Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp + dự phòng

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 00:05 04/04/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp tuyến đường trục thôn 2, đoạn từ nhà ông Thái đến nhà ông Bẩy
Gói thầu
Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp + dự phòng
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách hỗ trợ từ nguồn vốn nông thôn mới và nguồn đóng góp của nhân dân
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
14:30 12/04/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
51/QĐ-UBND ngày 26/03/2024
Ngày phê duyệt
26/03/2024 00:00
Cơ quan ban hành quyết định
`Uỷ ban nhân dân xã Tiền Phong
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
00:03 04/04/2024
đến
14:30 12/04/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Khác

Mở thầu

Mở thầu vào
14:30 12/04/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 12/04/2024 (10/08/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 NỀN ĐƯỜNG Theo quy định tại Chương V
1.1 Đào nền đường, đất cấp III 0.0989 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.2 Đào khuôn đường, đất cấp III 0.3103 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.3 Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm 2.2832 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.4 Đắp cát nền đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 1.1177 100m3 Theo quy định tại Chương V
2 MẶT ĐƯỜNG BTXM Theo quy định tại Chương V
2.1 Móng đường đệm cát sạn dày 10cm 0.4057 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.2 Ván khuôn mặt đường bê tông 0.2976 100m2 Theo quy định tại Chương V
2.3 Nilon lót 4.0572 100m2 Theo quy định tại Chương V
2.4 Đổ bê tông mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, đá 2x4, mác 250 81.14 m3 Theo quy định tại Chương V
2.5 Cắt khe co đường bê tông 10.5 m Theo quy định tại Chương V
2.6 Cắt khe dọc đường bê tông 0.744 100m Theo quy định tại Chương V
3 VỈA HÈ, THOÁT NƯỚC Theo quy định tại Chương V
3.1 Đổ bê tông nền vỉa hè, đá 1x2, mác 150 16.21 m3 Theo quy định tại Chương V
3.2 Nilon lót 162.1 m2 Theo quy định tại Chương V
3.3 Đệm cát móng dày 5cm 8.11 m3 Theo quy định tại Chương V
3.4 Lát vỉa hè gạch terrazzo KT400x400x35mm 162.1 m2 Theo quy định tại Chương V
3.5 Bê tông rãnh tam giác đá 2x4, mác 200 1.49 m3 Theo quy định tại Chương V
3.6 Đệm cát móng dày 5cm 0.93 m3 Theo quy định tại Chương V
3.7 Bê tông viên bó vỉa đá 1x2 M200# 4.46 m3 Theo quy định tại Chương V
3.8 Bê tông lót bó vỉa đá 2x4 M150# dày 10 1.86 m3 Theo quy định tại Chương V
3.9 Đệm cát bó vỉa dày 5cm 0.93 m3 Theo quy định tại Chương V
3.10 Ván khuôn viên bó vỉa 0.558 100m2 Theo quy định tại Chương V
3.11 Lắp đặt viên bó vỉa vỉa hè L=1 M 75 m Theo quy định tại Chương V
4 RÃNH DỌC NỐI DÀI L=3M Theo quy định tại Chương V
4.1 Xây rãnh thoát nước gạch đặc không nung vữa XM75 d<=330 1.32 m3 Theo quy định tại Chương V
4.2 Đổ bê tông móng, đá 1x2, mác 150 0.65 m3 Theo quy định tại Chương V
4.3 Đệm cát móng dày 10cm 0.43 m3 Theo quy định tại Chương V
4.4 Đổ bê tông mũ mố đá 1x2, mác 200 0.1 m3 Theo quy định tại Chương V
4.5 Bê tông tấm đan đá 1x2, mác 200 0.36 m3 Theo quy định tại Chương V
4.6 SX+LD+TD ván khuôn giằng 0.0403 100m2 Theo quy định tại Chương V
4.7 Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg 6 1 cấu kiện Theo quy định tại Chương V
4.8 Cốt thép mũ mố 0.0106 tấn Theo quy định tại Chương V
4.9 Cốt thép tấm đan 0.0421 tấn Theo quy định tại Chương V
5 CỐNG KĐ 2X2M Theo quy định tại Chương V
5.1 Đắp cát nền móng công trình 71.13 m3 Theo quy định tại Chương V
5.2 Đóng cọc tre, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp II 80.5665 100m Theo quy định tại Chương V
5.3 Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, đất cấp III 0.664 100m3 Theo quy định tại Chương V
5.4 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 0.7113 100m3 Theo quy định tại Chương V
5.5 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,95 0.1243 100m3 Theo quy định tại Chương V
5.6 Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy 0.07 100m2 Theo quy định tại Chương V
5.7 Đổ bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 2x4, mác 200 10.6 m3 Theo quy định tại Chương V
5.8 Lắp đặt cống hộp bê tông đơn, đoạn cống dài 1m - Quy cách 2000x2000mm 20 đoạn cống Theo quy định tại Chương V
5.9 Vận chuyển đốt cống 20 ca Theo quy định tại Chương V
5.10 Xây đá hộc vữa XM mác 100 64.64 m3 Theo quy định tại Chương V
5.11 Đổ bê tông nền, đá 1x2, mác 250 26.25 m3 Theo quy định tại Chương V
5.12 Nối cống hộp bê tông đơn, quy cách 2000x2000mm 19 mối nối Theo quy định tại Chương V
5.13 Quét nhựa bitum nóng vào tường 160 m2 Theo quy định tại Chương V
5.14 Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<= 4 16.32 m3 Theo quy định tại Chương V
5.15 Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép 21.96 m3 Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong như sau:

  • Có quan hệ với 3 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2.00 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100.00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1.823.877.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1.781.401.000 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 2.33%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp + dự phòng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp + dự phòng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 14

Banner chung thu so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5416 dự án đang đợi nhà thầu
  • 787 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1425 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27713 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây