Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:28 03/04/2024
Mã TBMT
IB2400062974-00Thông báo lần đầu.
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trác, phường Tân Lợi (giai đoạn 1)
Gói thầu
Gói thầu xây lắp
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
07:00 12/04/2024
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
180 Ngày
Số quyết định phê duyệt
111/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
29/03/2024 21:27
Cơ quan ban hành quyết định
UBND phường Tân Lợi
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
23:26 03/04/2024
đến
07:00 12/04/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Công trình đường bộ

Mở thầu

Mở thầu vào
07:00 12/04/2024
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền
60.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
210 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 12/04/2024 (08/11/2024)

Hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 NỀN ĐƯỜNG
1.1 San dọn mặt bằng trước khi thi công 3.25 100m2
1.2 Đào đất hữu cơ đổ đi bằng máy đào 1,6m3, đất cấp II 0.2443 100m3
1.3 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn, đất cấp II 0.2443 100m3
1.4 Đào nền đường bằng máy đào 1,6m3, đất cấp III 2.0665 100m3
1.5 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn, đất cấp III 2.0665 100m3
1.6 Đào nền đường bằng máy đào 1,6m3, đất cấp IV 3.2834 100m3
1.7 Vận chuyển mặt đường đá dăm cũ tận dụng làm lớp dăm sạn đệm móng cống bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 300m 2.9084 100m3
1.8 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn, đất cấp IV 0.375 100m3
1.9 Phá dỡ bê tông mặt đường cũ bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực 28.71 m3
1.10 Xúc bê tông sau phá dỡ lên phương tiện vận chuyển 0.2871 100m3
1.11 Vận chuyển bê tông sau phá dỡ đổ đi 0.2871 100m3
1.12 Đắp đất nền đường, bù vét hữu cơ bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu K=0,95 1.6196 100m3
1.13 Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25T, độ chặt yêu cầu K=0,98 0.7229 100m3
1.14 Lu xử lý nền đường đào, độ chặt yêu cầu K=0,98 29.8192 100m3
2 MẶT ĐƯỜNG
2.1 Thi công móng cấp phối đá dăm loại 2 0.4209 100m3
2.2 Thi công móng cấp phối đá dăm loại 1 0.2344 100m3
2.3 Làm móng cấp phối đá dăm lọai 1 đệm lốc vỉa 1.4498 100m3
2.4 Ván khuôn lốc vỉa 3.0782 100m2
2.5 Bê tông bó vỉa, đá 1x2, mác 250 135.5 m3
2.6 Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) bằng phương pháp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm 5.5 100m2
2.7 Thi công lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 gia cố xi măng, tỷ lệ xi măng 5% 5.1237 100m3
2.8 Rải giấy dầu lớp cách ly 33.9495 100m2
2.9 Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường 5.4266 100m2
2.10 Đổ bê tông mặt đường, đá 1x2, mác 300 (Bê tông thương phẩm) 683.86 m3
2.11 Bê tông hoàn trả mặt bằng thi công cửa xả, đá 1x2, mác 250 1.62 m3
2.12 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm 35.64 m2
3 CỐNG DỌC
3.1 Đào đất thi công 20.4732 100m3
3.2 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn, đất cấp III 4.8852 100m3
3.3 Lớp đá dăm, cát đệm móng cống (đá tận dụng từ đào móng đường cũ) 278.48 m3
3.4 Bốc xếp ống cống bằng cần cẩu - bốc xếp xuống 154 cấu kiện
3.5 Lắp đặt ống bê tông ly tâm H30 D600mm 86 đoạn ống
3.6 Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 600mm 85 mối nối
3.7 Lắp đặt ống bê tông ly tâm H30, D800mm 68 đoạn ống
3.8 Nối ống bê tông bằng gioăng cao su, đường kính 800mm 67 mối nối
3.9 Đắp đất công trình k=0.95 11.9507 100m3
3.10 Đắp đất công trình k=0.98 3.6373 100m3
4 CỐNG NGANG ĐƯỜNG
4.1 Đào đất thi công 9.5966 100m3
4.2 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn, đất cấp III 4.6139 100m3
4.3 Đá dăm cát đệm 15.4 m3
4.4 Gia công, lắp dựng cốt thép giếng thu,D<=18mm 4.3143 tấn
4.5 Gia công, lắp dựng cốt thép bậc thang 0.3284 tấn
4.6 Ván khuôn thi công móng cống,rãnh thu nước ngang 0.7215 100m2
4.7 Ván khuôn thi công giếng thu, giếng thăm đổ tại chỗ 4.2847 100m2
4.8 Bê tông giếng thu đổ tại chỗ, đá 1x2 mác 250 65.72 m3
4.9 Bê tông móng cống đá 1x2 mác 200 8.16 m3
4.10 Bê tông rãnh thu nước ngang đường, đá 1x2, mác 200 9.51 m3

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.info.
Đã xem: 15

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 5415 dự án đang đợi nhà thầu
  • 786 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1424 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14637 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 27713 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây