Thông báo mời thầu

Gói thầu số 1: Xây lắp công trình

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:06 29/02/2024
Mã TBMT
IB2400039231-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa nền, mặt đƣờng đoạn từ Km34+400-Km35+250, Km35+500-Km36+320 và sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km25+360 - Km25+800 (trái tuyến), Km32+750-Km33+380 (2 bên), Km36+500-Km36+600 (trái tuyến), Quốc lộ 47C
Gói thầu
Gói thầu số 1: Xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
11:11 10/03/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
132/QĐ-SGTVT
Ngày phê duyệt
29/02/2024 23:03
Cơ quan ban hành quyết định
Sở GTVT Thanh Hóa
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
23:04 29/02/2024
đến
11:11 10/03/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
11:11 10/03/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
114.987.000 VND
Bằng chữ
Một trăm mười bốn triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 10/03/2024 (08/07/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 NỀN, MẶT ĐƯỜNG Theo quy định tại Chương V
1.1 Xử lý bong lóc kết cấu Theo quy định tại Chương V
1.1.1 Đào xử lý bong lóc kết cấu 148.9 m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.2 Hoàn trả lớp móng đá dăm nước lớp trên dày 15cm 902.48 m2 Theo quy định tại Chương V
1.1.3 Láng nhựa 01 lớp TCN 1,8kg/m2 902.48 m2 Theo quy định tại Chương V
1.2 Nền đường Theo quy định tại Chương V
1.2.1 Đào khuôn 526.73 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.2 Đào rãnh 2434.07 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.3 Đắp trả rãnh 489.18 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.4 Cắt bê tông hoàn trả mặt đường thi công rãnh 1238.1 m Theo quy định tại Chương V
1.2.5 Đào bê tông hoàn trả mặt đường thi công rãnh 247.62 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.6 BTXM M200 Hoàn trả, gia cố phía ngoài rãnh dọc (phần tiếp giáp khu dân cư) 142.04 m3 Theo quy định tại Chương V
1.3 Mặt đường Theo quy định tại Chương V
1.3.1 Thảm BTN C16 dày 7cm (Trong đó đã bao gồm chiều dày trung bình 1cm bù vênh đường cũ) 15323.14 m2 Theo quy định tại Chương V
1.3.2 Tưới nhựa dính bám TCN 0,5kg/m2 15323.14 m2 Theo quy định tại Chương V
1.3.3 Vuốt nối đan rãnh BTXM M200 34.55 m3 Theo quy định tại Chương V
1.4 Hoàn trả mặt đường thi công rãnh Theo quy định tại Chương V
1.4.1 Lớp mặt BTN C16 dày 7cm 1424.8 m2 Theo quy định tại Chương V
1.4.2 Tưới nhũ tương dính bám TCN 0.5kg/m2 1424.8 m2 Theo quy định tại Chương V
1.4.3 Láng nhựa 1 lớp TCN 1.8kg/m2 1424.8 m2 Theo quy định tại Chương V
1.4.4 Lớp đá dăm nước lớp trên dày 15cm 1424.8 m2 Theo quy định tại Chương V
1.4.5 Lớp đá dăm nước lớp dưới dày 30cm (Chia 2 lớp thi công) 1424.8 m2 Theo quy định tại Chương V
1.5 Vuốt nối bằng BTN Theo quy định tại Chương V
1.5.1 Bê tông nhựa C16 dày TB=3cm 3302.87 m2 Theo quy định tại Chương V
1.5.2 Tưới nhũ tương dính bám TCN 0,5kg/m2 3302.87 m2 Theo quy định tại Chương V
1.6 Vuốt nối bằng BTXM Theo quy định tại Chương V
1.6.1 BTXM M300 dày 18cm 79.58 m3 Theo quy định tại Chương V
1.6.2 Lót nilong tái sinh 442.14 m2 Theo quy định tại Chương V
2 RÃNH THOÁT NƯỚC Theo quy định tại Chương V
2.1 Rãnh chịu lực B=0.6m, thành rãnh dày 12cm Theo quy định tại Chương V
2.1.1 Thân rãnh chịu lực 866 m Theo quy định tại Chương V
2.1.2 Tấm đan Đ1 866 tấm Theo quy định tại Chương V
2.2 Rãnh chịu lực B=0.6m, thành rãnh dày 15cm Theo quy định tại Chương V
2.2.1 Thân rãnh chịu lực 810 m Theo quy định tại Chương V
2.2.2 Tấm đan Đ2 810 tấm Theo quy định tại Chương V
2.2.3 Hố thu 50 hố Theo quy định tại Chương V
2.2.4 Tấm đan hố thu 50 tấm Theo quy định tại Chương V
2.2.5 Bó vỉa BTXM thiết kế mới 1096 m Theo quy định tại Chương V
2.2.6 Thay thế tấm đan hư hỏng 8 tấm Theo quy định tại Chương V
2.2.7 Cửa xả thoát nước 2 cái Theo quy định tại Chương V
3 AN TOÀN GIAO THÔNG Theo quy định tại Chương V
3.1 Sơn kẻ đường vạch sơn dày 2mm 849.95 m2 Theo quy định tại Chương V
3.2 Sơn gờ giảm tốc dày 4mm màu vàng 143.8 m2 Theo quy định tại Chương V
3.3 Bổ sung Biển báo tam giác 22 bộ Theo quy định tại Chương V
3.4 Di dời biển báo 3 bộ Theo quy định tại Chương V
3.5 Đinh phản quang 50 cái Theo quy định tại Chương V
3.6 ĐBGT trong suốt quá trình thi công 1 toàn bộ Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng như sau:

  • Có quan hệ với 97 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.31 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0.83%, Xây lắp 68.05%, Tư vấn 16.18%, Phi tư vấn 14.94%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 980.247.029.687 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 973.944.920.024 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.64%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 1: Xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 1: Xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 18

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
  • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1497 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 28181 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây