Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:59 10/07/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400220347-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa nền, mặt đường đảm bảo giao thông đoạn Km4+500 - Km6+200 đường cầu Hà Lan - Quốc lộ 10 (ĐT.527)
Gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo.
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
09:30 19/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
510/QĐ-SGTVT
Ngày phê duyệt
23/05/2024 00:00
Cơ quan ban hành quyết định
Sở GTVT Thanh Hóa
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
18:57 10/07/2024
đến
09:30 19/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
09:30 19/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
48.225.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi tám triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 19/07/2024 (16/11/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường Theo quy định tại Chương V
1.1 Đào xử lý bong lóc kết cấu 533.9 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2 Hoàn trả lớp móng đá dăm nước lớp dưới dày 10cm 5339 m2 Theo quy định tại Chương V
2 Xử lý sình lún, nền mặt đường Theo quy định tại Chương V
2.1 Đào xử lý sình lún (Chiều sâu xử lý Htb= 60cm) 443.43 m3 Theo quy định tại Chương V
2.2 Đắp đá thải xử xử lý sình Htb=30cm 221.72 m3 Theo quy định tại Chương V
2.3 Hoàn trả lớp móng đá dăm nước (4x6)cm dày30cm 739.05 m2 Theo quy định tại Chương V
3 Phần tuyến Theo quy định tại Chương V
3.1 Thảm BTN C16 dày 5cm 8711.09 m2 Theo quy định tại Chương V
3.2 Tưới nhựa dính bám TCN 0,5kg/m2. 8711.09 m2 Theo quy định tại Chương V
3.3 Láng nhựa TCN 1,8kg/m2 8711.09 m2 Theo quy định tại Chương V
3.4 Tăng cường kết hợp bù vênh mặt đường cũ bằng đá dăm tiêu chuẩn (4x6)cm chèn đá dăm dày trung bình=12cm 8572.99 m2 Theo quy định tại Chương V
3.5 Lớp móng trên đá dăm tiêu chuẩn (4x6)cm chèn đá dăm dày 10cm 138.1 m2 Theo quy định tại Chương V
3.6 Lớp móng bằng BTXM M200 dày 22cm 30.38 m3 Theo quy định tại Chương V
3.7 Tạo nhám trên phạm vi mặt đường cũ 2494.94 m2 Theo quy định tại Chương V
3.8 Đắp phụ lề bằng đá thải 424.57 m3 Theo quy định tại Chương V
3.9 Đào khuôn 28.05 m3 Theo quy định tại Chương V
4 Vuốt nối êm thuận đoạn đầu - cuối tuyến, nút giao, đường ngang Theo quy định tại Chương V
4.1 Thảm BTN C16 dày 5cm 79.46 m2 Theo quy định tại Chương V
4.2 Tưới nhựa dính bám TCN 0,5kg/m2 79.46 m2 Theo quy định tại Chương V
4.3 Láng nhựa TCN 1,8kg/m2 79.46 m2 Theo quy định tại Chương V
4.4 Lớp móng đá dăm chèn đá dăm lớp trên dày Htb=6cm 79.46 m2 Theo quy định tại Chương V
4.5 Tưới nhựa dính bám TCN 0,8kg/m2 39.73 m2 Theo quy định tại Chương V
4.6 Tạo nhám mặt đường cũ 39.73 m2 Theo quy định tại Chương V
5 Vuốt nối đường ngang BTXM Theo quy định tại Chương V
5.1 Vuốt nối BTXM M300 dày TB 10cm 38.06 m3 Theo quy định tại Chương V
5.2 Nilon tái sinh 380.6 m2 Theo quy định tại Chương V
6 AN TOÀN GIAO THÔNG Theo quy định tại Chương V
6.1 Di dời, bọc tôn cọc H 15 cọc Theo quy định tại Chương V
6.2 Di dời, gắn phản quang cọc tiêu 6 cọc Theo quy định tại Chương V
6.3 Di dời, bọc tôn cột Kilomet 2 cột Theo quy định tại Chương V
6.4 Di dời biển báo 3 biển Theo quy định tại Chương V
6.5 Bổ sung cọc tiêu 150 cột Theo quy định tại Chương V
6.6 Sơn hoàn trả vạch sơn tim dày 2mm màu vàng 80 m2 Theo quy định tại Chương V
6.7 Sơn gờ giảm tốc dày 6mm màu vàng 39.6 m2 Theo quy định tại Chương V
6.8 Biển báo tam giác 6 cái Theo quy định tại Chương V
7 XÂY CAO TƯỜNG ĐẦU CỐNG Theo quy định tại Chương V
7.1 Bê tông xi măng M200 nâng cao tường đầu cống 0.43 m3 Theo quy định tại Chương V
7.2 Thép D14 5.18 kg Theo quy định tại Chương V
7.3 Khoan tạo lỗ D14 28 lỗ Theo quy định tại Chương V
8 ĐẢM BẢO GIAO THÔNG 1 Toàn bộ Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng như sau:

  • Có quan hệ với 120 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,28 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 1,25%, Xây lắp 71,88%, Tư vấn 15,63%, Phi tư vấn 11,25%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1.417.863.505.687 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1.405.346.451.024 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,88%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 8

Banner dai - thi trac nghiem dau thau

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5751 dự án đang đợi nhà thầu
  • 253 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 505 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18588 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 31126 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây