Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp +thiết bị công trình: Trường tiểu học xã Ngối Cáy

Tìm thấy: 00:09 11/06/2023
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực MSC
Xây lắp
Tên dự án
kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học xã Ngối Cáy
Gói thầu
Gói thầu xây lắp +thiết bị công trình: Trường tiểu học xã Ngối Cáy
Số hiệu KHLCNT
Phân loại
Chi đầu tư phát triển
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Nguồn vốn
Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
10:00 15/06/2023
Thời gian hiệu lực của E-HSDT
120 Ngày
Số quyết định phê duyệt
413/QĐ-BQLDA
Ngày phê duyệt
24/05/2023 00:01
Cơ quan ban hành quyết định
Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!

Tham dự thầu

Hình thức
Qua mạng
Nhận HSDT từ
00:08 11/06/2023
đến
10:00 15/06/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330,000 VND
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Loại công trình
Khác

Mở thầu

Mở thầu vào
10:00 15/06/2023
Mở thầu tại
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
120.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 15/06/2023 (12/11/2023)

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Danh sách hạng mục xây lắp:

Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc:

STT
Mô tả công việc mời thầu
Khối lượng
Đơn vị tính
Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính
Ghi chú
STT Mô tả công việc mời thầu Khối lượng Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Ghi chú
1 PHẦN MÓNG
1.1 * Sản xuất cọc BTCT đúc sãn 25x25cm
1.1.1 Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cọc 4.35 100m2
1.1.2 Đổ Bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250 27.1875 m3
1.1.3 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép cọc đường kính <= 10mm 1.5444 tấn
1.1.4 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép cọc, đường kính <= 18mm 2.766 tấn
1.1.5 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông cọc, đường kính > 18mm 0.1074 tấn
1.1.6 Ép trước cọc, đất cấp II 4.35 100m
1.1.7 Đập đầu cọc 1.5 m3
1.2 * Phần móng
1.2.1 Đào móng, đất cấp III 8.3117 100m3
1.2.2 Đào móng cột, đất cấp III 24.168 m3
1.2.3 Đổ bê tông lót móng, đá 4x6, mác 150 33.1425 m3
1.2.4 SXLD Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm 0.5056 tấn
1.2.5 SXLD Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm 4.54 tấn
1.2.6 SXLD Cốt thép cổ cột, đường kính cốt thép <= 10mm 0.4174 tấn
1.2.7 SXLD Cốt thép cổ cột, đường kính cốt thép > 18mm 2.5583 tấn
1.2.8 Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài 1.3504 100m2
1.2.9 Bê tông móng, đá 2x4, mác 200 89.2598 m3
1.2.10 Ván khuôn cổ cột 0.92 100m2
1.2.11 Bê tông cổ cột, đá 1x2, mác 250 8.3741 m3
1.2.12 SXLD Cốt thép xà dầm đường kính cốt thép <= 10mm 3.4853 tấn
1.2.13 SXLD Cốt thép xà dầm đường kính cốt thép <= 18mm 0.6928 tấn
1.2.14 SXLD Cốt thép xà dầm đường kính cốt thép > 18mm 5.9158 tấn
1.2.15 Ván khuôndầm 2.8409 100m2
1.2.16 Bê tông dầm, đá 1x2, mác 200 61.7398 m3
1.2.17 Xây gạch không nung, vữa XM mác 50 97.2181 m3
1.2.18 Xây gạch không nung, xây tam cấp, chiều cao <= 6m 7.4043 m3
1.2.19 Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 7.8192 100m3
1.2.20 Đổ bê tông nền, đá 1x2, mác 150 40.5596 m3
1.3 * Rãnh thoát nước, hè quanh nhà
1.3.1 Đào móng, đất cấp III 41.013 m3
1.3.2 Bê tông lót móng, đá 4x6, mác 150 9.114 m3
1.3.3 Xây gạch không nung, xây móng, vữa XM mác 75 11.319 m3
1.3.4 Láng nền sàn, vữa XM mác 75 44.1 m2
1.3.5 Trát tường trong vữa XM mác 75 67.62 m2
1.3.6 Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn tấm đan 0.4733 tấn
1.3.7 Ván khuôn nắp đan 0.3128 100m2
1.3.8 Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 5.3508 m3
1.3.9 Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn 147 cấu kiện
1.3.10 Đắp đất, độ chặt K=0,90 0.1367 100m3
1.3.11 Đổ bê tông hè, đá 1x2, mác 150 7.14 m3
1.3.12 Láng nền sàn vữa XM mác 75 85.8 m2
1.4 * Bể tự họai
1.4.1 Đào móng, đất cấp III 0.1642 100m3
1.4.2 Đổ bê tông lót móng, đá 4x6, mác 150 0.722 m3
1.4.3 Sản xuất lắp dựng cốt thép đáy móng, F <= 10mm 0.2116 tấn
1.4.4 SXLD cốt thép giằng bể F <= 10mm 0.0279 tấn
1.4.5 Ván khuôn móng 0.0159 100m2
1.4.6 Ván khuôn thép, Ván khuôn xà, dầm, giằng 0.0246 100m2

Phân tích bên mời thầu

Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban QLDA các công trình huyện Mường Ảng như sau:

  • Có quan hệ với 42 nhà thầu.
  • Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1.18 nhà thầu.
  • Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
  • Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 163,523,633,823 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 161,071,774,852 VNĐ.
  • Tỉ lệ tiết kiệm là: 1.50%.
Phần mềm DauThau.info đọc từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Tiện ích dành cho bạn

Theo dõi thông báo mời thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp +thiết bị công trình: Trường tiểu học xã Ngối Cáy". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp +thiết bị công trình: Trường tiểu học xã Ngối Cáy" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 43

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Công ty EcoIT tuyển dụng
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
  • 6197 dự án đang đợi nhà thầu
  • 670 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1183 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 17671 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26934 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Chuyên viên tư vấn đang hỗ trợ bạn
Bạn chưa đăng nhập.
Để xem thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Việc đăng ký rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Phone icon ChatGPT icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây