Thông báo mời thầu

290515-ĐTRR-VTNet-XL 2024: Thi công cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS năm 2024 tại Lạng Sơn

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:46 22/06/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400174994-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS năm 2024 tại Lạng Sơn
Gói thầu
290515-ĐTRR-VTNet-XL 2024: Thi công cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS năm 2024 tại Lạng Sơn
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Vốn góp của chủ sở hữu
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
15:00 01/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
220613/QĐ-VTNet
Ngày phê duyệt
22/06/2024 19:38
Cơ quan ban hành quyết định
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
19:44 22/06/2024
đến
15:00 01/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình năng lượng

Mở thầu

Mở thầu vào
15:00 01/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
21.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi mốt triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 01/07/2024 (28/11/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Cáp LV-ABC-2x25 - 0,6//1kV 3798 m Theo quy định tại Chương V
2 Cáp LV-ABC-2x35 - 0,6//1kV 1588 m Theo quy định tại Chương V
3 Cáp LV-ABC-2x95 - 0,6//1kV 1722 m Theo quy định tại Chương V
4 Cáp LV-ABC-4x35 - 0,6//1kV 7171 m Theo quy định tại Chương V
5 Cột bê tông vuông 7m 43 cột Theo quy định tại Chương V
6 Cột bê tông ly tâm 8m 43 cột Theo quy định tại Chương V
7 Cột sắt D113,5x3,2mm-6m mạ kẽm 114 cột Theo quy định tại Chương V
8 Đầu cốt M25 84 cái Theo quy định tại Chương V
9 Đầu cốt M35 196 cái Theo quy định tại Chương V
10 Đầu cốt M95 4 cái Theo quy định tại Chương V
11 Khóa đỡ cáp + móc treo (Bản ốp + Boong treo cáp) 172 bộ Theo quy định tại Chương V
12 Khóa néo cáp + móc néo (Bản ốp + Kẹp siết cáp) 370 bộ Theo quy định tại Chương V
13 Đai thép + khóa đai 357 bộ Theo quy định tại Chương V
14 Bốc dỡ dây dẫn điện, dây cáp các loại bằng thủ công 1.684 tấn Theo quy định tại Chương V
15 Vận chuyển dây dẫn điện dây cáp các loại bằng thủ công 350m 1.684 tấn Theo quy định tại Chương V
16 Bốc dỡ phụ kiện các loại bằng thủ công 0.1752 tấn Theo quy định tại Chương V
17 Vận chuyển phụ kiện các loại bằng thủ công, cự ly 350m 0.1752 tấn Theo quy định tại Chương V
18 Bốc dỡ cột bê tông bằng thủ công 15.597 tấn Theo quy định tại Chương V
19 Vận chuyển cột bê tông bằng thủ công, cự ly 350m 15.597 tấn Theo quy định tại Chương V
20 Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao 1.7227 tấn Theo quy định tại Chương V
21 Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao 1.7227 tấn Theo quy định tại Chương V
22 Bốc lên bằng thủ công - gỗ các loại 0.0008 m3 Theo quy định tại Chương V
23 Bốc xuống bằng thủ công - gỗ các loại 0.0008 m3 Theo quy định tại Chương V
24 Bốc lên bằng thủ công - thép các loại 0.1683 tấn Theo quy định tại Chương V
25 Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại 0.1683 tấn Theo quy định tại Chương V
26 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại 3.7072 m3 Theo quy định tại Chương V
27 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 340 m tiếp theo - Cát các loại 3.7072 m3 Theo quy định tại Chương V
28 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại 6.0156 m3 Theo quy định tại Chương V
29 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 340 m tiếp theo - Sỏi, đá dăm các loại 6.0156 m3 Theo quy định tại Chương V
30 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao 1.7227 tấn Theo quy định tại Chương V
31 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 340 m tiếp theo - Xi măng bao 1.7227 tấn Theo quy định tại Chương V
32 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Gỗ các loại 0.0008 m3 Theo quy định tại Chương V
33 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 340 m tiếp theo - Gỗ các loại 0.0008 m3 Theo quy định tại Chương V
34 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại 0.1683 tấn Theo quy định tại Chương V
35 Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 340 m tiếp theo - Sắt thép các loại 0.1683 tấn Theo quy định tại Chương V
36 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II 119.5034 m3 Theo quy định tại Chương V
37 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III 13.2782 m3 Theo quy định tại Chương V
38 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 22.409 m3 Theo quy định tại Chương V
39 Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật 2.0344 100m2 Theo quy định tại Chương V
40 Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công (trồng cột) 107.7735 m3 Theo quy định tại Chương V
41 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 7 m, cột không trang bị thu lôi. Lắp dựng bằng thủ công 43 cột Theo quy định tại Chương V
42 Lắp dựng cột bê tông đơn loại 8 m, cột không trang bị thu lôi. Lắp dựng bằng thủ công 43 cột Theo quy định tại Chương V
43 Lắp dựng cột sắt đơn loại 6 - 10 m. Lắp dựng bằng thủ công 114 cột Theo quy định tại Chương V
44 Sản xuất, gia công cột sắt F113, bịt 2 đầu + chân trèo 114 cột Theo quy định tại Chương V
45 Lắp đặt cáp vặn xoắn, loại cáp ≤2x25mm2 3.798 km/dây Theo quy định tại Chương V
46 Lắp đặt cáp vặn xoắn, loại cáp ≤2x35mm2 1.588 km/dây Theo quy định tại Chương V
47 Lắp đặt cáp vặn xoắn, loại cáp ≤2x95mm2 1.722 km/dây Theo quy định tại Chương V
48 Lắp đặt cáp vặn xoắn, loại cáp ≤4x35mm2 7.171 km/dây Theo quy định tại Chương V
49 Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤25mm2 8.4 10 đầu cốt Theo quy định tại Chương V
50 Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤95mm2 0.4 10 đầu cốt Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI như sau:

  • Có quan hệ với 294 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2,70 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 16,73%, Xây lắp 52,57%, Tư vấn 5,61%, Phi tư vấn 25,09%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 4.852.370.501.007 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 3.843.090.110.950 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 20,80%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "290515-ĐTRR-VTNet-XL 2024: Thi công cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS năm 2024 tại Lạng Sơn". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "290515-ĐTRR-VTNet-XL 2024: Thi công cải tạo nâng cấp hệ thống điện cho trạm BTS năm 2024 tại Lạng Sơn" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 12

Video Huong dan su dung dauthau.info

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6581 dự án đang đợi nhà thầu
  • 710 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19562 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33296 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây