Thông báo mời thầu

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình

Tìm thấy: 21:17 27/02/2024
Mã TBMT
IB2400033324-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Xử lý vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn Km28+100 - Km29+200, Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên
Gói thầu
Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ)
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
09:00 07/03/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
150 Ngày
Số quyết định phê duyệt
142/QĐ-SGTVT
Ngày phê duyệt
27/02/2024 20:58
Cơ quan ban hành quyết định
Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
21:15 27/02/2024
đến
09:00 07/03/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 07/03/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
136.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 07/03/2024 (03/09/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Nền đường (thuế VAT 10%) Theo quy định tại Chương V
1.1 Đào nền đất C2 4646.87 m3 Theo quy định tại Chương V
1.2 Đào nền đất C3 36002 m3 Theo quy định tại Chương V
1.3 Đào nền đất C4 25538.39 m3 Theo quy định tại Chương V
1.4 Đào nền đá C4 41680.16 m3 Theo quy định tại Chương V
1.5 Đào nền đá C3 1752.98 m3 Theo quy định tại Chương V
1.6 Đào rãnh đất C3 8.22 m3 Theo quy định tại Chương V
1.7 Đào rãnh đất C4 28.5 m3 Theo quy định tại Chương V
1.8 Đào rãnh đá C4 304.14 m3 Theo quy định tại Chương V
1.9 Đào rãnh đá C3 44.72 m3 Theo quy định tại Chương V
1.10 Đánh cấp đất C2 603.8 m3 Theo quy định tại Chương V
2 Mặt đường (thuế VAT 10%) Theo quy định tại Chương V
2.1 Bù vênh MĐ đá dăm nước lớp trên 12.05 m3 Theo quy định tại Chương V
2.2 Đắp đất K95 15463.13 m3 Theo quy định tại Chương V
2.3 Đắp đất K98 393.16 m3 Theo quy định tại Chương V
2.4 Đào khuôn đất C3 97.38 m3 Theo quy định tại Chương V
2.5 Đào khuôn đất C4 420.77 m3 Theo quy định tại Chương V
2.6 Đào khuôn đá C4 1046.85 m3 Theo quy định tại Chương V
2.7 Đào khuôn đá C3 84.07 m3 Theo quy định tại Chương V
2.8 Thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C16), chiều dày 5cm 5177 m2 Theo quy định tại Chương V
2.9 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5 kg/m2 5177 m2 Theo quy định tại Chương V
2.10 Mặt đường láng nhựa. Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2 5177 m2 Theo quy định tại Chương V
2.11 Mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dày 15 cm 5058.01 m2 Theo quy định tại Chương V
2.12 Móng cấp phối đá dăm loại II lớp dưới dày 25cm 1264.5 m3 Theo quy định tại Chương V
2.13 Cày xới, lu lèn nền đường độ chặt K98 35.7 m3 Theo quy định tại Chương V
3 Rãnh gia cố (thuế VAT 10%) Theo quy định tại Chương V
3.1 BTXM rãnh gia cố M200 91.2 m3 Theo quy định tại Chương V
3.2 Vữa XM M100 chét khe nối 1.42 m3 Theo quy định tại Chương V
3.3 Lót bạt rứa đáy rãnh 415.61 m2 Theo quy định tại Chương V
4 Cống Tròn Đk1.0m (thuế VAT 10%) Theo quy định tại Chương V
4.1 Chống thấm mối nối 8.02 m2 Theo quy định tại Chương V
4.2 Cốt thép D <= 10 425.96 Kg Theo quy định tại Chương V
4.3 Bê tông ống cống M250 4.23 m3 Theo quy định tại Chương V
4.4 Bê tông cống M200 46.49 m3 Theo quy định tại Chương V
4.5 Đá hộc xếp khan 1.89 m3 Theo quy định tại Chương V
4.6 Lớp đệm móng 5.29 m3 Theo quy định tại Chương V
4.7 Phá dỡ khối xây cũ 3.19 m3 Theo quy định tại Chương V
4.8 Đào đất C2 10.8 m3 Theo quy định tại Chương V
4.9 Đào đất C3 112.28 m3 Theo quy định tại Chương V
4.10 Đào đất C4 80.86 m3 Theo quy định tại Chương V
4.11 Đào đá C4 78.77 m3 Theo quy định tại Chương V
4.12 Đắp đất K95 67.91 m3 Theo quy định tại Chương V
5 Cống hộp BxH =2x2m (thuế VAT 10%) Theo quy định tại Chương V
5.1 Cốt thép cống 10 < ĐK <= 18mm 20477.05 Kg Theo quy định tại Chương V
5.2 BTCT cống M300 108.78 m3 Theo quy định tại Chương V
5.3 BTXM cống M200 147.89 m3 Theo quy định tại Chương V
5.4 Lớp đệm dày 10cm 18.19 m2 Theo quy định tại Chương V
5.5 BTXM ốp mái M200 273.52 m3 Theo quy định tại Chương V
5.6 BTXM M100 45.17 m3 Theo quy định tại Chương V
5.7 Cốt thép ốp mái D <= 10 5942.17 kg Theo quy định tại Chương V

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN như sau:

  • Có quan hệ với 108 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.43 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 3.50%, Xây lắp 80.05%, Tư vấn 10.78%, Phi tư vấn 5.67%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 2.054.402.487.650 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 2.032.326.451.036 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.07%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 26

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5416 dự án đang đợi nhà thầu
  • 787 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1425 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27713 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây