Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần chi phí xây dựng công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:16 15/05/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Nhà văn hóa bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong
Gói thầu
Gói thầu số 01: Toàn bộ phần chi phí xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: 320 triệu đồng; Nguồn ngân sách huyện: 1.230 triệu đồng
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
08:30 23/05/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
179/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
10/05/2024 23:12
Cơ quan ban hành quyết định
Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
23:14 15/05/2024
đến
08:30 23/05/2024
Chi phí nộp E-HSDT
220.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình văn hóa

Mở thầu

Mở thầu vào
08:30 23/05/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết (Trường hợp nhà thầu có tên trong danh sách không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu thì hình thức bảo đảm dự thầu là Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh)
Số tiền
14.620.000 VND
Bằng chữ
Mười bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 23/05/2024 (20/09/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Phần móng
1.1 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu ≤1m - Cấp đất III 4.304 1m3
1.2 Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III 3.56 1m3
1.3 Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng ≤10m - Cấp đất III 0.708 100m3
1.4 Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật 0.192 100m2
1.5 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 9.837 m3
1.6 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng <=250cm, M250, PCB40, đá 1x2 8.323 m3
1.7 Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật 0.323 100m2
1.8 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính <=10 mm 0.236 tấn
1.9 Sản xuất lắp dựng cốt thép móng, đường kính <= 18 mm 0.241 tấn
1.10 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 4.582 m3
1.11 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 0.415 100m2
1.12 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <= 10 mm, cao <= 6 m 0.122 tấn
1.13 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.431 tấn
1.14 Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, vữa XM M50, PCB40 42.187 m3
1.15 Xây móng gạch không nung 6, 5x10,5x22, dày <= 33 cm, VXM M75, PCB40 4.77 m3
1.16 Đắp đất bằng đầm cóc, độ chặt Y/C K = 0,90 1.099 100m3
1.17 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M100, đá 4x6, PCB30 41.272 m3
1.18 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất III 0.312 100m3
1.19 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi ≤300m - Cấp đất III 0.312 100m3
2 Phần thân
2.1 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 3.659 m3
2.2 SXLD, tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật (BT đổ tại chỗ) 0.665 100m2
2.3 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK <= 10 mm, cao <= 6 m 0.093 tấn
2.4 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK <= 18 mm, cao <= 6 m 0.535 tấn
2.5 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đô bằng thủ công, M250, PCB40, đá 1x2 7.943 m3
2.6 SXLD, tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng (BT đổ tại chỗ) 0.74 100m2
2.7 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <= 10 mm, cao <= 6 m 0.16 tấn
2.8 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <= 18 mm, cao <= 6 m 0.641 tấn
2.9 Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, PCB40, đá 1x2 8.987 m3
2.10 SXLD, tháo dỡ ván khuôn sàn mái (BT đổ tại chỗ) 1.069 100m2
2.11 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK <= 10 mm, cao <= 28 m 0.756 tấn
2.12 Bê tông lanh tô đá 1x2 mác 250, đá 1x2 1.451 m3
2.13 SXLD, tháo dỡ ván khuôn lanh tô (BT đổ tại chỗ) 0.208 100m2
2.14 Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK <= 10 mm, cao <= 6 m 0.046 tấn
2.15 Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK > 10 mm, cao <= 6 m 0.138 tấn
2.16 Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 1.456 m3
2.17 Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 41.434 m3
2.18 Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m 0.971 tấn
2.19 Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m 0.971 tấn
2.20 Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 150 1m2
2.21 Sản xuất xà gồ thép mạ kẽm 0.863 tấn
2.22 Lắp dựng xà gồ thép 0.863 tấn
2.23 Lợp mái tôn sóng dày 0.45ly 2.423 100m2
2.24 Tôn úp nóc, úp đốc khổ rộng 600 dày 0.45ly 62.794 m
2.25 Ke chống bào (4.5 cái/m2) 1026 cái
2.26 Làm trần tôn dày 0.35ly 1.462 100m2
3 Phần hoàn thiện
3.1 Trát đắp phào kép, vữa XM cát mịn M75 62.48 m
3.2 Trát đắp phào đơn, vữa XM cát mịn M75 116.52 m

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHONG HÀ như sau:

  • Có quan hệ với 56 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,54 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 28,57%, Xây lắp 64,29%, Tư vấn 7,14%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 268.666.993.812 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 266.909.071.271 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,65%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Toàn bộ phần chi phí xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Toàn bộ phần chi phí xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 8

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5840 dự án đang đợi nhà thầu
  • 169 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 168 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14328 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26878 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây