Thông báo mời thầu

Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị)

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:01 22/06/2024
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272)
Gói thầu
Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị)
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách trung ương + Ngân sách tập trung; Nguồn thu tiền sử dụng đất,tăng thu thuế phí, thu khác, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
07:30 04/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
182/QĐ-BGT
Ngày phê duyệt
21/06/2024 17:05
Cơ quan ban hành quyết định
Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:59 22/06/2024
đến
07:30 04/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
07:30 04/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
6.034.466.000 VND
Bằng chữ
Sáu tỷ không trăm ba mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 04/07/2024 (01/12/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Thông tin gia hạn

STT Thời điểm Gia hạn thành công Thời điểm đóng thầu cũ Thời điểm đóng thầu sau gia hạn Thời điểm mở thầu cũ Thời điểm mở thầu sau gia hạn Lý do
1 15:35 28/06/2024 08:00 03/07/2024 16:00 03/07/2024 08:00 03/07/2024 16:00 03/07/2024 Gia hạn để cập nhật dự toán gói thầu
2 15:42 28/06/2024 16:00 03/07/2024 07:30 04/07/2024 16:00 03/07/2024 07:30 04/07/2024 Gia hạn để đủ thời gian cập nhật dự toán gói thầu

Nội dung làm rõ HSMT

Tên yêu cầu làm rõ: YCLR HSMT Gói 12
Mục cần làm rõ Nội dung cần làm rõ Nội dung trả lời
Khác YCLR HSMT Gói 12 Trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị) thuộc Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272)
File đính kèm nội dung cần làm rõ: Văn bản làm rõ E-HSMR Gói thầu số 12.pdf
File đính kèm nội dung trả lời: 2_Ban_GT_Lam_ro_E-HSMT_(TL155).pdf
Ngày trả lời: 08:52 27/06/2024

Tên yêu cầu làm rõ: Yêu cầu làm rõ Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị)
Mục cần làm rõ Nội dung cần làm rõ Nội dung trả lời
Biểu mẫu hợp đồng Yêu cầu làm rõ Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị) Trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị) thuộc Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272)
File đính kèm nội dung cần làm rõ: Làm rõ HSMT gói thầu số 12.pdf
File đính kèm nội dung trả lời: 2_Ban_GT_Lam_ro_E-HSMT_(TL155).pdf
Ngày trả lời: 08:51 27/06/2024

Tên yêu cầu làm rõ: Đề nghị làm rõ lần 1
Mục cần làm rõ Nội dung cần làm rõ Nội dung trả lời
Yêu cầu về kỹ thuật Trong tập VPhương án tổ chức xây dựng: hồ sơ chỉ có các bản vẽ chung chung, không có thuyết minh thi công cụ thể các hạng mục. Đề nghị cung cấp phương án thi công đường cụ thể hơn về phương án đắp nền, phương án điều phối vật liệu từ nền đào sang nền đắp. Trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị) thuộc Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272)
File đính kèm nội dung cần làm rõ: Yeu cau lan 1.pdf
File đính kèm nội dung trả lời: 2_Ban_GT_Lam_ro_E-HSMT_(TL155).pdf
Ngày trả lời: 08:49 27/06/2024

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1.10.5 Gia công, lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi, ĐK >18mm 36.917 tấn Theo quy định tại Chương V
1.10.6 Ống thép đường kính 59,9mm dày 2.5mm 7.813 100m Theo quy định tại Chương V
1.10.7 Ống thép đường kính 113.5mm dày 3.5mm 3.727 100m Theo quy định tại Chương V
1.10.8 Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi, vữa không co ngót 30 MPa 4.531 m3 Theo quy định tại Chương V
1.10.9 Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm 60 mặt cắt/lần TN Theo quy định tại Chương V
1.10.10 Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi 5 cọc Theo quy định tại Chương V
1.10.11 Thử PDA cọc khoan nhồi 5 lần TN/cọc Theo quy định tại Chương V
1.11 Bản quá độ sau mố Theo quy định tại Chương V
1.11.1 Bê tông bản quá độ 25 Mpa 43.32 m3 Theo quy định tại Chương V
1.11.2 Bê tông lót móng, 10 MPa 10.19 m3 Theo quy định tại Chương V
1.11.3 Quét nhựa bi tum 2 lớp nhựa 20.56 m2 Theo quy định tại Chương V
1.11.4 ống nhựa Đường kính 40mm 0.099 100m Theo quy định tại Chương V
1.11.5 Gia công, lắp dựng cốt thép bản quá độ, ĐK ≤10mm 0.038 tấn Theo quy định tại Chương V
1.11.6 Gia công, lắp dựng cốt thép bản quá độ, ĐK<=18mm 2.844 tấn Theo quy định tại Chương V
1.11.7 Gia công, lắp dựng cốt thép bản quá độ, ĐK >18mm 3.413 tấn Theo quy định tại Chương V
1.12 Chân khay BTXM + ốp mái + tứ nón Theo quy định tại Chương V
1.12.1 Đào móng Tứ nón + chân khay mố đất cấp III 0.762 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.12.2 Đắp đất Tứ nón + chân khay mố, độ chặt Y/C K = 0,95 1.726 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.12.3 Đắp lòng mố bằng vật liệu thoát nước tốt dạng hạt (cấp phối đá dăm loại II) 3.102 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.13 Chân khay - bậc thang Theo quy định tại Chương V
1.13.1 Bê tông móng chân khay, bậc thang 16 Mpa 15.02 m3 Theo quy định tại Chương V
1.13.2 Vữa XM chân khay 10 Mpa 2.13 m3 Theo quy định tại Chương V
1.13.3 Bê tông bậc lên xuống taluy, bê tông 16 Mpa 42.3 m3 Theo quy định tại Chương V
1.13.4 Gia công, lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 0.889 tấn Theo quy định tại Chương V
1.13.5 Vữa XM lót 10 Mpa 9.71 m3 Theo quy định tại Chương V
1.13.6 Bê tông tấm đan M200 6.072 m3 Theo quy định tại Chương V
1.13.7 Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan 0.149 tấn Theo quy định tại Chương V
1.13.8 Lắp tấm bê tông 506 1 cấu kiện Theo quy định tại Chương V
1.13.9 Vữa XM lót 10 MPa 1.518 m3 Theo quy định tại Chương V
1.13.10 Bê tông chèn khe mối nối, bê tông 16 Mpa 0.197 m3 Theo quy định tại Chương V
1.14 Kết cấu mặt đường phạm vi lòng mố Theo quy định tại Chương V
1.14.1 Sản xuất, rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C16) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm 0.794 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.14.2 Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhũ tương CSS-1, lượng nhũ tương 1kg/m2 0.794 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.14.3 Thi công móng cấp phối đá dăm loại I lớp trên 0.127 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.14.4 Thi công móng cấp phối đá dăm loại II lớp dưới 0.201 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.14.5 Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,98 0.051 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.15 Đường đầu cầu sau mố Theo quy định tại Chương V
1.15.1 Đào nền đường đất cấp III 7.087 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.15.2 Đắp đất chân khay, độ chặt Y/C K = 0,95 0.106 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.15.3 Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,95 0.725 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.15.4 Bê tông móng chân khay 16 Mpa 6.14 m3 Theo quy định tại Chương V
1.15.5 Vữa XM chân khay 10 Mpa 0.9 m3 Theo quy định tại Chương V
1.15.6 Bê tông tấm đan, bê tông M200 3.288 m3 Theo quy định tại Chương V
1.15.7 Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan 0.081 tấn Theo quy định tại Chương V
1.15.8 Lắp đạt tấm bê tông 274 1 cấu kiện Theo quy định tại Chương V
1.15.9 Vữa XM lót 10 Mpa 0.822 m3 Theo quy định tại Chương V
1.15.10 Bê tông chèn khe mối nối, bê tông 16 MPa 0.107 m3 Theo quy định tại Chương V
1.15.11 Sản xuất, rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C16) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm 0.892 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.15.12 Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhũ tương CSS-1, lượng nhũ tương 1kg/m2 0.892 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.15.13 Thi công móng cấp phối đá dăm loại I lớp trên 0.149 100m3 Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai như sau:

  • Có quan hệ với 149 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,77 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 56,05%, Tư vấn 40,36%, Phi tư vấn 3,59%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 3.182.999.700.838 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 3.039.857.784.152 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 4,50%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 73

Video Huong dan su dung dauthau.info

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6581 dự án đang đợi nhà thầu
  • 710 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 19562 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 33296 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây