Thông báo mời thầu

Gói thầu TB-05: Mua sắm trang thiết bị đo mẫu

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:05 26/09/2023
Mã TBMT
IB2300244994-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Hàng hóa
Tên dự án
Đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, sửa chữa của Trung tâm Đo lường miền Bắc/ Quân chủng PK-KQ
Gói thầu
Gói thầu TB-05: Mua sắm trang thiết bị đo mẫu
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
NSNN
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
15:00 16/10/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
137/QĐ-TTĐLMB
Ngày phê duyệt
25/09/2023 18:02
Cơ quan ban hành quyết định
TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
18:03 26/09/2023
đến
15:00 16/10/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
15:00 16/10/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
200.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 16/10/2023 (13/02/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Danh sách hàng hóa:

Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Vôn mét điện tử 2 Cái Theo quy định tại Chương V
2 Vôn mét cao tần 2 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
3 Thiết bị đo cao áp 2 TB Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
4 Thiết bị đo điện trở 2 TB Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
5 Hộp trở mẫu 2 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
6 Hộp điện cảm chuẩn 1 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
7 Thiết bị hiệu chuẩn máy đo tốc độ vòng quay 1 TB Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
8 Máy đo từ trường 1 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
9 Quả cân chuẩn E1 1 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
10 Quả cân chuẩn E2 1 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
11 Cân chuẩn 1 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
12 Máy siêu âm dò tìm khuyết tật 1 TB Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
13 Thiết bị đo độ dày kim loại 1 TB Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
14 Thiết bị phân tích chất lượng điện và năng lượng 1 TB Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
15 Thiết bị kiểm tra cờ lê lực đến 10000 N.m 1 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180
16 Máy quét (Scan) A3 1 Cái Theo quy định tại Chương V Trung tâm Đo lường miền Bắc/Cục Kỹ thuật PK-KQ. Địa chỉ: 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 10 180

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG MIỀN BẮC/CKT/PKKQ như sau:

  • Có quan hệ với 30 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.21 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 92.11%, Xây lắp 0%, Tư vấn 2.63%, Phi tư vấn 5.26%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 210,807,702,840 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 209,608,836,340 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 0.57%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu TB-05: Mua sắm trang thiết bị đo mẫu". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu TB-05: Mua sắm trang thiết bị đo mẫu" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
  • 8355 dự án đang đợi nhà thầu
  • 1120 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1596 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 24421 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 35843 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây