Thông báo mời thầu

Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G băng thấp tại Vĩnh Long

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:45 13/06/2024
Mã TBMT
IB2400165971-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Phi tư vấn
Tên dự án
Dự án đầu tư mở rộng mạng vô tuyến khu vực miền Nam năm 2024
Gói thầu
Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G băng thấp tại Vĩnh Long
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Vốn góp của chủ sở hữu
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
14:00 28/06/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
1206562/QĐ-VTNet
Ngày phê duyệt
13/06/2024 14:49
Cơ quan ban hành quyết định
TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
15:43 13/06/2024
đến
14:00 28/06/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
14:00 28/06/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết (Trường hợp nhà thầu có tên trong danh sách không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu thì hình thức bảo đảm dự thầu là Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh)
Số tiền
7.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 28/06/2024 (25/11/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hàng hóa:

Biểu mẫu mời thầu:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Lắp đặt Theo quy định tại Chương V
1.1 Bốc dỡ thủ công thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 30 kg. 167 cấu kiện Theo quy định tại Chương V
1.2 Vận chuyển thủ công thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 30 kg. Cự ly vận chuyển ≤ 100m 167 cấu kiện Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.3 Bốc dỡ thủ công dây dẫn điện, dây cáp các loại 3.5 tấn Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.4 Vận chuyển thủ công dây dẫn điện, dây cáp các loại. Cự ly vận chuyển ≤ 100m 3.5 tấn Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.5 Lắp đặt bổ sung bộ gá treo RRU, treo anten các loại (gá anten B cấp) 87 bộ Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.6 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp, trên cột, tiết diện dây dẫn S <= 16 mm2, nếu cầu cáp có độ cao trên 12m (KL dây đi cùng thiết bị) 810 10m Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.7 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp, trên cột, tiết diện dây dẫn S <= 70 mm2, nếu cầu cáp có độ cao trên 12m (KL dây đi cùng thiết bị) 399 10m Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.8 Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp, trên cột, tiết diện dây dẫn S <= 70 mm2, nếu cầu cáp có độ cao trên 12m (KL dây M25 B cấp) 8 10m Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.9 Ép đầu cốt cáp nguồn, dây dẫn đất. Đường kính dây cáp <= 30 mm 16 10 cái Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.10 Lắp đặt bộ chia (spliter), GPS trên cột anten trạm BTS 14 bộ Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.11 Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS) 87 bộ Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.12 Lắp đặt dây nhảy (Jumper), ngoài trời 81.4 10m Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.13 Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán 80 bộ Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
1.14 Lắp đặt cáp quang trên cầu cáp, trên cột 432 10m Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
2 Vận chuyển cơ giới Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
2.1 Vận chuyển cơ giới thiết bị, cự ly <=30 km, đường cấp III 70 trạm Theo quy định tại Chương V
2.2 Chi phí chèn lót thủ công trước khi vận chuyển 70 trạm Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày
3 Ghi chú: Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí liên quan (nếu có) và chi phí dự phòng. Thuế VAT tính cho gói thầu là 10% Theo quy định tại Chương V Vĩnh Long 190 ngày

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI như sau:

  • Có quan hệ với 294 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2,70 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 16,73%, Xây lắp 52,57%, Tư vấn 5,61%, Phi tư vấn 25,09%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 4.852.370.501.007 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 3.843.090.110.950 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 20,80%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G băng thấp tại Vĩnh Long". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G băng thấp tại Vĩnh Long" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 3

Banner dai - thi trac nghiem dau thau

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6581 dự án đang đợi nhà thầu
  • 704 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1313 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19558 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33290 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây