Thông báo mời thầu

Gói thầu số 20: Thi công, di chuyển, bảo vệ hệ thống thông tin

Tìm thấy: 14:57 01/03/2024
Mã TBMT
IB2400032768-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng
Gói thầu
Gói thầu số 20: Thi công, di chuyển, bảo vệ hệ thống thông tin
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách Thành phố
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
09:00 11/03/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
150/QĐ-BQLCTGT
Ngày phê duyệt
29/02/2024 14:37
Cơ quan ban hành quyết định
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
14:55 01/03/2024
đến
09:00 11/03/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông

Mở thầu

Mở thầu vào
09:00 11/03/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
194.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 11/03/2024 (09/07/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
16.30 Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép 4.2529 m3
16.31 Phá dỡ kết cấu gạch đá 0.3531 m3
16.32 Ván khuôn móng 0.0163 100m2
16.33 Ván khuôn tấm đan 0.0153 100m2
16.34 Đổ bê tông cổ hố van, hố ga, đá 1x2, mác 250 0.1167 m3
16.35 Gia công khung bể cáp 0.3739 tấn
16.36 Công tác gia công cốt thép đường kính <= 10mm 0.0535 tấn
16.37 Đổ bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 300 0.27 m3
16.38 Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg 5 cấu kiện
16.39 Nắp gang 4 cánh 1500x750x120mm (Tải trọng 60T) 1 cái
16.40 Lắp đặt nắp gang 0.46 tấn
16.41 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 10x2 0.085 1 km cáp
16.42 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 30x2 0.085 1 km cáp
16.43 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 30x2 0.085 1 km cáp
16.44 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 50x2 0.18 1 km cáp
16.45 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 100x2 0.237 1 km cáp
16.46 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 200x2 1.515 1 km cáp
16.47 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 300x2 2.353 1 km cáp
16.48 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 500x2 1.92 1 km cáp
16.49 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 500x2 0.266 1 km cáp
16.50 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể loại cáp <= 700x2 1.14 1 km cáp
16.51 Tháo dỡ, thu hồi cáp đồng trong cống bể, loại cáp <=100x2 0.141 1 km cáp
16.52 Tháo dỡ, thu hồi cáp đồng trong cống bể, loại cáp <=200x2 0.648 1 km cáp
16.53 Tháo dỡ, thu hồi cáp đồng trong cống bể, loại cáp <=500x2 1.291 1 km cáp
16.54 Tháo dỡ, thu hồi cáp đồng trong cống bể, loại cáp <=1000x2 0.591 1 km cáp
16.55 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 100x2 (Cáp tận dụng) 0.07 1 km cáp
16.56 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 300x2 (Cáp tận dụng) 0.529 1 km cáp
16.57 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 300x2 (Cáp tận dụng) 0.222 1 km cáp
16.58 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 500x2 (Cáp tận dụng) 0.241 1 km cáp
16.59 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 500x2 (Cáp tận dụng) 0.051 1 km cáp
16.60 Ra, kéo cáp đồng trong cống bể, loại cáp <= 700x2 (Cáp tận dụng) 0.311 1 km cáp
16.61 Hàn nối măng sông co nhiệt, loại cáp C.100x2 4 bộ măng sông
16.62 Hàn nối măng sông co nhiệt, loại cáp C.200x2 22 bộ măng sông
16.63 Hàn nối măng sông co nhiệt, loại cáp C.300x2 28 bộ măng sông
16.64 Hàn nối măng sông co nhiệt, loại cáp C.400x2 26 bộ măng sông
16.65 Hàn nối măng sông co nhiệt, loại cáp C.500x2 4 bộ măng sông
16.66 Hàn nối măng sông co nhiệt, loại cáp C.600x2 16 bộ măng sông
16.67 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 12 sợi 4.04 1 km cáp
16.68 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 24 sợi 0.34 1 km cáp
16.69 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 24 sợi 0.21 1 km cáp
16.70 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 48 sợi 2.815 1 km cáp
16.71 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 96 sợi 4.195 1 km cáp
16.72 Tháo dỡ, thu hồi cáp quang trong cống bể, loại cáp <=16 sợi 1.107 1 km cáp
16.73 Tháo dỡ, thu hồi cáp quang trong cống bể, loại cáp <=48 sợi 0.771 1 km cáp
16.74 Tháo dỡ, thu hồi cáp quang trong cống bể, loại cáp >48 sợi 1.194 1 km cáp
16.75 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 8 sợi (Cáp tận dụng) 0.05 1 km cáp
16.76 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 24 sợi (Cáp tận dụng) 0.1 1 km cáp
16.77 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 48 sợi (Cáp tận dụng) 0.1 1 km cáp
16.78 Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 96 sợi (Cáp tận dụng) 0.55 1 km cáp
16.79 Hàn nối măng sông cáp sợi quang, loại cáp quang <= 12 FO 1 bộ măng sông

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 20: Thi công, di chuyển, bảo vệ hệ thống thông tin". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 20: Thi công, di chuyển, bảo vệ hệ thống thông tin" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 12

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5416 dự án đang đợi nhà thầu
  • 787 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1424 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27712 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây