Thông báo mời thầu

Gói thầu mua sắm Dụng cụ, hóa chất phục vụ đào tạo năm 2023, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:17 19/09/2023
Mã TBMT
IB2300227482-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn mua sắm hạng mục: Mua sắm Dụng cụ, hóa chất phục vụ đào tạo năm 2023, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Gói thầu
Gói thầu mua sắm Dụng cụ, hóa chất phục vụ đào tạo năm 2023, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn chi thường xuyên của Trường Đại học Bách khoa
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
10:03 29/09/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
3544/QĐ-ĐHBK
Ngày phê duyệt
18/09/2023 08:44
Cơ quan ban hành quyết định
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
13:13 19/09/2023
đến
10:03 29/09/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
10:03 29/09/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
13.000.000 VND
Bằng chữ
Mười ba triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 29/09/2023 (27/01/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Danh sách hàng hóa:

Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa:

STT
Tên hàng hoá
Khối lượng
Đơn vị tính
Mô tả
Địa điểm dự án
Ngày giao hàng sớm nhất
Ngày giao hàng muộn nhất
Ghi chú
STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm dự án Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Bình tam giác 100ml miệng rộng 10 Cái Theo quy định tại Chương V
2 Bình tam giác 250ml miệng rộng 20 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
3 Bóp cao su 30 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
4 Buret 25ml miệng phễu 9 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
5 Bộ cốc đong 50ml, 100ml, 250ml 5 Bộ Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
6 Micropipet 1ml 2 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
7 Bộ ống đong 50ml, 100ml, 250ml 4 Bộ Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
8 Bộ pipet 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 25ml 4 Bộ Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
9 Ống đong 100ml 17 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
10 Buồng đếm hồng cầu Marienfeld 3 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
11 pH kế Hana 3 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
12 Đĩa petri phi10 50 Cặp Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
13 Micropipet (pipet man 0,1-1ml) 5 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
14 Micropipet (pipet man 20-200µl) 3 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
15 Micropipet (pipet man 0,5-10µl) 3 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
16 Bơm kiêm tiêm 10 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
17 Ống fancol 50ml (50 cái/gói) 2 Gói Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
18 Ống fancol 15ml (50 cái/gói) 2 Gói Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
19 Kéo mét y tế 10 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
20 Kim mũi mác inox 10 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
21 Kim mũi giáo inox 10 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
22 Lưỡi Dao mổ (loại 21) 4 Hộp Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
23 Lưỡi Dao mổ (loại 11) 2 Hộp Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
24 Lamen 8 Hộp Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
25 Lá kính 16 Hộp Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
26 Que cấy trang thủy tinh (đầu que cấy cong 1 góc 130 độ) 10 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
27 Phích cắm điện 4 -6 ổ cắm (có công tắt nguồn riêng) 4 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
28 Bộ cốc đong 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml 6 Bộ Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
29 Bộ pipet thủy tinh 0,5ml, 1ml, 2ml, 5ml, 10ml 7 Bộ Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
30 Ống đong 50ml 9 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
31 Đĩa petri 40 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
32 Micropipette 20-200ml 2 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
33 Bình tam giác 250ml 10 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
34 Cán dao mổ số 3 10 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
35 Bình xịt cồn 4 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
36 Micropipette 0,5-10ml 2 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
37 Giá ống nghiệm inox 3 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
38 Đo pH cầm tay 1 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
39 Cột nhồi sắc ký thủy tinh, Schott Duran, khóa PTFE ( đường kính x chiều dài, 45x300 mm) 6 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
40 Giá đỡ cột sắc ký cho cột 45 x300 mm 6 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
41 Bình thủy tinh đựng hóa chất có nắp 500 mL 10 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
42 Ống nghiệm 10 mL có nắp 75 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
43 Ống nghiệm loại lớn 60 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
44 Bình tam giác 250ml 30 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
45 Bình tam giác 1000ml 19 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
46 Ống đong 1000ml 15 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
47 Khuôn làm bánh xà phòng 10 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
48 Bộ chiết Soxhlet 2 Bộ Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
49 Tam giác có nút 500ml 3 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119
50 Cốc đốt 250ml 3 Cái Theo quy định tại Chương V Trường Đại học Bách khoa 1 119

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng như sau:

  • Có quan hệ với 10 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 3.67 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 60%, Xây lắp 40.00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 0 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 0 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu mua sắm Dụng cụ, hóa chất phục vụ đào tạo năm 2023, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu mua sắm Dụng cụ, hóa chất phục vụ đào tạo năm 2023, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 6

Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Quảng cáo Rada
Thống kê
  • 6073 dự án đang đợi nhà thầu
  • 664 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1147 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 17673 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26904 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Phone icon ChatGPT icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây