Thông báo mời thầu

Gói thầu số 1: Xây lắp công trình

Tìm thấy: 13:16 01/03/2024
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Mã TBMT
IB2400039375-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa hư hỏng mặt cầu, khe co giãn Cầu Thiều tại Km33+430, cầu Mục Sơn 2 tại Km63+494, Quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu
Gói thầu số 1: Xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ )
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
09:05 10/03/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
121/QĐ-SGTVT
Ngày phê duyệt
29/02/2024 13:12
Cơ quan ban hành quyết định
Sở GTVT Thanh Hóa
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
13:14 01/03/2024
đến
09:05 10/03/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
09:05 10/03/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Cam kết
Số tiền
16.000.000 VND
Bằng chữ
Mười sáu triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 10/03/2024 (08/07/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Hạng mục: Cầu Thiều Theo quy định tại Chương V
1.1 Sửa chữa khe co giãn Theo quy định tại Chương V
1.1.1 Cốt thép mặt cầu d<= 18mm 1.48 tấn Theo quy định tại Chương V
1.1.2 Đục phá bê tông khe co giãn cũ 5.76 m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.3 Tháo dỡ khe co giãn cũ 33.77 m Theo quy định tại Chương V
1.1.4 Hàn cốt thép 0.03 10m Theo quy định tại Chương V
1.1.5 Lắp đặt khe co giãn dạng răng lược 33.77 md Theo quy định tại Chương V
1.1.6 Quét keo dính bám 27.02 m2 Theo quy định tại Chương V
1.1.7 Vữa xi măng 40Mpa 7.12 m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.8 Ván khuôn 12.14 m2 Theo quy định tại Chương V
1.1.9 Ống nhựa thoát nước D90 16.8 m Theo quy định tại Chương V
1.1.10 Cút D42 6 cái Theo quy định tại Chương V
1.1.11 Vít nở D8 288 cái Theo quy định tại Chương V
1.1.12 Vít nở D10 24 cái Theo quy định tại Chương V
1.2 Sơn lan can Theo quy định tại Chương V
1.2.1 Cạo bỏ lớp sơn cũ 91.14 m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.2 Sơn lan can trắng đỏ 91.14 m2 Theo quy định tại Chương V
1.3 Thảm mặt cầu Theo quy định tại Chương V
1.3.1 Rải thảm mặt đường BTN C16, dày 5cm 6.66 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.3.2 Tưới nhũ tương CRS-1 TCN 0,5kg/m2 6.66 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.3.3 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang màu vàng, dày sơn 3mm 43.13 m2 Theo quy định tại Chương V
2 Hạng mục: Cầu Mục Sơn 2 Theo quy định tại Chương V
2.1 Cải tạo mặt cầu Theo quy định tại Chương V
2.1.1 Cốt thép mặt cầu d<= 10mm 3.96 tấn Theo quy định tại Chương V
2.1.2 Cốt thép mặt cầu d<= 18mm 11.12 tấn Theo quy định tại Chương V
2.1.3 Bê tông XM 40Mpa lớp phủ 82.48 m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.4 Lớp phòng nước mặt cầu dạng phun 495 m2 Theo quy định tại Chương V
2.1.5 Phá bê tông lưới thép cũ 52.14 m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.6 Phá kết cấu đường đầu cầu 6.16 m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.7 Khoan bê tông neo thép D18 768 lỗ Theo quy định tại Chương V
2.1.8 Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật chiều dày lớp cắt <=7cm 45.6 m Theo quy định tại Chương V
2.1.9 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang màu vàng, dày sơn 3mm 23.63 m2 Theo quy định tại Chương V
2.1.10 Tấm đệm đàn hồi 38.5 m2 Theo quy định tại Chương V
2.1.11 Móng đá dăm đen, chiều dày 7cm 0.11 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.12 Tưới nhũ tương CSS-1 TCN 1,0kg/m2 0.18 100m2 Theo quy định tại Chương V
2.1.13 Rải thảm mặt đường BTN C16, dày 7cm 0.18 100m2 Theo quy định tại Chương V
2.1.14 Tưới nhũ tương CRS-1 TCN 0,5kg/m2 0.66 100m2 Theo quy định tại Chương V
2.1.15 Rải thảm mặt đường BTN C16, dày 5cm 0.66 100m2 Theo quy định tại Chương V
2.2 Sơn lan can Theo quy định tại Chương V
2.2.1 Cạo bỏ lớp sơn cũ 44.45 m2 Theo quy định tại Chương V
2.2.2 Sơn lan can trắng đỏ 44.45 m2 Theo quy định tại Chương V
3 Đảm bảo ATGT trong quá trình thi công 1 toàn bộ Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng như sau:

  • Có quan hệ với 97 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.31 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0.83%, Xây lắp 68.05%, Tư vấn 16.18%, Phi tư vấn 14.94%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 980.247.029.687 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 973.944.920.024 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.64%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 1: Xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 1: Xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 15

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5664 dự án đang đợi nhà thầu
  • 819 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1499 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14749 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 28181 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây