Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Tư vấn điều tra, rà soát, đo đạc

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:38 22/06/2024
Mã TBMT
IB2400187421-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Tư vấn
Tên dự án
Điều tra, rà soát, đo đạc diện tích đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, đất ở sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, đặc dụng thuộc lâm phận Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la
Gói thầu
Gói thầu số 03: Tư vấn điều tra, rà soát, đo đạc
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Khác
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
08:00 10/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
17/QĐ-BQL
Ngày phê duyệt
21/06/2024 19:34
Cơ quan ban hành quyết định
Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao la
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
19:36 22/06/2024
đến
08:00 10/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
08:00 10/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hàng hóa:

Biểu mẫu mời thầu:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 15 Công Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ công trình
2 8.8 Công Xây dựng đề cương và dự toán
3 3.5 Công Chỉnh sửa đề cương, dự toán
4 0.5 Công/ 365,22ha Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
5 20 Công/ người Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
6 10 Công Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
7 80 Công/ 4xã Sơ thám làm thủ tục hành chính với địa phương
8 8 Công/ 4xã Họp thông qua phương án (lần 1)
9 0.4 Công/ 365,22ha Làm lán trại
10 7 Công/ 365,22ha Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án
11 40 Công/ 4xã Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng
12 80 Công/ 4xã Điều tra chủ sử dụng lô rừng
13 15 Công Họp thông qua phương án (lần 2)
14 73 Công Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN (70% tổng DT)
15 20 Công/ 4xã Làm việc thống nhất số liệu với địa phương
16 22.7 Công Kiểm tra ngoại nghiệp
17 8 Công Chuyển quân, rút quân
18 2 Công/ ha Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
19 0.4 Công/ ha Tính diện tích đất rừng để xây dựng phương án
20 25 Công/ mảnh Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
21 4 Công/ biểu Tính toán thống kê các loại biểu
22 22 Công Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
23 40 Công Viết Báo cáo
24 16.5 Công Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
25 50 Công Lập cơ sở dữ liệu
26 24 Công Kiểm tra nội nghiệp
27 10 Công In ấn, giao nộp tài liệu
28 36.5 Công Phục vụ
29 77.1 Công Quản lý
30 1 Toàn bộ Vật tư, máy móc thiết bị

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SONG TÝ như sau:

  • Có quan hệ với 306 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,73 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 72,26%, Xây lắp 18,40%, Tư vấn 3,41%, Phi tư vấn 5,93%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 395.121.991.265 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 379.263.999.901 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 4,01%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Tư vấn điều tra, rà soát, đo đạc". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Tư vấn điều tra, rà soát, đo đạc" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 11

aztest thi nang bac nang luong quang cao

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6581 dự án đang đợi nhà thầu
  • 710 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19562 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33296 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây