Thông báo mời thầu

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí dự phòng)

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:05 28/05/2023
Ghi chú: DauThau.INFO xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2300107685-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thoát nước xử lý môi trường xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương
Gói thầu
Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí dự phòng)
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, nguồn ngân sách xã và huy động hợp pháp khác khác
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
10:00 03/06/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
45/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
25/05/2023 00:00
Cơ quan ban hành quyết định
UBND xã Quảng Nham
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
20:04 28/05/2023
đến
10:00 03/06/2023
Chi phí nộp E-HSDT
220,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
10:00 03/06/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
25.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi lăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 03/06/2023 (01/10/2023)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT
Mô tả công việc mời thầu
Khối lượng
Đơn vị tính
Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính
Ghi chú
STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 HM: Tuyến 1-Thôn Trung-Chợ Quảng Nham (trái tuyến 154,45 m)
1.1 RÃNH THOÁT NƯỚC:
1.1.1 Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 6.5641 m3
1.1.2 Bê tông mương cáp, rãnh nước SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 34.0563 m3
1.1.3 Ván khuôn móng dài 2.9963 100m2
1.1.4 Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 3 lớp nhựa 2.8861 m2
1.2 Tấm đan:
1.2.1 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp 0.7645 100m2
1.2.2 Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm 0.1236 tấn
1.2.3 Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm 2.6843 tấn
1.2.4 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công 15.0589 m3
1.2.5 Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg 154.45 1cấu kiện
1.3 Đào - đắp-Hoàn trả bê tông mặt đường:
1.3.1 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 16.6806 m3
1.3.2 Cắt khe dọc đường bê tông , chiều dày mặt đường ≤ 22cm 1.5445 100m
1.3.3 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép 40.1571 m3
1.3.4 Đào móng băng, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III 9.444 1m3
1.3.5 Đào móng, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III 0.85 100m3
1.3.6 Vận chuyển đất, phạm vi ≤1000m - Cấp đất III 2.263 100m3
1.3.7 Vận chuyển đất 1km tiếp theo, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất III 2.263 100m3/1km
1.3.8 Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 0.4585 100m3
1.4 Vận chuyển tấm đan từ bãi đúc CK cự ly 5 km:
1.4.1 Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km 3.7647 10 tấn/1km
1.4.2 Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km 3.7647 10 tấn/1km
2 HM: Tuyến 2: Thôn Bắc (bên phải 224.34 m)
2.1 RÃNH THOÁT NƯỚC:
2.1.1 Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 9.5345 m3
2.1.2 Bê tông mương cáp, rãnh nước SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 50.8131 m3
2.1.3 Ván khuôn móng dài 4.5317 100m2
2.1.4 Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 3 lớp nhựa 4.3062 m2
2.2 Tấm đan:
2.2.1 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, nắp đan, tấm chớp 1.1105 100m2
2.2.2 Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm 0.1795 tấn
2.2.3 Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm 3.899 tấn
2.2.4 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công 21.8732 m3
2.2.5 Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg 224.34 1cấu kiện
2.3 Đào - đắp-Hoàn trả bê tông mặt đường:
2.3.1 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 24.23 m3
2.3.2 Cắt khe dọc đường bê tông , chiều dày mặt đường ≤ 22cm 2.2434 100m
2.3.3 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép 58.8928 m3
2.4 Đào móng, vận chuyển phê thải, vận chuyển đất về đắp, vận chuyển tấm đan từ bãi đúc, san gạt tạo bãi đúc:
2.4.1 Đào móng băng, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III 13.389 1m3
2.4.2 Đào móng, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III 1.205 100m3
2.4.3 Vận chuyển đất, phạm vi ≤1000m - Cấp đất III 2.932 100m3
2.4.4 Vận chuyển đất 1km tiếp theo, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất III 2.932 100m3/1km
2.4.5 Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 0.5021 100m3
2.5 Vận chuyển tấm đan từ bãi đúc CK cự ly 5 km:
2.5.1 Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km 5.4683 10 tấn/1km
2.5.2 Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km 5.4683 10 tấn/1km
3 HM: Tuyến 3: Thôn Trung- Bình (trái tuyến 157,28 m)

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu UBND xã Quảng Nham như sau:

  • Có quan hệ với 3 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.00 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 8,805,519,000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 8,800,762,000 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.05%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí dự phòng)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí dự phòng)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 13

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Công ty EcoIT tuyển dụng
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
  • 6274 dự án đang đợi nhà thầu
  • 674 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1182 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 17674 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26940 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Phone icon ChatGPT icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây