Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:42 19/09/2023
Ghi chú: DauThau.INFO xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2300235904-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường THCS dân tộc nội trú huyện Như Thanh
Gói thầu
Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách trung ương hỗ trợ 4,132 tỷ đồng, ngân sách huyện đối ứng phần còn lại.
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
14:00 26/09/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
60 Ngày
Số quyết định phê duyệt
427/QĐ-BQLDA
Ngày phê duyệt
18/09/2023 22:07
Cơ quan ban hành quyết định
GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NHƯ THANH
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
13:41 19/09/2023
đến
14:00 26/09/2023
Chi phí nộp E-HSDT
220,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình giáo dục, đào tạo

Mở thầu

Mở thầu vào
14:00 26/09/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
37.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi bảy triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 26/09/2023 (25/12/2023)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT
Mô tả công việc mời thầu
Khối lượng
Đơn vị tính
Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính
Ghi chú
STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 HẠNG MỤC: NHÀ KHO ĐỂ LƯƠNG THỰC
1.1 PHẦN MÓNG:
1.1.1 Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III 0.426 100m3
1.1.2 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu ≤1m - Cấp đất III 1.224 1m3
1.1.3 Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III 1.018 1m3
1.1.4 Bê tông lót móng M100, đá 4x6, PCB30 4.281 m3
1.1.5 Ván khuôn gỗ, ván khuôn bê tông lót 0.117 100m2
1.1.6 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 5.29 m3
1.1.7 Ván khuôn móng cột - Móng tròn, đa giác 0.09 100m2
1.1.8 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 0.131 tấn
1.1.9 Bê tông cột chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 0.819 m3
1.1.10 Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật 0.072 100m2
1.1.11 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.013 tấn
1.1.12 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.116 tấn
1.1.13 Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày >60cm, vữa XM M50, PCB40 9.779 m3
1.1.14 Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, vữa XM M50, PCB40 8.067 m3
1.1.15 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 1.422 m3
1.1.16 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 0.129 100m2
1.1.17 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.037 tấn
1.1.18 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.243 tấn
1.1.19 Xây tường thẳng gạch bê tông đặc 10,5x6x22cm - Chiều dày 10,5cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 0.673 m3
1.1.20 Xây tường thẳng bằng gạch bê tông đặc 6,0x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 2.847 m3
1.1.21 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 0.389 100m3
1.1.22 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, phạm vi ≤500m - Cấp đất III 0.059 100m3
1.1.23 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2, PCB40 5.367 m3
1.1.24 Trát tường ngoài, xây bằng gạch không nung, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 9.477 m2
1.1.25 Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ 9.477 m2
1.2 PHẦN KẾT CẤU:
1.2.1 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 1.394 m3
1.2.2 Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật 0.232 100m2
1.2.3 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.028 tấn
1.2.4 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.194 tấn
1.2.5 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 3.426 m3
1.2.6 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 0.351 100m2
1.2.7 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.115 tấn
1.2.8 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m 0.343 tấn
1.2.9 Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 7.109 m3
1.2.10 Ván khuôn gỗ sàn mái 0.793 100m2
1.2.11 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 0.595 tấn
1.2.12 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 0.198 m3
1.2.13 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan 0.038 100m2
1.2.14 Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.003 tấn
1.2.15 Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m 0.015 tấn
1.3 PHẦN KIẾN TRÚC:
1.3.1 Xây tường thẳng bằng gạch bê tông rỗng 6,0x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M50, PCB40 18.218 m3
1.3.2 Xây tường thẳng gạch bê tông 10,5x6x22cm - Chiều dày 10,5cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40 4.301 m3
1.3.3 Ốp tường trụ, cột bằng gạch Ceramic 300x600mm, vữa XM M75, PCB40 60.948 m2
1.3.4 Trát tường trong, xây bằng gạch không nung, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 35.745 m2
1.3.5 Trát tường ngoài, xây bằng gạch không nung, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 96.006 m2
1.3.6 Trát tường ngoài, xây bằng gạch không nung, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40 69.862 m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh như sau:

  • Có quan hệ với 114 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.36 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 947,406,058,800 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 937,193,054,976 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.08%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 5

Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Công ty EcoIT tuyển dụng
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Banner phai duoi - thi trac nghiem dau thau
Thống kê
  • 6197 dự án đang đợi nhà thầu
  • 670 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1183 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 17671 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26934 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Phone icon ChatGPT icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây