theo MSC mới)
vn0311638525
Tên cơ quan (đầy đủ)
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
AIRPORTS CORPORATION OF VIET NAM
Số ĐKKD
0311638525
Phân loại trực thuộc
N/A
Loại hình cơ quan
N/A
Tỉnh/TP
TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ
58 Trường Sơn
Trang web
http://vietnamairport.vn
Mã số thuế
0311638525
Ngày cấp MST
23/03/2012
Quốc Gia
Việt Nam
Loại hình pháp lý
Công ty Cổ phần
Cơ quan chủ quản
Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
VŨ THẾ PHIỆT
Chức vụ
Tổng giám đốc
Thời gian phê duyệt
00:00 15/06/2022
Trạng thái
Đang hoạt động

Tiện ích dành cho bạn:

BÁO CÁO PDF "KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỊ TRƯỜNG MUA SẮM CÔNG"

DauThau.info mới cho ra mắt tính năng xuất báo cáo PDF "Kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường Mua sắm công" nhằm hỗ trợ người dùng ra quyết định đầu tư và chiến lược tài chính hay đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào các dự án/công ty cụ thể… xem chi tiết tại đây.

Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để xác định quyền tải file của gói T100.

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP như sau:

Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

 • Là chủ đầu tư của 101 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Bên mời thầu này cũng là tổ chức xây dựng với những thông tin như sau:

 • Tên tổ chức xây dựng: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

 • Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00045487

 • Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

 • Lĩnh vực:

   ⚬ Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Giao thông (hàng không)


Phần mềm DauThau.info thu thập từ cơ sở dữ liệu Năng lực hoạt động xây dựng quốc gia

Thông tin tổng hợp
Hoạt động của bên mời thầu
Hoạt động của chủ đầu tư

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Cải tạo nhà ga quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Vinh
Công bố: 08:16 30/10/2023
Số gói thầu: 9
Tên dự án: Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”
Công bố: 16:09 27/10/2023
Số gói thầu: 1
Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng chờ quốc nội, phòng CIP, khu vực làm thủ tục ga đi - Cảng hàng không Liên Khương
Công bố: 15:40 27/10/2023
Số gói thầu: 4
Tổng kết: Bên mời thầu TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP đã đăng tải 49 KHLCNT, trong đó có 122 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Bên mời thầu TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP đã đăng tải 151 TBMT trong 123 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: IB2300337143-00 Gói thầu số 12: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình mở rộng nhà ga T2
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2400075354-00 Gói thầu số 4: Thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: IB2400028838-00 Cung cấp các trang thiết bị phục vụ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cho Cảng HKQT Vinh và CHK Liên Khương
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Tổng kết: Bên mời thầu TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP đã đăng tải 170 KQLCNT trong đó:
 • Đã công bố kết quả của 170 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
 • 69 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Tổng kết: Bên mời thầu TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP có quan hệ với 210 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Bên mời thầu:

Dữ liệu khai báo bên mời thầu không chính xác (thiếu mã cơ quan và trùng tên với nhiều bên khác)

Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP có quan hệ với 3 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP là chủ đầu tư của 157 TBMT, trong đó tự mời thầu 151 TBMT, đơn vị khác mời thầu 6 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tên dự án
Bên mời thầu
Công bố
Gói thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP là chủ đầu tư của 49 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 46 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 3 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP là chủ đầu tư có quan hệ 212 nhà thầu

Danh sách dự án mà bên mời thầu làm chủ đầu tư

Tên dự án
Ngày đăng tải từ
Số KHLCNT liên kết

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:

Để xem đầy đủ thông tin

Ngày đăng tải từ:
Công bố:
Tổng kết: Chủ đầu tư TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP là chủ đầu tư của 101 dự án đầu tư phát triển
Đã xem: 1321
Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Thống kê
 • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
 • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1497 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 28181 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây