Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 22:56 15/05/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400113227-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong
Gói thầu
Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
NS TW thực hiện CT MTQG PT KT-XH vùng ĐB DTTS và MN GĐ 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (1.500 triệu đồng), nguồn vốn huy động khác (huy động nguồn đóng góp của người dân,…)
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
08:30 24/05/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
177/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
10/05/2024 17:11
Cơ quan ban hành quyết định
Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
22:54 15/05/2024
đến
08:30 24/05/2024
Chi phí nộp E-HSDT
220.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình cấp nước

Mở thầu

Mở thầu vào
08:30 24/05/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết (Trường hợp nhà thầu có tên trong danh sách không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu thì hình thức bảo đảm dự thầu là Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh)
Số tiền
13.285.000 VND
Bằng chữ
Mười ba triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 24/05/2024 (21/09/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Hệ thống đường ống và công trình trên tuyến
1.1 Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 5 cây 13 100m2
1.2 Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp III 612.282 m3
1.3 Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công 603.5343 m3
1.4 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống 63mm 0.75 100m
1.5 Măng xông nối ống HDPE D63 2 Cái
1.6 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 63mm 1 Cái
1.7 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống 63mm 1.3856 100m
1.8 Măng xông nối ống HDPE D63 3 Cái
1.9 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 63mm 1 Cái
1.10 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống 63mm 4 100m
1.11 Măng xông nối ống HDPE D63 9 Cái
1.12 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 63mm 1 Cái
1.13 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 100m, đường kính ống 50mm 5.2485 100m
1.14 Măng xông nối ống HDPE D50 11 Cái
1.15 Côn chuyển HDPE D63-50 1 Cái
1.16 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống 75mm 5 100m
1.17 Măng xông nối ống HDPE D75 11 Cái
1.18 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 75mm 1 Cái
1.19 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống 63mm 5.53 100m
1.20 Măng xông nối ống HDPE D63 11 Cái
1.21 Côn chuyển HDPE D75-63 1 Cái
1.22 Vận chuyển đường ống đến vị trí lắp đặt 1 Trọn gói
1.23 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 200m, đường kính ống 32mm 19.5 100m
1.24 Đào móng băng bằng thủ công, - Cấp đất III 5.6664 m3
1.25 Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công 1.8888 m3
1.26 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 1.1903 m3
1.27 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB40 4.0098 m3
1.28 Lắp đặt cút thép D25 12 cái
1.29 Lắp đặt tê thép D32-25 6 cái
1.30 Lắp đặt cút thép D32 6 cái
1.31 Lắp đặt ống thép thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính ống 32mm 0.18 100m
1.32 Gia công, lắp đặt vòi phân chia nước tại bể số 2 1 cái
1.33 Lắp đặt van xả khí, đường kính van 32mm 1 cái
1.34 Lắp đặt van mặt bích, đường kính van 75mm 1 cái
1.35 Lắp đặt van ren, đường kính van 32mm 6 cái
2 Đập dâng đầu nguồn
2.1 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường cánh, mác 250, PCB40 5.8588 m3
2.2 Đổ bê tông thủ công, bê tông tường bể lọc, đá 1x2, mác 250, PCB40 1.682 m3
2.3 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bể tiêu năng, đá 1x2, mác 250, PCB40 3.364 m3
2.4 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sân thượng lưu, đá 1x2, mác 250, PCB40 1.26 m3
2.5 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250, PCB40 0.57 m3
2.6 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bọc thân tràn, đá 1x2, mác 250, PCB40 2.484 m3
2.7 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông thành bể lọc đá 1x2, mác 250, PCB40 1.84 m3
2.8 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường cánh thượng lưu, đá 1x2, mác 250, PCB40 0.96 m3
2.9 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sân thượng lưu, đá 1x2, mác 250, PCB40 2.003 m3
2.10 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250, PCB40 0.446 m3
2.11 Xây đá hộc, xây lõi thân đập, PCB40 6.7635 m3
2.12 Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0,5 m trên cạn 10 rọ
2.13 Ván khuôn gỗ. Ván khuôn tường cánh 0.2344 100m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHONG HÀ như sau:

  • Có quan hệ với 56 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,54 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 28,57%, Xây lắp 64,29%, Tư vấn 7,14%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 268.666.993.812 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 266.909.071.271 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,65%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 7

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5840 dự án đang đợi nhà thầu
  • 169 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 168 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14328 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26878 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây