Thông báo mời thầu

Gói thầu số 16 (XL05-QT1): Thi công xây dựng tuyến kênh dẫn nước làm mát từ cửa nhận đến StopLog của trạm bơm nước làm mát.

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:26 07/02/2024
Mã TBMT
IB2400015284-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1
Gói thầu
Gói thầu số 16 (XL05-QT1): Thi công xây dựng tuyến kênh dẫn nước làm mát từ cửa nhận đến StopLog của trạm bơm nước làm mát.
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Vốn của EVN và vốn vay thương mại trong nước
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
08:30 05/03/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
180 Ngày
Số quyết định phê duyệt
35/QĐ-EVNPMB2
Ngày phê duyệt
07/02/2024 23:21
Cơ quan ban hành quyết định
Ban Quản lý dự án Điện 2
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
23:24 07/02/2024
đến
08:30 05/03/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình năng lượng

Mở thầu

Mở thầu vào
08:30 05/03/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
4.600.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
210 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 05/03/2024 (01/10/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Phần đường vận hành 4.6 Theo quy định tại Chương V
1.1 Đào đắp đường cao trình 4.6 Theo quy định tại Chương V
1.1.1 Bóc lớp đất thực vật 81.3 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.2 Vận chuyển đất phủ ra bãi trữ bằng ôtô tự đổ 12 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I 81.3 100m3/1km Theo quy định tại Chương V
1.1.3 Vận chuyển đất tầng phủ bằng ô tô tự đổ 12T, 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp I 81.3 100m3/1km Theo quy định tại Chương V
1.1.4 San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV 81.3 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.5 Nền đường đầm chặt K>=0.95 dày 50cm 206.28 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.6 Đào xúc đất để đắp 233.1 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.7 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12 tấn trong phạm vi <= 500m, đất cấp I 233.1 100m3/1km Theo quy định tại Chương V
1.1.8 Lát đá bảo vệ mái và xây rãnh M150 2375.85 m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.9 Lớp dăm lọc dày 15cm 5.92 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.10 Trải vải địa kĩ thuật 44.47 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.1.11 Xếp đá khan bảo vệ mái ( 760-:-788) 208.08 m3 Theo quy định tại Chương V
1.1.12 San gạt chân mái 3.56 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.2 Kết cấu mặt đường 4.6 Theo quy định tại Chương V
1.2.1 Bê tông mặt đường M300 1236.98 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.2 Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <= 120m3/h 12.56 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.3 Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <= 1km, ôtô 10,7m3 12.56 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.4 Đá dăm loại 1 dày 20cm. K>=0.98 14.84 100m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.5 Lớp nilon dày 0.15mm 49.48 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.6 Ván khuôn đường 8.19 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.7 Khe giãn 72 m Theo quy định tại Chương V
1.2.8 Khe co giả 288 m Theo quy định tại Chương V
1.2.9 Khe co có cốt thép 702 m Theo quy định tại Chương V
1.2.10 Khe dọc 788 m Theo quy định tại Chương V
1.2.11 Bê tông lan can M200 213.12 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.12 Thép lan can D6 3.38 tấn Theo quy định tại Chương V
1.2.13 Ván khuôn lan can 10.92 100m2 Theo quy định tại Chương V
1.2.14 Bê tông đúc sẵn bó vỉa bờ kênh M200 60.72 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2.15 Bó vỉa bờ kênh phía đồng bằng dùng bê tông đúc sẵn M200 794.54 m Theo quy định tại Chương V
1.2.16 Ống thoát nước mái d76,a =3m, dài 1,5m 3.41 100m Theo quy định tại Chương V
1.2.17 Sơn kẻ phân tuyến đường, sơn phân tuyến bằng thủ công 48 m2 Theo quy định tại Chương V
2 Phần đường bờ kênh 3.8 Theo quy định tại Chương V
2.1 Đào đắp đường 3.8 Theo quy định tại Chương V
2.1.1 Bóc lớp đất thực vật 69 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.2 Vận chuyển đất phủ ra bãi trữ bằng ôtô tự đổ 12 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I 69 100m3/1km Theo quy định tại Chương V
2.1.3 Vận chuyển đất tầng phủ bằng ô tô tự đổ 12T, 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp I 69 100m3/1km Theo quy định tại Chương V
2.1.4 San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV 69 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.5 Đắp nền đường đầm chặt K>=0.95 dày 50cm 118.97 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.6 Đào xúc đất để đắp 134.44 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.7 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 12 tấn trong phạm vi <= 500m, đất cấp I 134.44 100m3/1km Theo quy định tại Chương V
2.1.8 Lớp dăm lọc dày 15cm 5.03 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.9 Lát đá bảo vệ mái và xây rãnh M150 2085.72 m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.10 Trải vải địa kĩ thuật 48.69 100m2 Theo quy định tại Chương V
2.1.11 Xếp đá khan bảo vệ mái ( 760-:-788) 142.44 m3 Theo quy định tại Chương V
2.1.12 San gạt chân mái 3.09 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.2 Kết cấu mặt đường 3.8 Theo quy định tại Chương V
2.2.1 Bê tông mặt đường F'c=30, dày 25cm 692.14 m3 Theo quy định tại Chương V
2.2.2 Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn <= 120m3/h 7.03 100m3 Theo quy định tại Chương V
2.2.3 Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn, cự ly <= 1km, ôtô 10,7m3 7.03 100m3 Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 2 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM như sau:

  • Có quan hệ với 83 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 4.53 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 28.89%, Xây lắp 24.44%, Tư vấn 13.33%, Phi tư vấn 33.33%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 2,149,145,122,494 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1,670,615,349,362 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 22.27%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 16 (XL05-QT1): Thi công xây dựng tuyến kênh dẫn nước làm mát từ cửa nhận đến StopLog của trạm bơm nước làm mát.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 16 (XL05-QT1): Thi công xây dựng tuyến kênh dẫn nước làm mát từ cửa nhận đến StopLog của trạm bơm nước làm mát." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 47

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 2130 dự án đang đợi nhà thầu
  • 77 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 103 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 5192 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 10877 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây