Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật -đường điện)

Tìm thấy: 18:03 22/06/2024
Mã TBMT
IB2400187622-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Bắc Lý- tuyến từ đường ĐT.491 tới nhà ông Thơi thôn Quang Ốc
Gói thầu
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật -đường điện)
Chủ đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
18:10 01/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
82/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
21/06/2024 16:18
Cơ quan ban hành quyết định
UBND xã Bắc Lý
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
18:01 22/06/2024
đến
18:10 01/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
18:10 01/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
167.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 01/07/2024 (29/10/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
9 TƯỜNG CHẮN:
9.1 Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 73.74 m3
9.2 Xây móng bằng đá hộc, vữa XM M100, PCB40 531.83 m3
9.3 Xây tường thẳng bằng đá hộc, vữa XM M100, PCB40 462.33 m3
9.4 Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 3 lớp nhựa 101.69 m2
9.5 Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤2,5m - Cấp đất I 460.8488 100m
9.6 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 1.5181 100m2
9.7 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 2.4137 tấn
9.8 Bê tông giằng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30 22.77 m3
9.9 Đắp đập tạm 759.03 m3
9.10 Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤2,5m - Cấp đất I 63.2525 100m
9.11 Mua tấm chắn bằng cót tre 506.02 m
9.12 Đào xúc đất bằng máy (Phá đập tạm) 7.5903 100m3
9.13 Đào xúc - Cấp đất I 24.6513 100m3
9.14 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ - Cấp đất I 22.3458 100m3
9.15 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 2.1547 100m3
9.16 San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV 22.3458 100m3
9.17 Bơm nước thi công, máy bơm động cơ Diezel 10CV 20 ca
9.18 Thi công tầng lọc đá dăm 1x2 0.0791 100m3
9.19 Rải vải địa kỹ thuật: 0.6375 100m2
9.20 Lắp đặt ống nhựa PVC - Đường kính 42mm 2.04 100m
10 ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG:
10.1 Cọc tiêu bằng tre Φ7cm, L=1,2 m 80.4 m
10.2 Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại 1 nước lót + 1 nước phủ 17.67 m2
10.3 Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M150, đá 1x2, PCB30 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) 1.35 m3
10.4 Biển chữ nhật KT900x1300: 4 Biển
10.5 Biển tam giác, biển tròn 4 Biển
10.6 Dây nhựa PVC trắng đỏ 400 m
10.7 Cờ hiệu nheo tam giác 67 cái
10.8 Đèn tín hiệu giao thông 10 cái
10.9 Áo phản quang 4 cái
10.10 Người điều hành giao thông 240 công
10.11 Dây điện cadi-sun loại VCmD 2x1,5 100 m
10.12 Bóng điện 100W 2 bộ
10.13 Điện năng 1 Mục
11 HẠNG MỤC DI CHUYỂN ĐƯỜNG ĐIỆN
11.1 PHẦN XÂY DỰNG
11.1.1 Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw 18.72 m3
11.1.2 Đào móng cột điện - Cấp đất II 26.208 1m3
11.1.3 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 0.8008 100m2
11.1.4 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 2x4, PCB30 1.68 m3
11.1.5 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 0.2012 tấn
11.1.6 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M200, đá 2x4, PCB30 20.16 m3
11.1.7 Đắp móng cột điện 4.488 m3
11.2 THÁO DỠ
11.2.1 Thay cột bê tông. Chiều cao cột <= 8,5m. Bằng cẩu kết hợp thủ công 13 1 cột
11.2.2 Lắp đặt cáp vặn xoắn, loại cáp 4x95mm2 0.764 km/dây
11.2.3 Lắp đặt cáp vặn xoắn. Loại cáp 4x70mm2 0.0898 km/dây
11.2.4 Lắp đặt cáp vặn xoắn, loại cáp 4x50mm2 0.1183 km/dây
11.2.5 Thay hộp công tơ đã lắp các phụ kiện và công tơ. Hộp <= 2 CT (hộp 1CT 3 pha) 25 hộp

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HTK như sau:

  • Có quan hệ với 12 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,08 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 27,78%, Xây lắp 38,89%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 33,33%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 41.192.914.672 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 41.069.431.900 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,30%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật -đường điện)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật -đường điện)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 13

Banner dai - thi trac nghiem dau thau

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6581 dự án đang đợi nhà thầu
  • 711 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19562 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33296 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây