Thông báo mời thầu

Gói thầu số 2: Chi phí xây lắp (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:49 21/09/2023
Mã TBMT
IB2300240364-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng các trục đường giao thông từ các buôn M'ar, M'oa đi trung tâm xã Cư Huê, huyện Ea Kar
Gói thầu
Gói thầu số 2: Chi phí xây lắp (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước và huy động
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
09:00 02/09/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
428/QĐ-BQL
Ngày phê duyệt
21/09/2023 15:43
Cơ quan ban hành quyết định
21/9/2023
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
15:47 21/09/2023
đến
09:00 02/09/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 02/09/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
68.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi tám triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 02/09/2024 (31/12/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm 35 cây
2 Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 20cm 35 gốc cây
3 Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 30cm 21 cây
4 Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 30cm 21 gốc cây
5 Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I 13.5982 100m3
6 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I 13.5982 100m3
7 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 2km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp I 13.5982 100m3/km
8 Đào nền đường +đánh cấp bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II 4.832 100m3
9 Đào rãnh bằng máy đào 0,8m3-đất cấp III 14.5522 100m3
10 Đào rãnh bằng máy đào 0,8m3-đất cấp II 3.638 100m3
11 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II 8.47 100m3
12 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 2km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II 8.47 100m3/km
13 Đào nền đường trong phạm vi <= 50m, bằng máy ủi 110CV, đất cấp III 8.1501 100m3
14 Đào nền đường trong phạm vi <= 100m, bằng máy ủi 110CV, đất cấp III 8.1501 100m3
15 Cắt Lốc vỉa + mặt đường BTXM 18 1m
16 Cắt mặt đường Láng nhựa cũ 0.09 100m
17 Đào Lốc vỉa, mặt đường BTXM +Láng nhựa cũ bằng máy đào 1,25m3, đất cấp IV 0.0178 100m3
18 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp IV 0.0178 100m3
19 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 2km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp IV 0.0178 100m3/km
20 Đào xúc đất tại mỏ bằng máy đào 1,25m3 lên PTVC - Cấp đất III 20.2431 100m3
21 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 1km (KL x 1,21 hệ số nở rời TB; hao phí máy nhân hệ số: 1km đường loại 4 hệ số 1,35) 244.9415 10m3
22 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển 5,8km (KL x 1,21 hệ số nở rời TB; hao phí máy nhân hệ số: 5,8 km đường loại 4 hệ số 1,35) 244.9415 10m3
23 Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 45.2172 100m3
24 Lu nền đường đào bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu K=0,95 68.3137 100m2
25 Bê tông mặt đường dày 18cm, đá 1x2, vữa bê tông mác 250 (Bề rộng mặt đường Bm=5,5m) 852.7374 m3
26 Bê tông mặt đường dày 18cm, đá 1x2, vữa bê tông mác 250 (Bề rộng mặt đường Bm=3,5m) 839.8332 m3
27 Bê tông gia cố lề đường dày 12cm, đá 1x2, vữa bê tông mác 200 116.7043 m3
28 Rải giấy dầu lớp cách ly 94.0317 100m2
29 Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới 13.6964 100m3
30 Ván khuôn thép mặt đường bê tông 7.6994 100m2
31 Đào xúc đất tại mỏ bằng máy đào 1,25m3 lên PTVC - Cấp đất III 10.0789 100m3
32 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 1km (KL x 1,21 hệ số nở rời TB; hao phí máy nhân hệ số: 1km đường loại 4 hệ số 1,35) 121.9541 10m3
33 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển 5,8km (KL x 1,21 hệ số nở rời TB; hao phí máy nhân hệ số: 5,8 km đường loại 4 hệ số 1,35) 121.9541 10m3
34 Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 16 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 8.9193 100m3
35 Cốt thép tấm bản 1.793 tấn
36 Bê tông tấm bản, đá 1x2, mác 300 16.485 m3
37 Ván khuôn tấm bản 0.7865 100m2
38 Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III 1.4716 100m3
39 Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 29.775 m3
40 Ván khuôn móng dài 4.9794 100m2
41 Bê tông móng cống, chân khay, đá 2x4, M150 77.4294 m3
42 Bê tông tường đầu, tường cánh, thân cống, hố thu đá 2x4, M150 69.72 m3
43 Bê tông gia cố sân cống thượng hạ lưu, đá 2x4, M150 16.08 m3
44 Vữa M100 đệm bản dày 2cm 32.8 m2
45 Lắp đặt tấm bản bằng cần cẩu 87 cấu kiện
46 Đổ bê tông mối nối đá 0.5x1, M250 0.6075 m3
47 Bê tông phủ mặt bản, đá 0.5x1, M300 7.38 m3
48 Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 1.1936 100m3
49 Bê tông tấm đan M200, đá 1x2, PCB40 92.6765 m3
50 Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đúc sẵn tấm đan 7.4521 100m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea Kar như sau:

  • Có quan hệ với 83 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.54 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 3.39%, Xây lắp 89.83%, Tư vấn 6.78%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 137,583,749,121 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 137,177,439,084 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.30%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 2: Chi phí xây lắp (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 2: Chi phí xây lắp (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 11

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
  • 8355 dự án đang đợi nhà thầu
  • 1120 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1596 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 24421 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 35843 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây