Thông báo mời thầu

Gói thầu số 25 : “Mua vật tư điện phục vụ công tác vận hành kinh doanh”

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:17 07/12/2023
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Hàng hóa
Tên dự án
Gói thầu số 25 :Mua vật tư điện phục vụ công tác vận hành kinh doanh”
Gói thầu
Gói thầu số 25 : “Mua vật tư điện phục vụ công tác vận hành kinh doanh”
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Vận hành kinh doanh
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
14:30 12/12/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
2623/QĐ-PCBADINH
Ngày phê duyệt
23/11/2023 09:35
Cơ quan ban hành quyết định
Công ty Điện lực Ba Đình
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
11:14 07/12/2023
đến
14:30 12/12/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
14:30 12/12/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
28.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi tám triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 12/12/2023 (10/04/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Danh sách hàng hóa:

Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Ghíp LV-IPC 120-120 (35-120/6-120) -Xuyên vỏ cách điện dày đến 3 mm-2 bu lông thép M8 1000 Cái Theo quy định tại Chương V
2 Hộp 1 công tơ 3 pha-Trực tiếp-Composit 200 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
3 Hộp 2 công tơ 1 pha-Composit 20 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
4 Hộp 4 công tơ 1 pha-Composit 30 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
5 MCB 1 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít 400 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
6 MCB 3 cực 63A-230/400VAC-6kArms-Kiểu gài/Vặn vít 110 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
7 MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay 5 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
8 MCCB 3 cực 160A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay 4 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
9 MCCB 3 cực 200A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay 7 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
10 Sứ néo cách điện gốm-0,4kV-Không kèm ty sứ 100 cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
11 Hộp chụp đầu cực MBA 5 cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
12 Hộp cáp cao thế 5 cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
13 Hộp cáp hạ thế 5 cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
14 Máy biến dòng-0,6kV-100/5A-0,5-5VA-TN 30 quả Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
15 Máy biến dòng-0,6kV-150/5A-0,5-10VA-TN 2 Quả Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
16 Máy biến dòng-0,6kV-200/5A-0,5-10VA-TN 60 Quả Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
17 Máy biến dòng-0,6kV-300/5A-0,5-15VA-TN 21 Quả Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
18 Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2 1500 mét Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
19 Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 500 Mét Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
20 Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x10mm2 1000 Mét Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
21 Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 1500 Mét Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
22 Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x16mm2 5000 Mét Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
23 Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x50mm2 200 Mét Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
24 Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x95mm2 100 Mét Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
25 Dây đồng bọc PVC-0,6/(1,2)kV-2x2,5mm2 300 mét Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
26 Dây đồng bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-1x1,5mm2 100 mét Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
27 Kẹp treo cáp 4*95-120 20 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
28 Kẹp siết cáp vặn xoắn 4*95-120mm2 50 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
29 Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng 6 Bộ Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
30 Hộp nối cáp 0,6/1kV ruột nhôm-4x(120-150)mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng 3 bộ Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
31 Đầu cốt AM95 1 Lỗ 20 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
32 Đầu cốt M35 10 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
33 Đầu cốt ép M50 50 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
34 Đầu cốt M95 20 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
35 Đầu cốt M120 10 Cái Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90
36 Bạt xanh vàng 6mx10m 8 tấm Theo quy định tại Chương V Số 6 phố Hàng Bún - Ba Đình - Hà Nội 01 90

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH như sau:

  • Có quan hệ với 69 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2.54 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 34.62%, Xây lắp 46.15%, Tư vấn 17.31%, Phi tư vấn 1.92%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 67,408,163,452 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 63,561,565,644 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 5.71%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 25 : “Mua vật tư điện phục vụ công tác vận hành kinh doanh”". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 25 : “Mua vật tư điện phục vụ công tác vận hành kinh doanh”" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 9

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 2617 dự án đang đợi nhà thầu
  • 366 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 729 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 4642 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 9678 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây