Thông báo mời thầu

Gói thầu Xây dựng và Thiết bị

Tìm thấy: 19:16 26/09/2023
Ghi chú: DauThau.INFO xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Trường Tiểu học Lê Tự Thống Nhất - Cơ sở II; Hạng mục: Khối nhà lớp học 2 tầng, thư viện và nhà đa năng
Gói thầu
Gói thầu Xây dựng và Thiết bị
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách phường
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
18:30 02/10/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
332/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
15/09/2023 14:04
Cơ quan ban hành quyết định
UBND phường Điện Thắng Trung
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
19:11 26/09/2023
đến
18:30 02/10/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình giáo dục, đào tạo

Mở thầu

Mở thầu vào
18:30 02/10/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
65.921.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi lăm triệu chín trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 02/10/2023 (29/02/2024)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 Xây lắp - Phần móng
1.1 Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III 2.6085 100m3
1.2 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 19.83 m3
1.3 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 32.119 m3
1.4 Ván khuôn móng cột 1.25 100m2
1.5 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 13.176 m3
1.6 Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m 1.329 100m2
1.7 Bê tông tường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 15.63 m3
1.8 Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, tường, chiều cao ≤28m 1.44 100m2
1.9 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 2.021 100m3
1.10 Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 9T , độ chặt Y/C K = 0,9 1.511 100m3
2 Xây lắp - Phần thân
2.1 Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m 1.976 100m2
2.2 Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 11.71 m3
2.3 Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m 3.494 100m2
2.4 Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, sàn mái, chiều cao ≤28m 6.613 100m2
2.5 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 31.828 m3
2.6 Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 59.907 m3
2.7 Ván khuôn gỗ cầu thang thường 0.265 100m2
2.8 Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 3.254 m3
2.9 Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan 2.627 100m2
2.10 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 16.289 m3
2.11 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm 0.097 tấn
2.12 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm 1.501 tấn
2.13 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm 1.128 tấn
2.14 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 0.624 tấn
2.15 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m 0.926 tấn
2.16 Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m 2.28 tấn
2.17 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 1.632 tấn
2.18 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m 4.588 tấn
2.19 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m 2.522 tấn
2.20 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m 8.808 tấn
2.21 Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m 0.14 tấn
2.22 Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m 0.204 tấn
2.23 Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m 0.411 tấn
2.24 Xây tường thẳng bằng gạch không nung 9,5x13,5x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 21.802 m3
2.25 Xây tường thẳng bằng gạch không nung 9,5x13,5x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 57.334 m3
2.26 Xây tường thẳng bằng gạch không nung 9,5x13,5x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 10.905 m3
2.27 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đặc không nung 5,5x9x19cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 30.607 m3
2.28 Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40 41.536 m3
3 Xây lắp - Phần hoàn thiện
3.1 Gia công xà gồ thép 2.1269 tấn
3.2 Lắp dựng xà gồ thép 2.1269 tấn
3.3 Thép cầu phong, lito thanh TS40.48 692.94 m
3.4 Thép cầu phong, lito thanh TS55.60 1014.6 m
3.5 Lắp dựng thanh cầu phong li tô bằng vít tự khoan 1.262 tấn
3.6 Lợp mái ngói 10v/m2, chiều cao ≤16m, vữa XM M75, PCB40 3.562 100m2
3.7 Dán ngói mũi hài trên mái nghiên, ngói 10viên/m2, vữa XM M75, PCB40 7.68 m2
3.8 Căng lưới thủy tinh gia cố tường gạch không nung 239.025 m2
3.9 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 549.488 m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN MIỀN TRUNG như sau:

  • Có quan hệ với 82 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2.14 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 39.53%, Xây lắp 58.14%, Tư vấn 2.33%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 167,004,672,940 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 154,906,330,311 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 7.24%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu Xây dựng và Thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu Xây dựng và Thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
QC sàn đấu thầu tư nhân
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Quảng cáo Rada
Thống kê
  • 8358 dự án đang đợi nhà thầu
  • 1122 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1587 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 24428 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 35841 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây