Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:43 13/06/2024
Mã TBMT
IB2400172428-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình - Chùa Lễ Pháp
Gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
18:00 01/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
614/QĐ-QLDA
Ngày phê duyệt
07/06/2024 17:51
Cơ quan ban hành quyết định
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
18:41 13/06/2024
đến
18:00 01/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình văn hóa

Mở thầu

Mở thầu vào
18:00 01/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
500.000.000 VND
Bằng chữ
Năm trăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 01/07/2024 (29/10/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1.2.9 Ván khuôn móng dài 1.2899 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.10 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm 0.2237 tấn Theo quy định tại Chương V
1.2.11 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm 1.699 tấn Theo quy định tại Chương V
1.2.12 Đắp cát công trình, độ chặt yêu cầu K=0,98 0.3437 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.13 Rải màng nilong chống thấm 0.6248 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.14 Đổ bê tông, bê tông nền, đá 2x4, mác 150, PCB30 6.2479 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.15 Đổ bê tông, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200, PCB30 2.0429 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.16 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m 0.4089 tấn Theo quy định tại Chương V
1.2.17 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 6m 0.0106 tấn Theo quy định tại Chương V
1.2.18 Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan 0.2336 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.19 Đổ bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 0.483 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.20 Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật 0.0878 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.21 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m 0.0092 tấn Theo quy định tại Chương V
1.2.22 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m 0.0821 tấn Theo quy định tại Chương V
1.2.23 Đổ bê tông, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 0.412 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.24 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m 0.0294 tấn Theo quy định tại Chương V
1.2.25 Ván khuôn xà dầm, giằng 0.0374 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.26 Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50, PCB30 47.6527 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.27 Xây gạch không nung (6,5x10,5x22)cm, xây cột, trụ, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50, PCB30 2.3404 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.28 Ốp gạch, KT 800x800 vào tường bệ thờ 29.2324 m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.29 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 205.3924 m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.30 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 245.307 m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.31 Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 22.3469 m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.32 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, 1 nước lót, 2 nước phủ 267.6539 m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.33 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà, 1 nước lót, 2 nước phủ 256.9698 m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.34 Bộ then , chùy đồng, khóa cửa đi 3 bộ Theo quy định tại Chương V
1.2.35 Máng nước inox 304 KT6200x600x1 6.5 md Theo quy định tại Chương V
1.3 Phần lắp đặt Theo quy định tại Chương V
1.3.1 Aptomat MCB 2P 32A 1 cái Theo quy định tại Chương V
1.3.2 Aptomat MCB 1P 25A 1 cái Theo quy định tại Chương V
1.3.3 Aptomat MCB 1P 10A 1 cái Theo quy định tại Chương V
1.3.4 Vỏ tủ điện âm tường đế sắt 6 module 1 1 tủ Theo quy định tại Chương V
1.3.5 Lắp đặt công tắc - 3 hạt trên 1 công tắc 2 cái Theo quy định tại Chương V
1.3.6 Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc 1 cái Theo quy định tại Chương V
1.3.7 Lắp đặt ổ cắm đôi 3 chấu âm tường 4 cái Theo quy định tại Chương V
1.3.8 Lắp đặt đèn pha hắt âm đất 30w, ánh sáng vàng 2 bộ Theo quy định tại Chương V
1.3.9 Lắp đặt đèn pha rọi ngoài trời Led 25w ánh sáng vàng, loại ngoài trời 6 bộ Theo quy định tại Chương V
1.3.10 Lắp đặt đèn lồng D600 bóng Led buld đui xoáy 9w 5 bộ Theo quy định tại Chương V
1.3.11 Đèn rọi led 9w ánh sáng vàng 26 bộ Theo quy định tại Chương V
1.3.12 Lắp đặt quạt trần sải cánh 1.4m kèm hộp số 2 cái Theo quy định tại Chương V
1.3.13 Dây điện Cu/PVC 1cx2,5mm2 70 m Theo quy định tại Chương V
1.3.14 Dây tiếp địa Cu/PVC 1cx2,5mm2 35 m Theo quy định tại Chương V
1.3.15 Ống PVC D20 68 m Theo quy định tại Chương V
1.3.16 Dây điện Cu/PVC 1cx1,5mm2 207 m Theo quy định tại Chương V
1.3.17 Ống luồn PVC D16 đi chìm 86 m Theo quy định tại Chương V
1.3.18 Ống luồn PVC D16 đi nổi 86 m Theo quy định tại Chương V
1.3.19 Ống luồn HDPE D32/25 dày 1,5 124 m Theo quy định tại Chương V
1.3.20 Sơn ống gen đi nổi trên các cấu kiện gỗ, màu nâu sẫm 5.504 m2 Theo quy định tại Chương V
1.3.21 Cung cấp và lắp đặt bình khí chữa cháy CO2 MT3 trọng lượng cả bình 4kg 4 bình Theo quy định tại Chương V
1.3.22 Nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy 2 cái Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG THĂNG LONG như sau:

  • Có quan hệ với 51 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,62 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 7,14%, Xây lắp 39,29%, Tư vấn 53,57%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 459.195.158.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 449.500.933.482 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 2,11%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 23

aztest thi nang bac nang luong quang cao

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6332 dự án đang đợi nhà thầu
  • 95 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 134 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18530 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30868 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây