Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:59 21/06/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400185734-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng mới nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Vốn ngân sách huyện
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
09:30 28/06/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
277/QĐXD-BQLDA
Ngày phê duyệt
14/06/2024 13:56
Cơ quan ban hành quyết định
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
13:57 21/06/2024
đến
09:30 28/06/2024
Chi phí nộp E-HSDT
220.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình văn hóa

Mở thầu

Mở thầu vào
09:30 28/06/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết (Trường hợp nhà thầu có tên trong danh sách không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu thì hình thức bảo đảm dự thầu là Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh)
Số tiền
17.000.000 VND
Bằng chữ
Mười bảy triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 28/06/2024 (26/10/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I 1.1232 100m3
2 Đóng tràm đk gốc >= 8cm, bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m - Cấp đất I 42.3 100m
3 Đắp cát nền móng công trình bằng thủ công 4.8 m3
4 Bê tông lót móng, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 4.8 m3
5 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 0.0533 tấn
6 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm 0.7937 tấn
7 Bê tông móng, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 11.504 m3
8 Ván khuôn móng cột 0.3584 100m2
9 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 0.9122 100m3
10 Lắp dựng cốt thép bó nền, dầm kiềng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.1828 tấn
11 Lắp dựng cốt thép bó nền, dầm kiềng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 1.4845 tấn
12 Bê tông bó nền, dầm kiềng, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 6.974 m3
13 Trải tấm nilon đổ bê tông 0.2668 100m2
14 Ván khuôn bó nền, dầm kiềng 0.6974 100m2
15 Lắp dựng cốt thép nền, ram dốc, ĐK ≤10mm 0.1014 tấn
16 Bê tông nền, ram dốc, M200, đá 1x2, PCB40 2.9384 m3
17 Trải tấm nilon đổ bê tông 0.302 100m2
18 Ván khuôn nền, ram dốc 0.0368 100m2
19 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.0841 tấn
20 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.4555 tấn
21 Bê tông cột, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 4.104 m3
22 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m 0.7752 100m2
23 Lắp dựng cốt thép dầm mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.2682 tấn
24 Lắp dựng cốt thép dầm mái, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 1.2295 tấn
25 Bê tông dầm mái, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 10.0865 m3
26 Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, dầm mái, chiều cao ≤28m 1.3454 100m2
27 Lắp dựng cốt thép lanh tô, lam gió, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.1468 tấn
28 Lắp dựng cốt thép lanh tô, lam gió, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.1359 tấn
29 Bê tông lanh tô, lam gió, M200, đá 1x2, PCB40 1.661 m3
30 Ván khuôn lanh tô, lam gió 0.3974 100m2
31 Lắp dựng cốt thép sê nô, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 0.3718 tấn
32 Bê tông sê nô, M200, đá 1x2, PCB40 5.8729 m3
33 Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, sê nô, chiều cao ≤28m 0.8483 100m2
34 Xây bậc cấp bằng gạch thẻ không nung 4x8x18cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 4.14 m3
35 Xây tường bằng gạch ống không nung 8x8x18cm câu gạch thẻ không nung 4x8x18cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 6.3452 m3
36 Lát gạch bậc tam cấp, vữa XM M75, PCB40 23.604 m2
37 Xây tường bằng gạch ống 8x8x18cm câu gạch thẻ 4x8x18cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 10.6928 m3
38 Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 8x8x18cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 11.005 m3
39 Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 (không bả, sơn) 46.17 m2
40 Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 (không bả, sơn) 120.335 m2
41 Ốp tường gạch ceramic 300x450mm, vữa XM M75, PCB40 37.404 m2
42 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 175.614 m2
43 Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 265.1311 m2
44 Trát sê nô, vữa XM M75, PCB40 83.448 m2
45 Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40 61.76 m
46 Bả bằng bột bả vào tường ngoài 175.614 m2
47 Bả bằng bột bả vào sê nô 83.448 m2
48 Bả bằng bột bả vào tường trong 265.1311 m2
49 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 259.062 m2
50 Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 265.1311 m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trần Đề như sau:

  • Có quan hệ với 21 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,27 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 6,12%, Xây lắp 93,88%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 82.582.900.499 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 81.387.246.601 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1,45%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 8

aztest thi nang bac nang luong quang cao

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6338 dự án đang đợi nhà thầu
  • 98 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 135 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18534 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 30868 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây