Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01.XL:Thi công xây dựng công trình

Tìm thấy: 17:30 26/09/2023
Ghi chú: DauThau.INFO xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2300246140-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Nhà hiệu bộ và 02 phòng học chức năng phục vụ học tập -Trường mần non Thạch Lạc
Gói thầu
Gói thầu số 01.XL:Thi công xây dựng công trình
Bên mời thầu
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn tài trợ An sinh xã hội trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kèm theo văn bản số 1901/NHNo. HTII-KTNQ ngày 03/07/2022 và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp phá
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
17:30 06/10/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
150/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
25/09/2023 00:00
Cơ quan ban hành quyết định
UBND xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:25 26/09/2023
đến
17:30 06/10/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình giáo dục, đào tạo

Mở thầu

Mở thầu vào
17:30 06/10/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
60.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 06/10/2023 (03/02/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 PHẦN MÓNG:
1.1 Đào móng - Cấp đất II 2.3775 100m3
1.2 Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 23.4227 m3
1.3 Ván khuôn móng cột 0.5192 100m2
1.4 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng giáo ống, chiều cao ≤28m 0.4112 100m2
1.5 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 0.0545 tấn
1.6 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm 1.3428 tấn
1.7 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm 1.1176 tấn
1.8 Bê tông móng, M200, đá 1x2 41.1879 m3
1.9 Bê tông cột, M200, đá 1x2 3.6451 m3
1.10 Ván khuôn xà dầm, giằng, ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng giáo ống, chiều cao ≤28m 0.9461 100m2
1.11 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.2733 tấn
1.12 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 1.1943 tấn
1.13 Bê tông xà dầm, giằng nhà, M200, đá 1x2 11.6497 m3
1.14 Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày >60cm, vữa XM M75 34.6052 m3
1.15 Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, vữa XM M75 35.4983 m3
1.16 Xây tường thẳng gạch đặc không nung 10,5x6x22cm - Chiều dày 10,5cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75 9.149 m3
1.17 Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 1.1626 100m3
1.18 Đắp cát công trình, độ chặt Y/C K = 0,90 1.4439 100m3
1.19 Mua cát còn thiếu về đắp nền móng 70.4501 m3
1.20 Bê tông nền, M100, đá 4x6 30.2741 m3
1.21 Bê tông nền, M100, đá 4x6 0.4668 m3
1.22 Lát gạch terazzo, vữa XM M75 4.668 m2
1.23 Trát tường ngoài, dày 2,0cm, Vữa XM M75 45.4718 m2
1.24 Lát đá bậc tam cấp, vữa XM M75 25.488 m2
2 PHẦN THÂN:
2.1 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng giáo ống, chiều cao ≤28m 1.8595 100m2
2.2 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 0.4041 tấn
2.3 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m 0.403 tấn
2.4 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m 2.6434 tấn
2.5 Bê tông cột, M200, đá 1x2 13.4094 m3
2.6 Ván khuôn xà dầm, giằng, ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng giáo ống, chiều cao ≤28m 4.4291 100m2
2.7 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 1.0351 tấn
2.8 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m 1.3081 tấn
2.9 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m 6.2333 tấn
2.10 Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, M200, đá 1x2 35.7167 m3
2.11 Ván khuôn sàn mái, ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng giáo ống, chiều cao ≤28m 7.8637 100m2
2.12 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 8.1887 tấn
2.13 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m 0.0795 tấn
2.14 Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, M200, đá 1x2 79.2536 m3
2.15 Ván khuôn cầu thang, ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng giáo ống, chiều cao ≤28m 0.3421 100m2
2.16 Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.2771 tấn
2.17 Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m 0.1911 tấn
2.18 Bê tông cầu thang thường M200, đá 1x2 3.2339 m3
2.19 Ván khuôn xà dầm, giằng, ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng giáo ống, chiều cao ≤28m 0.7919 100m2
2.20 Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 0.1483 tấn
2.21 Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m 0.7466 tấn
2.22 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2 5.7929 m3
2.23 Xây tường thẳng gạch đặc không nung 10,5x6x22cm , chiều cao ≤28m, vữa XM M75 92.3539 m3
2.24 Xây tường thẳng gạch đặc không nung 10,5x6x22cm chiều cao ≤28m, vữa XM M75 5.186 m3

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN HILLAND như sau:

  • Có quan hệ với 17 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.55 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100.00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 70,441,362,000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 70,327,861,953 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.16%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01.XL:Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01.XL:Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Công ty EcoIT tuyển dụng
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
  • 8755 dự án đang đợi nhà thầu
  • 1197 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1693 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 25217 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 35901 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây