Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:02 15/05/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400113087-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong
Gói thầu
Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
NS TW thực hiện CT MTQG PT KT-XH vùng ĐB DTTS và MN GĐ 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (1.500 triệu đồng), nguồn vốn huy động khác (huy động nguồn đóng góp của người dân,…)
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
08:30 22/05/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
175/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
10/05/2024 16:41
Cơ quan ban hành quyết định
Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
23:00 15/05/2024
đến
08:30 22/05/2024
Chi phí nộp E-HSDT
220.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình cấp nước

Mở thầu

Mở thầu vào
08:30 22/05/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết (Trường hợp nhà thầu có tên trong danh sách không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu thì hình thức bảo đảm dự thầu là Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh)
Số tiền
13.325.000 VND
Bằng chữ
Mười ba triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 22/05/2024 (19/09/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Đập dâng + Bể thu nước
1.1 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bọc thân đập, đá 1x2, mác 250 4.133 m3
1.2 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông bể tiêu năng sau đập, đá 1x2, mác 250 7.77 m3
1.3 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông thành bể lọc nhanh, đá 1x2, mác 250 1.8069 m3
1.4 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông đan lọc nước, tấm nắp và phai đóng cửa xả cát, đá 1x2, mác 250 0.5621 m3
1.5 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường cánh thân đập, đá 1x2, mác 250, PCB40 6.327 m3
1.6 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông gia cố đáy thượng lưu, đá 1x2, mác 250 3.3878 m3
1.7 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mố đở tấm đan, đá 1x2, mác 250 0.027 m3
1.8 Xây đá hộc lỏi tràn, vữa XM mác 100 15.7698 m3
1.9 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn thân đập 0.2868 100m2
1.10 Ván khuôn gỗ. Ván khuôn tường cánh đập 0.371 100m2
1.11 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn bể tiêu năng sau đập 0.078 100m2
1.12 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn sân thượng lưu 0.0375 100m2
1.13 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn thành bể lọc 0.2733 100m2
1.14 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm nắp + đan lọc nước 0.0188 100m2
1.15 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn trụ đở tấm đan lọc nước 0.0036 100m2
1.16 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn phai đóng cửa xả cát 0.0029 100m2
1.17 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, đường kính >18 mm 0.359 tấn
1.18 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m 1.213 tấn
1.19 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, đường kính <=10 mm 0.319 tấn
1.20 Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 3 lớp nhựa 6.3 m2
1.21 Sản xuất lưới chắn rác 1 Cái
1.22 ống tráng kẽm D100 đục lỗ thu nước 0.5 Bộ
1.23 Ống tráng kẽm D100 thu nước tại bể thu nước 10 m
1.24 Bơm nước hố móng 20 ca
1.25 Bạt xác rắn lót đáy 49.38 m2
1.26 Sỏi khe làm đổ bể lọc 0.4 m3
1.27 Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp IV 28.43 m3
1.28 Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <= 0,5m, đá cấp III 19.47 m3
1.29 Đào phá quai sanh 56.9 m3
1.30 Đắp đất quai sanh g=1,6T/m3 56.9 m3
1.31 Bao tải xác rắn đựng đất (50kg/bao) mỗi bao đựng 0.2m3 đất 284.5 bao
2 Đường ống dẫn nước và trụ vòi
2.1 Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 5 cây 10 100m2
2.2 Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp III 442.53 m3
2.3 Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công 435.4948 m3
2.4 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 25m, đường kính ống 90mm 5.5 100m
2.5 Măng xông nối ống HDPE D90 22 cái
2.6 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống 75mm 4.5 100m
2.7 Măng xông nối ống HDPE D75 9 cái
2.8 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 50m, đường kính ống 63mm 2 100m
2.9 Măng xông nối ống HDPE D63 4 cái
2.10 Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 100m, đường kính ống 50mm 2.68 100m
2.11 Măng xông nối ống HDPE D50 3 cái
2.12 Bịt ống D50 1 cái
2.13 Mối nối ống thép và ống HDPE D90 1 cái
2.14 Côn chuyển HDPE D90-75 1 cái
2.15 Côn chuyển HDPE D75-63 1 cái
2.16 Côn chuyển HDPE D63-50 1 cái
2.17 Đai khởi thuỷ D90-32 1 cái

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHONG HÀ như sau:

  • Có quan hệ với 56 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,54 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 28,57%, Xây lắp 64,29%, Tư vấn 7,14%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 268.666.993.812 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 266.909.071.271 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,65%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 10

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5838 dự án đang đợi nhà thầu
  • 182 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 175 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14361 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26922 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây