Thông báo mời thầu

Gói thầu số 3: Cắt tỉa, xử lý cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận Long Biên năm 2024

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:44 10/07/2024
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Phi tư vấn
Tên dự án
Công tác cắt tỉa, xử lý cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận Long Biên năm 2024
Gói thầu
Gói thầu số 3: Cắt tỉa, xử lý cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận Long Biên năm 2024
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách quận
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
15:30 19/07/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Lĩnh vực
Số quyết định phê duyệt
364/QĐ-TTPTQĐ
Ngày phê duyệt
09/07/2024 15:07
Cơ quan ban hành quyết định
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
18:42 10/07/2024
đến
15:30 19/07/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
15:30 19/07/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
80.000.000 VND
Bằng chữ
Tám mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 19/07/2024 (16/11/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hàng hóa:

Biểu mẫu mời thầu:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Cắt tỉa cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới Theo quy định tại Chương V
1.1 Cắt tỉa vén tán, nâng cao vòm lá, cắt cành khô, gỡ phụ sinh thực hiện chủ yếu bằng cơ giới (D ≤ 20cm) 2230 cây/lần Theo quy định tại Chương V
1.2 Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại 2 (20 130 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
1.3 Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại 2 (20 2439 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
1.4 Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại 2 (20 1567 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
1.5 Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại 2 (20 822 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
1.6 Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại 3 (50 34 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
1.7 Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại 3 (50 60 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
1.8 Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại 3 (50 67 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
1.9 Cắt tỉa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới loại 3 (50 29 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
2 Chặt hạ, đào gốc cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới; Giải tỏa cành, cây gãy đổ thực hiện chủ yếu bằng cơ giới Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
2.1 Giải tỏa cành cây gãy thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Đường kính cành 20≤D 22 cành/lần Theo quy định tại Chương V
2.2 Giải tỏa cành cây gãy thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Đường kính cành 20 49 cành/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
2.3 Giải tỏa cành cây gãy thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Đường kính cành D>50 1 cành/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
2.4 Giải tỏa cây gãy, đổ thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Đường kính cây 20≤D 22 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
2.5 Giải tỏa cây gãy, đổ thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Đường kính cây 20 49 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
2.6 Giải tỏa cây gãy, đổ thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Đường kính cây D>50 1 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
2.7 Chặt hạ, đào gốc cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Đường kính cây 20≤D 22 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
2.8 Chặt hạ, đào gốc cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Đường kính cây 20 49 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150
2.9 Chặt hạ, đào gốc cây bóng mát thực hiện chủ yếu bằng cơ giới. Đường kính cây D>50 1 cây/lần Theo quy định tại Chương V trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 150

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên như sau:

  • Có quan hệ với 120 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,65 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 5,13%, Xây lắp 74,79%, Tư vấn 10,68%, Phi tư vấn 9,40%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1.606.229.314.934 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1.582.762.743.293 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1,46%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 3: Cắt tỉa, xử lý cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận Long Biên năm 2024". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 3: Cắt tỉa, xử lý cây xanh theo phân cấp trên địa bàn quận Long Biên năm 2024" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 11

aztest thi nang bac nang luong quang cao

Hỗ trợ và báo lỗi

Hỗ trợ
Bạn cần hỗ trợ gì?
Báo cáo lỗi
Dữ liệu trên trang có lỗi? Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện ra gói thầu và KHLCNT chưa đáp ứng quy định về đấu thầu qua mạng nhưng DauThau.info cảnh báo lỗi hoặc cảnh báo sai.
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5849 dự án đang đợi nhà thầu
  • 352 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 607 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18665 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 31188 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây