Thông báo mời thầu

Gói thầu (tư vấn): Sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An (giai đoạn 1)

Tìm thấy: 15:00 01/03/2024
Mã TBMT
IB2400038605-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Tư vấn
Tên dự án
Sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An
Gói thầu
Gói thầu (tư vấn): Sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An (giai đoạn 1)
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thực hiện tại
Thời điểm đóng thầu
10:00 19/03/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
90 Ngày
Số quyết định phê duyệt
107/QĐ-KBT-PBT
Ngày phê duyệt
01/03/2024 00:00
Cơ quan ban hành quyết định
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
14:58 01/03/2024
đến
10:00 19/03/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Mở thầu vào
10:00 19/03/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hàng hóa:

Biểu mẫu mời thầu:

STT Tên hàng hoá Khối lượng Đơn vị tính Mô tả Địa điểm thực hiện Ngày giao hàng sớm nhất Ngày giao hàng muộn nhất Ghi chú
1 Xây dựng Phương án thực hiện sắp xếp ổn định vùng nuôi cá bè trên Hồ Trị An. 1. Chi phí khảo sát điều tra 8 vùng nuôi:
1.1 120 Ngày Công tác phí
1.2 16 Đêm Lưu trú phí (Phòng đơn)
1.3 64 Đêm Lưu trú phí (Phòng đôi)
1.4 24 Ngày Thuê thuyền đi khảo sát điều tra
1.5 8 Ngày Thuê xe khứ hồi Sài Gòn - Đồng Nai
2 Xây dựng Phương án thực hiện sắp xếp ổn định vùng nuôi cá bè trên Hồ Trị An. 2. Khảo sát các chỉ tiêu lý, hóa nguồn nước tại 8 vùng nuôi:
2.1 216 Mẫu - Mùa khô 1 đợt/ tháng x 6 tháng = 6 đợt thu mẫu - Mùa mưa 1 đợt/ 2 tháng x 6 tháng = 3 đợt thu mẫu (Với 3 điểm thu mẫu/1 vùng nuôi => Tổng số mẫu/12 tháng là: (3 điểm x 8 vùng) = 24 điểm/8 vùng x 9 đợt lấy mẫu/12 tháng = 216 mẫu/12 tháng)
2.2 216 Mẫu Các chỉ tiêu vận tốc nước, nhiệt độ, DO, pH, TDS và độ đục đo tại hiện trường
2.3 216 Mẫu Các chỉ tiêu COD, BOD5, TSS, Ammonia (NH3/NH4+), NO2, Ecoli, coliform
2.4 216 Mẫu Các chỉ tiêu trầm tích: Phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng Asen (As) và chì (Pb)
2.5 150 Ngày Tổng hợp, phân tích, xử lý các kết quả khảo sát
3 3. Xây dựng bản đồ đánh giá hiện trạng lồng bè trên hồ Trị An
3.1 60 Ngày Khảo sát và thu thập dữ liệu địa lý về hiện trạng lồng bè trên hồ Trị An
3.2 20 Ngày Xây dựng CSDL không gian địa lý phục vụ quản lý lồng bè trên hồ Trị An
3.3 10 Ngày Xây dựng bản đồ hiện trạng vị trí lồng bè trên hồ Trị An.
3.4 30 Ngày Báo cáo đánh giá hiện trạng vị trí lồng bè trên hồ Trị An.
4 4. Xây dựng bản đồ quy hoạch vị trí lồng bè trên hồ Trị An
4.1 90 Ngày Thu thập dữ liệu địa lý liên quan đến yếu tố thành phần trong xác định vùng quy hoạch vị trí lồng bè trên hồ Trị An
4.2 45 Ngày Xây dựng bản đồ các yếu tố thành phần trong xác định vùng quy hoạch vị trí lồng bè trên hồ Trị An
4.3 30 Ngày Xây dựng bản đồ phân vùng thích hợp quy hoạch vị trí lồng bè
4.4 30 Ngày Báo cáo phân tích đánh giá phân vùng thích hợp quy hoạch vị trí lồng bè trên hồ Trị An
5 5. Xây dựng phương án thực hiện sắp xếp vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An
5.1 200 Người Chi phí tổ chức 2 hội nghị gồm 4 xã để tham vấn chính quyền địa phương về đề xuất sắp xếp sơ bộ các vùng nuôi
5.2 2 Ngày Thuê xe khứ hồi Sài Gòn - Đồng Nai
6 Xây dựng định mức, hỗ trợ sắp xếp, di dời, giải tỏa lồng bè trên hồ Trị An. 1. Chi tập huấn điều tra phiếu:
6.1 2 Bộ Xây dựng bộ phiếu thu thập thông tin trên 40 chỉ tiêu cho cấp quản lý cơ quan nhà nước, hộ dân
6.2 4 Buổi Chi cho giảng viên tập huấn
6.3 10 Người Hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho học viên
6.4 4 Buổi Chi thuê mướn thiết bị, dụng cụ phục vụ tập huấn (máy chiếu, âm thanh, hội trường,…)
6.5 1 Toàn bộ Chi photo tài liệu, văn phòng phẩm,…
7 Xây dựng định mức, hỗ trợ sắp xếp, di dời, giải tỏa lồng bè trên hồ Trị An. 2. Chi điều tra, phỏng vấn thực địa:
7.1 200 Phiếu Chi cho hộ/cá nhân cung cấp thông tin mẫu phiếu điều tra chính thức (trên 40 chỉ tiêu)
7.2 20 Phiếu Chi cho cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin (trên 40 chỉ tiêu)
7.3 96 Ngày Công tác điều tra, phỏng vấn
7.4 48 Đêm Tiền thuê phòng ngủ
7.5 16 Ngày Thuê xe ô tô di chuyển đi lại trong thời gian điều tra tại các điểm nghiên cứu
7.6 32 Ngày Thuê người dẫn đường
7.7 16 Ngày Thuê thuyền đi điều tra, phỏng vấn
7.8 1 Toàn bộ Chi in ấn và mua các dụng cụ văn phòng phẩm, tài liệu, biểu phiếu
8 Xây dựng định mức, hỗ trợ sắp xếp, di dời, giải tỏa lồng bè trên hồ Trị An 3. Xây dựng các định mức hỗ trợ sắp xếp, di dời, giải tỏa lồng bè trên hồ Trị An:
8.1 60 Ngày Đánh giá điều kiện nguồn lực và nguyện vọng sinh kế của hộ nuôi Thủy sản lồng bè trên lòng hồ Trị An
8.2 90 Ngày Mô hình đánh giá khả năng và động lực di dời, giải tỏa lồng bè
8.3 120 Ngày Xây dựng định mức hỗ trợ sắp xếp di dời, giải tỏa lồng bè trên hồ Trị An
8.4 120 Ngày Xây dựng các giải pháp hỗ trợ sắp xếp, di dời, giải tỏa lồng bè và chuyển đổi nghề cho hộ dân nuôi thủy sản lồng, bè trên hồ Trị An
9 Xây dựng, chỉnh sửa báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt
9.1 60 Ngày Xây dựng chỉnh sửa báo cáo tổng hợp
9.2 45 Ngày Xây dựng chỉnh sửa báo cáo tóm tắt
10 Chi phí hội thảo, nghiệm thu 1. Hội thảo lấy ý kiến:
10.1 2 Người Chủ trì

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu (tư vấn): Sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An (giai đoạn 1)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu (tư vấn): Sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng bè, di dời và giải tỏa lồng bè dôi dư trên hồ Trị An (giai đoạn 1)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 7

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5415 dự án đang đợi nhà thầu
  • 786 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1423 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27712 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây