Thông tin bên mời thầu

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai

Tìm thấy: 07:00 02/09/2020
Mã cơ quan
Z043709
Tên cơ quan (đầy đủ)
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai
Tên viết tắt
TTXTĐT Gia Lai
Tên tiếng Anh
Investment Promotion Center Gia Lai Province
Số ĐKKD
0437090000000
Phân loại trực thuộc
Tổ chức hành chính sự nghiệp
Loại hình cơ quan
Lớn
Tỉnh/TP
Gia Lai
Địa chỉ
02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại
0934911866
Số fax
02693822994
Trang web
http://skhdt.gialai.gov.vn/
Mã số thuế
0437090000000
Ngày cấp MST
Quốc Gia
Loại hình pháp lý
Cơ quan chủ quản
Mã quan hệ ngân sách
Người đại diện
Chức vụ
Thời gian phê duyệt
00:00 24/10/2017
Trạng thái

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai như sau:

 • Có quan hệ với 11 nhà thầu.
 • Đã công bố 0 dự án đầu tư phát triển, trong đó có 0 dự án chưa công bố KHLCNT.
 • Đã công bố 11 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng số 17 gói thầu, trong đó có 11 KHLCNT chưa tìm thấy dự án đầu tư
 • Đã thực hiện mời thầu 4 gói (với 7 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói.
 • Đã công bố kết quả của 10 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
 • 6 gói có kết quả mà không có TBMT, TBMST.
 • 7 gói chưa đăng tải đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu.Trong đó có 7 gói thầu không tìm thấy TBMT
 • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.75 nhà thầu.
 • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 100.00%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
 • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1,533,530,000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1,523,632,000 VNĐ.
 • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.65%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Bên mời thầu này cũng là chủ đầu tư, thông tin phân tích như sau:

 • Là chủ đầu tư của 0 dự án đầu tư phát triển.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Thông tin tổng hợp

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Hoạt động của bên mời thầu

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Hoạt động của chủ đầu tư

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Danh sách KHLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được KHLCNT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP2.

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên dự án
Công bố
Số gói thầu
Tên dự án: Điều tra và lập báo cáo đánh giá Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Gia Lai năm 2022
Công bố: 14:51 21/09/2022
Số gói thầu: 0
Tên dự án:
Công bố: 15:30 13/09/2022
Số gói thầu: 3
Tên dự án:
Công bố: 14:18 13/09/2022
Số gói thầu: 3

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tổng kết: Bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai đã đăng tải 11 KHLCNT, trong đó có 17 gói thầu.

Danh sách TBMT đã được bên mời thầu đăng tải

Để nhận được TBMT sớm nhất của bên mời thầu này qua email, mời bạn đăng ký gói VIP1.

Gói thầu
Giá gói thầu
Công bố
Đóng thầu
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Giá gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tổng kết: Bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai đã đăng tải 7 TBMT trong 4 gói thầu.

Danh sách KQLCNT đã được bên mời thầu đăng tải

Gói thầu
Mở thầu
Hoàn thành
Kết quả
Gói thầu: 20220945095-01 Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: 20221201427-00 Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:
Gói thầu: 20220921390-00 Tuyên truyền, quảng bá, đăng tải, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Gia Lai trên báo Trung ương
Mở thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Hoàn thành:
Kết quả:

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tổng kết: Bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai đã đăng tải 10 KQLCNT trong đó:
 • Đã công bố kết quả của 10 gói, hủy thầu 0 gói (trong số các gói thầu ở trên).
 • 6 gói có kết quả mà không tìm thấy TBMT, TBMST.

Danh sách nhà thầu có quan hệ với bên mời thầu

Nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi một phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tổng kết: Bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai có quan hệ với 11 nhà thầu.

DANH SÁCH BÊN MỜI THẦU MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ QUAN HỆ

Bên mời thầu
Số KHLCNT
Số gói thầu
TỔNG GIÁ GÓI THẦU
Số KHLCNT:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu:
TỔNG GIÁ GÓI THẦU:
Tổng kết: Chủ đầu tư Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai có quan hệ với 1 bên mời thầu

Danh sách tbmt mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Gói thầu
Bên mời thầu
Công bố
Đóng thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Đóng thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư của 7 TBMT, trong đó tự mời thầu 7 TBMT, đơn vị khác mời thầu 0 TBMT

Danh sách KHLCNT mà bên mời thầu này làm chủ đầu tư

Tên dự án
Bên mời thầu
Công bố
Gói thầu
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Bên mời thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Công bố:
Gói thầu:
Tổng kết: Chủ đầu tư Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư của 10 KHLCNT. Trong đó tự mời thầu 10 KHLCNT, đơn vị khác mời thầu 0 KHLCNT

Danh sách nhà thầu tham gia dự thầu của chủ đầu tư

Tên nhà thầu
Tổng số gói thầu
Số gói thầu trúng
Số gói thầu trượt
Số gói thầu chưa có kết quả
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng số gói thầu:

Để xem đầy đủ thông tin

Số gói thầu trúng:
Số gói thầu trượt:
Số gói thầu chưa có kết quả:
Tổng kết: Chủ đầu tư Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư có quan hệ 11 nhà thầu
Đã xem: 969
Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Banner phai thi trac nghiem dau thau
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Banner phai duoi - thi trac nghiem dau thau
Thống kê
 • 6723 dự án đang đợi nhà thầu
 • 725 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 963 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 18748 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 27350 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây