Thông báo mời thầu

Gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:04 01/03/2024
Mã TBMT
IB2400034651-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Tư vấn
Tên dự án
Hồ chứa nước Ia Prat, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh
Gói thầu
Gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Vốn ngân sách trung ương
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
09:00 20/03/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
180 Ngày
Số quyết định phê duyệt
08/QĐ-BQLDA ngày 29/02/2024
Ngày phê duyệt
29/02/2024 15:00
Cơ quan ban hành quyết định
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
15:02 01/03/2024
đến
09:00 20/03/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 20/03/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hàng hóa:

Biểu mẫu mời thầu:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 . KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
1.1 . Khống chế cao độ
1.2 0.87 km Đo khống chế độ cao đầu mối (đập, tràn, cống). Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV
1.3 7.904 km Khống chế độ cao tuyến kênh, thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình III
1.4 3.764 km Khống chế độ cao Đường quản lý vận hành, thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình III
1.5 . Đo bình đồ
1.6 6.95 ha Đo vẽ bình đồ 1/500 khu đầu mối; h = 0,5m; cấp địa hình IV
1.7 7.9 ha Đo vẽ bình đồ 1/500 tuyến kênh; h = 0,5m; cấp địa hình III
1.8 5.6 ha Đo vẽ bình đồ 1/500 tuyến đường thi công; h = 0,5m; cấp địa hình III
1.9 0.0926 100 ha Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình mỏ vật liệu số 01 bản đồ tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III
1.10 0.012 100 ha Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình mỏ vật liệu số 03 bản đồ tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III
1.11 . Mốc tim tuyến
1.12 9 mốc Cắm mốc tim công trình đầu mối, cấp địa hình III
1.13 19 mốc Cắm mốc tim kênh chính, cấp địa hình III
1.14 24 mốc Cắm mốc tim kênh nhánh, cấp địa hình III
1.15 8 mốc Cắm mốc tim đường quản lý, cấp địa hình III
1.16 . Đo vẽ cắt dọc, cắt ngang
1.17 . Tuyến đập, tràn, cống
1.18 8.7 100m Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đập, tràn cống trên cạn; cấp địa hình IV
1.19 36.75 100m Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình IV
1.20 . Kênh chính
1.21 79.04 100m Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh; cấp địa hình III
1.22 31.6 100m Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến kênh tỷ lệ 1/200 cấp địa hình III
1.23 . Đường quản lý vận hành
1.24 37.64 100m Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường; cấp địa hình III
1.25 15 100m Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình ở trên cạn, tỷ lệ 1/200, địa hình cấp III
1.26 . Mốc khôi phục tim tuyến
1.27 2 mốc Cắm mốc khôi phục đầu mối, cấp địa hình III
1.28 8 mốc Cắm mốc khôi phục kênh chính, cấp địa hình III
1.29 10 mốc Cắm mốc khôi phục kênh nhánh, cấp địa hình III
1.30 . Mốc ranh công trình
1.31 80 mốc Cắm mốc ranh công trình lòng hồ, cấp địa hình III
1.32 16 mốc Cắm mốc ranh công trình đầu mối, cấp địa hình III
1.33 15 mốc Cắm mốc ranh đường quản lý vận hành, cấp địa hình III
1.34 74 mốc Cắm mốc ranh kênh chính, cấp địa hình III
1.35 66 mốc Cắm mốc ranh kênh nhánh, cấp địa hình III
1.36 . Mốc theo dõi thi công
1.37 4 điểm Mốc GPS hạng IV, địa hình cấp 3
2 . KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
2.1 . Công trình đầu mối
2.2 168 m khoan Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m. Cấp đất đá I -III (60%)
2.3 56 m khoan Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m. Cấp đất đá IV- VI (20%)
2.4 56 m khoan Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m. Cấp đất đá VII - VIII (20%)
2.5 168 m khoan Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan trên cạn độ sâu khoan từ 0m ÷ 30m cấp đất đá I-III
2.6 56 m khoan Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan trên cạn độ sâu khoan từ 0m ÷ 30m cấp đất đá IV-VI.
2.7 56 m khoan Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan trên cạn độ sâu khoan từ 0m ÷ 30m cấp đất đá VII-VIII
2.8 26 1 lần đổ Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lưu lượng nước tiêu thụ Q <= 1 lít/phút, nguồn nước cách vị trí thí nghiệm <= 100m
2.9 29 1 đoạn ép Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan
2.10 . Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng ( thí nghiệm 17 chỉ tiêu) 50% trạng thái tự nhiên; 50 trạng thái bão hòa
2.11 47 1 chỉ tiêu Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai như sau:

  • Có quan hệ với 105 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2.83 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 2.44%, Xây lắp 39.02%, Tư vấn 53.66%, Phi tư vấn 4.88%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 829.479.053.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 820.701.409.625 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.06%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 29

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5415 dự án đang đợi nhà thầu
  • 786 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1423 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27712 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây