Thông báo mời thầu

Chi phí thực hiện gói thầu: Thiết kế Website, xây dựng cở sở dữ liệu bản đồ dự án đầu tư tích hợp

Tìm thấy: 02:46 07/10/2020
Trạng thái gói thầu
Thay đổi
Lĩnh vực MSC
Phi tư vấn
Tên dự án
Thiết kế Website, xây dựng cở sở dữ liệu bản đồ dự án đầu tư tích hợp
Gói thầu
Chi phí thực hiện gói thầu: Thiết kế Website, xây dựng cở sở dữ liệu bản đồ dự án đầu tư tích hợp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thiết kế Website, xây dựng cở sở dữ liệu bản đồ dự án đầu tư tích hợp
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
14:00 19/10/2020
Lĩnh vực

Tham dự thầu

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
01:15 07/10/2020
đến
14:00 19/10/2020
Chi phí nộp E-HSDT
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
14:00 19/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.320.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Chi tiết hồ sơ mời thầu

BẢNG DỮ LIỆU

E-CDNT 1.1 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai
E-CDNT 1.2 Chi phí thực hiện gói thầu: Thiết kế Website, xây dựng cở sở dữ liệu bản đồ dự án đầu tư tích hợp
Thiết kế Website, xây dựng cở sở dữ liệu bản đồ dự án đầu tư tích hợp
45 Ngày
E-CDNT 3 Ngân sách tỉnh
E-CDNT 5.3


- Bên mời thầu: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Pleiku, Gia Lai, điện thoại: 02693600901
trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn.

-- Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, Fax, Email của đơn vị tư vấn (nếu có). --


- Bên mời thầu: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai , địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Chủ đầu tư: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Pleiku, Gia Lai, điện thoại: 02693600901


E-CDNT 10.7
không yêu cầu
E-CDNT 15.2
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh - (công chứng). 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán và văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2017, 2018 và 2019 3. Các hợp đồng tương tự theo yêu cầu của HSMT (bản sao) 4. Chứng chỉ/bằng cấp của can bộ tham gia gói thầu (công chứng)
E-CDNT 16.1 60 ngày
E-CDNT 17.1 Nội dung bảo đảm dự thầu:
- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 4.320.000   VND
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu.
E-CDNT 16.2 Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá % giá chào của nhà thầu.
E-CDNT 25.2  Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 10 % giá dự thầu của nhà thầu.
E-CDNT 27.1 Phương pháp đánh giá E-HSDT: (Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT).
a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt
b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt
c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất (Không áp dụng đối với hàng hóa ưu đãi)
E-CDNT 27.2.1 Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
E-CDNT 29.4 Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất.
E-CDNT 31.1 Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
E-CDNT 32 -Địa chỉ của Chủ đầu tư: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Pleiku, Gia Lai, điện thoại: 02693600901
-Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Pleiku, Gia Lai điện thoại: 02693600901
-Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Pleiku, Gia Lai điện thoại: 02693600901
E-CDNT 33 Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát:
Phòng Hành chính tổng hợp - Tư vấn Dự án, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Pleiku, Gia Lai. điện thoại: 02693600901
E-CDNT 34

10

10

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Gia Lai như sau:

  • Có quan hệ với 11 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.75 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 100.00%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1,533,530,000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1,523,632,000 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.65%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chi phí thực hiện gói thầu: Thiết kế Website, xây dựng cở sở dữ liệu bản đồ dự án đầu tư tích hợp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chi phí thực hiện gói thầu: Thiết kế Website, xây dựng cở sở dữ liệu bản đồ dự án đầu tư tích hợp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 472

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
QC sàn đấu thầu tư nhân
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
  • 6687 dự án đang đợi nhà thầu
  • 713 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1057 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18625 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27252 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Phone icon ChatGPT icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây