Thông báo mời thầu

Cung cấp, lắp đặt và thi công cải tạo hệ thống điều hòa Chiller tại Trung tâm dữ liệu Bình Dương

Tìm thấy: 17:46 27/09/2023
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Đầu tư Cải tạo tổng thể và mở rộng phòng máy tại Trung tâm dữ liệu Bình Dương
Gói thầu
Cung cấp, lắp đặt và thi công cải tạo hệ thống điều hòa Chiller tại Trung tâm dữ liệu Bình Dương
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Vốn chủ sở hữu hoặc và vốn vay
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
09:00 07/10/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
759/QĐ-ĐT
Ngày phê duyệt
27/09/2023 17:32
Cơ quan ban hành quyết định
Công ty TNHH Viettel-CHT
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:39 27/09/2023
đến
09:00 07/10/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Khác

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 07/10/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
300.000.000 VND
Bằng chữ
Ba trăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 07/10/2023 (04/02/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Cung cấp, lắp đặt và cấu hình Chiller giải nhiệt nước công suất 500RT 1 cái Theo quy định tại Chương V
2 Cung cấp và lắp đặt Tháp giải nhiệt công suất 650RT 1 cái Theo quy định tại Chương V
3 Cung cấp và lắp đặt Bơm nước giải nhiệt + giá đỡ 1 cái Theo quy định tại Chương V
4 Cung cấp và lắp đặt Bơm nước lạnh + giá đỡ 4 cái Theo quy định tại Chương V
5 Cung cấp, lắp đặt và cấu hình Biến tần 75kW 4 cái Theo quy định tại Chương V
6 Cung cấp, lắp đặt và cấu hình MCCB 200A cho bơm nước lạnh 4 cái Theo quy định tại Chương V
7 Cung cấp, lắp đặt và cấu hình Soft starter 11kW 2 cái Theo quy định tại Chương V
8 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa PPR, đường kính 25mm, kèm cách nhiệt 0.2 100m Theo quy định tại Chương V
9 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa PPR, đường kính 40mm, kèm cách nhiệt 0.46 100m Theo quy định tại Chương V
10 Cung cấp và lắp đặt Y giảm DN40/DN25 13 cái Theo quy định tại Chương V
11 Cung cấp và lắp đặt Y DN40 2 cái Theo quy định tại Chương V
12 Cung cấp và lắp đặt Co DN25 39 cái Theo quy định tại Chương V
13 Cung cấp và lắp đặt Lơi DN25 24 cái Theo quy định tại Chương V
14 Cung cấp và lắp đặt Lơi DN40 3 cái Theo quy định tại Chương V
15 Cung cấp và lắp đặt Nút bít DN40 2 cái Theo quy định tại Chương V
16 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa PPR, đường kính 20mm 0.2 100m Theo quy định tại Chương V
17 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa PPR, đường kính 25mm 0.42 100m Theo quy định tại Chương V
18 Cung cấp và lắp đặt T giảm DN25/DN20 8 cái Theo quy định tại Chương V
19 Cung cấp và lắp đặt T DN25/DN25 2 cái Theo quy định tại Chương V
20 Cung cấp và lắp đặt Co DN20 25 cái Theo quy định tại Chương V
21 Cung cấp và lắp đặt Co DN25 4 cái Theo quy định tại Chương V
22 Cung cấp và lắp đặt Van PPR DN20 8 cái Theo quy định tại Chương V
23 Cung cấp và lắp đặt Van PPR DN25 22 cái Theo quy định tại Chương V
24 Cung cấp và lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN80 0.6 100m Theo quy định tại Chương V
25 Cung cấp và lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN150 0.08 100m Theo quy định tại Chương V
26 Cung cấp và lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN250 0.82 100m Theo quy định tại Chương V
27 Cung cấp và lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN450 2.31 100m Theo quy định tại Chương V
28 Cung cấp và lắp đặt Bảo ôn đường ống, đường kính ống 80mm 0.6 100m Theo quy định tại Chương V
29 Cung cấp và lắp đặt Bảo ôn đường ống, đường kính ống 250mm 0.82 100m Theo quy định tại Chương V
30 Cung cấp và lắp đặt Bảo ôn đường ống, đường kính ống 450mm 2.31 100m Theo quy định tại Chương V
31 Cung cấp và lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN200 0.53 100m Theo quy định tại Chương V
32 Cung cấp và lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN250 0.53 100m Theo quy định tại Chương V
33 Cung cấp và lắp đặt Ống thép DN50 1.48 100m Theo quy định tại Chương V
34 Cung cấp và lắp đặt Ống thép DN40 0.01 100m Theo quy định tại Chương V
35 Cung cấp và lắp đặt Ống thép DN32 0.18 100m Theo quy định tại Chương V
36 Cung cấp và lắp đặt Co thép DN32 23 cái Theo quy định tại Chương V
37 Cung cấp và lắp đặt Co thép DN40 1 cái Theo quy định tại Chương V
38 Cung cấp và lắp đặt Co thép DN50 17 cái Theo quy định tại Chương V
39 Cung cấp và lắp đặt Tee thép DN50/DN32 8 cái Theo quy định tại Chương V
40 Cung cấp và lắp đặt Tee thép DN50/DN40 1 cái Theo quy định tại Chương V
41 Cung cấp và lắp đặt Tee thép DN50/DN50 4 cái Theo quy định tại Chương V
42 Cung cấp và lắp đặt Tee thép DN40/DN32 1 cái Theo quy định tại Chương V
43 Cung cấp và lắp đặt Van cổng DN32 10 cái Theo quy định tại Chương V
44 Cung cấp và lắp đặt Van cổng DN40 1 cái Theo quy định tại Chương V
45 Cung cấp và lắp đặt Van cổng DN50 18 cái Theo quy định tại Chương V
46 Cung cấp và lắp đặt Lọc Y ren DN50 1 cái Theo quy định tại Chương V
47 Cung cấp và lắp đặt Ống thép tráng kẽm DN40 0.14 100m Theo quy định tại Chương V
48 Cung cấp và lắp đặt Co thép DN40 1 cái Theo quy định tại Chương V
49 Cung cấp và lắp đặt Tee thép DN40/DN40 1 cái Theo quy định tại Chương V
50 Cung cấp và lắp đặt Van cổng DN40 2 cái Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT như sau:

  • Có quan hệ với 108 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2,52 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 71,05%, Xây lắp 21,05%, Tư vấn 3,51%, Phi tư vấn 4,39%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 583.228.264.746 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 531.825.923.493 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 8,81%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp, lắp đặt và thi công cải tạo hệ thống điều hòa Chiller tại Trung tâm dữ liệu Bình Dương". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp, lắp đặt và thi công cải tạo hệ thống điều hòa Chiller tại Trung tâm dữ liệu Bình Dương" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 66

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 7176 dự án đang đợi nhà thầu
  • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1420 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19999 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 34335 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây